Παράβλεψη
151.000 εμπειρίες αγορών παγκοσμίως αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικές
Chrono24 - Ελλάδα
Σύνδεση ή εγγραφή

Είσπραξη φόρου από πλατφόρμα διαμεσολάβησης

Ως πλατφόρμα διαμεσολάβησης ορίζεται μια πλατφόρμα που συνάπτει συμβάσεις με τρίτους πωλητές για την προώθηση της πώλησης των υλικών περιουσιακών στοιχείων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών τους μέσω της πλατφόρμας. Ως αποτέλεσμα, η Chrono24 αποτελεί μια πλατφόρμα διαμεσολάβησης για πωλήσεις τρίτων, οι οποίες εξυπηρετούνται από τις παγκόσμιες πλατφόρμες της Chrono24. Η Chrono24 είναι υπεύθυνη για φόρους επί των πωλήσεων που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα της. Οι πωλητές, οι οποίοι πωλούν απευθείας εκτός της πλατφόρμας, ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι για την απόδοση φόρου επί αυτών των πωλήσεων.

Η νομοθεσία περί πλατφορμών διαμεσολάβησης αποτελείται από μια σειρά νόμων που μετακυλά την είσπραξη φόρου επί των πωλήσεων και τις υποχρεώσεις καταβολής εμβασμάτων από έναν τρίτο πωλητή στην πλατφόρμα διαμεσολάβησης. Ως πλατφόρμα διαμεσολάβησης, η Chrono24 θα είναι τώρα υπεύθυνη για τον υπολογισμό, την είσπραξη, την καταβολή μέσω εμβάσματος και την επιστροφή του κρατικού φόρου επί των πωλήσεων για πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τρίτους πωλητές για συναλλαγές που προορίζονται προς κράτη όπου έχει θεσπιστεί η νομοθεσία περί πλατφορμών διαμεσολάβησης και/ή είσπραξης από πλατφόρμες. Σε κάποιες πολιτείες, οι τοπικοί φόροι δεν περιλαμβάνονται στη νομοθεσία περί πλατφορμών διαμεσολάβησης. Η Chrono24 δεν είναι υπεύθυνη για τους φόρους αυτούς.

Η νομοθεσία περί πλατφορμών διαμεσολάβησης είναι αυτή τη στιγμή σε ισχύ στις παρακάτω πολιτείες:

Πολιτεία Ημερομηνία έναρξης ισχύος Νομοθεσία περί πλατφορμών διαμεσολάβησης
Alabama 2019-01-01 https://revenue.alabama.gov/2018/07/03/ador-announces-sales-and-use-tax-guidance-for-online-sellers/
Alaska 2019-01-01

Για μια λίστα περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας/δήμων που έχουν θεσπίσει την είσπραξη από πλατφόρμες, επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://arsstc.org
Arizona 2019-10-01 https://azdor.gov/news-events-notices/news/new-tpt-law-remote-sellers-and-marketplace-facilitators-starting-october-1
Arkansas 2019-07-01 https://www.dfa.arkansas.gov/excise-tax/sales-and-use-tax/arkansas-remote-seller-frequently-asked-questions-faqs
California 2019-10-01 https://www.cdtfa.ca.gov/industry/MPFAct.htm
Colorado 2019-10-01

Η νομοθεσία δεν περιλαμβάνει τους τοπικούς δημοτικούς φόρους επί των πωλήσεων και φόρους χρήσης των δήμων του Colorado επί των πωλήσεων τρίτων, όταν η πόλη δεν έχει υιοθετήσει εφαρμοστέα νομοθετήματα περί πλατφορμών διαμεσολάβησης.

https://leg.colorado.gov/bills/hb19-1240
Connecticut 2018-12-01 https://portal.ct.gov/-/media/DRS/Publications/OCG/OCG-8.pdf?la=en
DC 2019-04-01 https://otr.cfo.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/otr/page_content/attachments/Wayfair%20Response%20Notice%20%281%202%202019%29_0.pdf
Florida 2021-07-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσόδων της πολιτείας Florida

https://floridarevenue.com
Georgia 2020-04-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσόδων της πολιτείας Georgia

https://dor.georgia.gov
Hawaii 2020-01-01 https://tax.hawaii.gov/
Idaho 2019-06-01 https://tax.idaho.gov/n-feed.cfm?idd=4279
Illinois 2020-01-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσόδων της πολιτείας Illinois

Η νομοθεσία δεν περιλαμβάνει φόρους πωλήσεων προέλευσης και φόρους χρήσης επί των πωλήσεων τρίτων.

Indiana 2019-07-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσόδων της πολιτείας Indiana

https://www.in.gov/dor/
Iowa 2019-01-01 https://tax.iowa.gov/south-dakota-v-wayfair
Kansas 2021-07-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσόδων της πολιτείας Kansas

https://www.ksrevenue.org/
Kentucky 2020-07-01 https://revenue.ky.gov/Pages/index.aspx
Louisiana 2020-07-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσόδων της πολιτείας Louisiana

https://revenue.louisiana.gov/
Maine 2019-10-01 https://legislature.maine.gov/legis/bills/getPDF.asp?paper=HP1064&item=1&snum=129
Maryland 2019-10-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Γενικό Επιθεωρητή της Πολιτείας Maryland

Massachusetts 2019-10-01 https://www.mass.gov/info-details/remote-seller-and-marketplace-facilitator-faqs
Michigan 2020-01-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Οικονομικών της Πολιτείας Michigan

https://www.michigan.gov/treasury/
Minnesota 2018-10-01 https://www.revenue.state.mn.us/sales-tax-update-marketplace-providers
Mississippi 2020-07-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσόδων της πολιτείας Mississippi

Nebraska 2019-04-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσόδων της πολιτείας Nebraska

https://www.revenue.nebraska.gov/index.html
Nevada 2019-10-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Φορολογικών Εσόδων της Πολιτείας Nevada

https://tax.nv.gov/
New Jersey 2018-11-01 https://www.state.nj.us/treasury/taxation/index.shtml
New Mexico 2019-07-01 http://www.tax.newmexico.gov/
New York 2019-06-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Φορολογικών Εσόδων και Οικονομικών της Πολιτείας New York

North Carolina 2020-02-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσόδων της πολιτείας North Carolina

https://www.ncdor.gov/
North Dakota 2019-10-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Επίτροπο Φορολογικών Υποθέσεων της Πολιτείας North Dakota

https://www.nd.gov/tax/
Ohio 2019-09-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Επιτροπής Φορολογικών Υποθέσεων της Πολιτείας Ohio

https://www.tax.ohio.gov/
Oklahoma 2018-07-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Επιτροπή Φορολογικών Εσόδων της Πολιτείας Oklahoma

https://www.ok.gov/tax
Pennsylvania 2018-04-01 https://www.revenue.pa.gov/Pages/default.aspx
PuertoRico 2020-07-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Οικονομικών της Πολιτείας Πουέρτο Ρίκο

http://www.hacienda.gobierno.pr/
Rhode Island 2019-07-01 http://www.tax.ri.gov/Advisory/ADV_2019_11.pdf
South Carolina 2019-04-29

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσόδων της πολιτείας South Carolina

https://dor.sc.gov/
South Dakota 2019-03-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσόδων της πολιτείας South Dakota

Texas 2019-10-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Επιθεωρητή Δημοσίων Λογαριασμών της Πολιτείας Texas

https://comptroller.texas.gov/
Utah 2019-10-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Επιτροπής Φορολογικών Υποθέσεων της Πολιτείας Utah

https://tax.utah.gov/
Vermont 2019-06-07

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Φορολογικών Εσόδων της Πολιτείας Vermont

https://tax.vermont.gov/
Virginia 2019-07-01 https://www.tax.virginia.gov/remote-sellers-marketplace-facilitators-economic-nexus
Washington 2018-01-01 https://dor.wa.gov/find-taxes-rates/retail-sales-tax/tax-obligation-marketplace-facilitators
West Virginia 2019-07-01 https://public.wvtax.gov/Business/SalesAndUseTax/ECommerce/MarketplaceFacilitators/Pages/MarketplaceFacilitators.aspx
Wisconsin 2020-01-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσόδων της πολιτείας Wisconsin

https://www.revenue.wi.gov/pages/home.aspx
Wyoming 2019-07-01

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εσόδων της πολιτείας Wyoming

https://revenue.wyo.gov/