Παράβλεψη
Πάνω από 500 εργαζόμενοι κάνουν την αγορά μια τέλεια εμπειρία
Chrono24 - Ελλάδα
Σύνδεση ή εγγραφή

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την ασφάλεια.

Chrono24 Trusted Seller

Chrono24 Trusted Seller

Ένας Trusted Seller διακρίνεται για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του, στη βάση των εμπειριών μας, στα πλαίσια της συνεργασίας μας και των σχολίων των χρηστών.

Προκειμένου ένας έμπορος να γίνει Chrono24 Trusted Seller θα πρέπει να πληροί ορισμένες σημαντικές προϋποθέσεις, τις οποίες απαριθμήσαμε ακολούθως για εσάς. Επίσης πρέπει να αποδεχτεί και να υπογράψει τις Οδηγίες «Trusted Seller Guidelines» για εμπόρους.

Δείτε τις Οδηγίες «Trusted Seller Guidelines»

Πώς γίνεται ένας έμπορος Trusted Seller;

Επαλήθευση ταυτότητας του εμπόρου

Πέρα από αντίγραφο ταυτότητας, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή αποσπάσματος του μητρώου εταιρειών/εμπορικού επιμελητηρίου, ζητούμε από κάθε νέο έμπορο την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του από άλλους εμπόρους, τους οποίους ήδη γνωρίζουμε.

Δοκιμαστική περίοδος 6 μηνών

Ένας έμπορος μπορεί να γίνει Trusted Seller μόνον, εφόσον έχει χρησιμοποιήσει ενεργά και χωρίς εκκρεμή προβλήματα την πλατφόρμα Chrono24 για έξι μήνες.

Υπογραφή των «Trusted Seller Guidelines»

Προκειμένου ένας έμπορος να γίνει Chrono24 Trusted Seller θα πρέπει να αποδεχτεί και να τηρεί τις Οδηγίες «Trusted Seller Guidelines»της Chrono24!

Εποπτεία

Σε αναφορές περιπτώσεων διαφορών ή παραβίασης των Trusted Seller Guidelines, το τμήμα υποστήριξης της Chrono24 επικοινωνεί άμεσα με τον έμπορο για τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Αντιμετωπίζουμε παραβιάσεις των Trusted Seller Guidelines με τη δέουσα σοβαρότητα, αφού μπορούν να επιφέρουν απώλεια της σφραγίδας.

Οι Οδηγίες «Chrono24 Trusted Seller Guidelines»

Κάθε έμπορος που φέρει τη σφραγίδα Trusted Seller, έχει δεσμευτεί με την υπογραφή του να τηρεί τις παρακάτω Οδηγίες (Guidelines).

  1. Ασκούμε επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της εμπορίας ρολογιών. Όλα τα στοιχεία που έχουμε κοινοποιήσει στην πλατφόρμα ή στην Chrono24, σχετικά με την επιχείρησή μας, είναι αληθή.
  2. Η επιχείρησή μας διακρίνεται από οικονομική σταθερότητα, ενώ ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας και τις πληρωμές μας εμπρόθεσμα και με συνέπεια.
  3. Εμπορευόμαστε κατ' αποκλειστικότητα γνήσια προϊόντα αξιόπιστης προέλευσης.
  4. Οι περιγραφές της κατάστασης των προϊόντων μας ανταποκρίνονται στην αλήθεια, ενώ επισημαίνουμε γραπτώς και με εικόνες πιθανά σημάδια χρήσης, ελαττώματα, ή φθορές.
  5. Κατά κανόνα προσφέρουμε ρολόγια που είναι διαθέσιμα σε απόθεμα ή βραχυπρόθεσμα. Για τα ρολόγια, τα οποία δεν υπάρχουν σε απόθεμα, αναφέρουμε τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της αγοράς, παραδίδουμε το προϊόν εντός του καθορισμένου χρόνου, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία με τον αγοραστή.
  6. Απαντούμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 5 εργάσιμων, σε αιτήματα που λαμβάνουμε μέσω της Chrono24.
  7. Αποστέλλουμε κατά βάση το προϊόν μόνο ασφαλισμένο ή αναλαμβάνουμε οι ίδιοι τον κίνδυνο κατά την αποστολή.
  8. Επιδιώκουμε πάντα τη δίκαιη διεκπεραίωση της συναλλαγής. Στην περίπτωση προβλημάτων, αναζητούμε από κοινού με τον πελάτη μία λύση που να ικανοποιεί αμφότερες τις πλευρές.
Δείτε τις Οδηγίες «Trusted Seller Guidelines»

Αντιμετωπίζουμε την παραβίαση των συγκεκριμένων όρων, οι οποίες αναφέρονται από χρήστες της πλατφόρμας Chrono24, με τη δέουσα σοβαρότητα, ενώ εργαζόμαστε πάντα, όταν προκύπτουν ζητήματα, με γνώμονα την επίτευξη μιας γρήγορης και μη γραφειοκρατικής λύσης που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Αυτό μπορεί να επιφέρει ακόμα και την απώλεια της ιδιότητας του Trusted Seller.

Δεσμευόμαστε για αυτό, ενώ σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Υποστήριξης της εταιρείας μας.

Λάβετε υπόψη: δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη γνησιότητα των προϊόντων που προσφέρονται από εμπόρους με το διακριτικό Trusted Seller. Για όλες τις συμφωνίες που αφορούν στην πληρωμή και την αποστολή των προϊόντων, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη ο αγοραστής και ο πωλητής.