Πάνω από 400.000 ρολόγια ασφαλισμένα με την προστασία αγοραστή
Πώληση ρολογιού - επιλέξτε τρόπο

Ως ιδιώτης

Πάνω από 2.500 επιτυχημένοι ιδιώτες πωλητές κάθε μήνα.

Πώληση ρολογιού

Ως επαγγελματίας

Ανοίξτε τις πόρτες του καταστήματός σας σε 500.000 λάτρεις ρολογιών καθημερινά.

Γίνετε έμπορος Chrono24
Δωρεάν υπολογισμός αξίας
Τι αξία έχει το ρολόι σας;

Οι κάτοικοι της πολιτείας της Καλιφόρνιας θα βρουν εδώ την CCPA Privacy Policy της εταιρείας μας

Δήλωση απορρήτου

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων της εταιρείας

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων από:

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Chrono24 GmbH (εφεξής «Chrono24»)
Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe

Email:
Τηλέφωνο: +49 (0)721 96693-0
Φαξ: +49 (0)721 96693-990

Η επικοινωνία με τον/την υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας Chrono24 είναι δυνατή στην ως άνω διεύθυνση, υπόψιν Τμήματος Προστασίας δεδομένων ή/και στη .

Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και φύση και σκοπός της χρήσης τους

α) Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο

Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο της Chrono24, αποστέλλονται αυτόματα πληροφορίες στον διακομιστή του ιστοτόπου μας μέσω του χρησιμοποιούμενου στην τερματική συσκευή σας προγράμματος περιήγησης. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγονται χωρίς την παρέμβασή σας οι ακόλουθες πληροφορίες και διαγράφονται μετά από 20 εβδομάδες:

 • η διεύθυνση ΙΡ του αιτούντος υπολογιστή,
 • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
 • το όνομα και η διεύθυνση URL του αρχείου που ανακτήθηκε,
 • ο ιστότοπος, από τον οποίο πραγματοποιείται η πρόσβαση (URL παραπομπής),
 • το ID συνεδρίας,
 • ο παράγοντας χρήστη (user agent),
 • το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης και ενδεχομένως το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, καθώς και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για τη διασφάλιση μίας απρόσκοπτης σύνδεσης με τον ιστότοπο,
 • για τη διασφάλιση μίας άνετης χρήσης του ιστοτόπου μας και τη βελτιστοποίηση της πλατφόρμας μας,
 • για τη διασφάλιση και αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος,
 • για την αναγνώριση και την αποτροπή επιθέσεων στον ιστότοπό μας, καθώς και
 • για πρόσθετους εσωτερικούς στατιστικούς και διοικητικούς σκοπούς.

Καταρχήν δεν χρησιμοποιούμε τα συλλεγμένα δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στο πρόσωπό σας. Ωστόσο, στην περίπτωση μίας επίθεσης στην υποδομή δικτύου μας, η συλλεγμένη διεύθυνση ΙΡ σας θα αξιολογηθεί για την προβολή ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Βασίζουμε την επεξεργασία δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Τα έννομα συμφέροντά μας προκύπτουν από τους προαναφερόμενους σκοπούς της συλλογής δεδομένων.

Επίσης, κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies, καθώς και υπηρεσίες ανάλυσης. Περισσότερες επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά θα βρείτε στις παραγράφους 4 και 5 της παρούσας Δήλωσης απορρήτου.

β) Κατά την εγγραφή ως χρήστης της πλατφόρμας μας

Στην πλατφόρμα μας, οι αγοραστές και οι ιδιώτες πωλητές, καθώς και οι επαγγελματίες έμποροι μπορούν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό χρήστη. Για τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των δεδομένων που αναφέρονται στα i), ii) και iii). Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται,

 • για να είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας ως αντισυμβαλλομένου μας,
 • για τη θεμελίωση, τη διαμόρφωση του περιεχομένου, την εκτέλεση και τροποποίηση συμβατικών σχέσεων με εσάς σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας μας και των παρεχόμενων σε αυτήν υπηρεσιών,
 • για τον έλεγχο επαλήθευσης των καταχωρισμένων δεδομένων,
 • ενδεχομένως για την αναγκαία επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων, καθώς και
 • ενδεχομένως για την προβολή οποιωνδήποτε αξιώσεων έναντί σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρονται στα i), ii) και iii) πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός σας και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ είναι απαραίτητη για τους προαναφερόμενους σκοπούς στα πλαίσια της χρήσης της πλατφόρμας και συνεπώς της εκπλήρωσης της σύμβασης και προσυμβατικών μέτρων.

Ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χρήστη, έχετε εν μέρει τη δυνατότητα καταχώρισης προαιρετικών στοιχείων. Βασίζουμε την επεξεργασία τέτοιων, εθελούσια καταχωρισμένων, στοιχείων στα έννομα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αυτά αποσκοπούν στη βελτίωση της επικοινωνίας μαζί σας και τη διασφάλιση μίας ταχείας αποσαφήνισης οποιωνδήποτε διευκρινιστικών ερωτήσεων.

Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού χρήστη σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αυτόματα για την περαιτέρω χρήση, εκτός εάν, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω των σχετικών απαιτήσεων φύλαξης και τεκμηρίωσης της φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας (του γερμανικού εμπορικού κώδικα (HGB), ποινικού κώδικα (StGB) ή φορολογικού κώδικα (AO)) ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευσή τους πέραν του χρόνου διαγραφής του λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

i) Λογαριασμός χρήστη myChrono24

Για την εγγραφή ως χρήστης (αγοραστής) και τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • μία έγκυρη διεύθυνση email και
 • ένας ελεύθερα επιλέξιμος κωδικός πρόσβασης.

Τα δεδομένα χρησιμεύουν ως στοιχεία σύνδεσης στον λογαριασμό χρήστη.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρίσετε προαιρετικά πρόσθετα στοιχεία χρήστη:

 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • μία φωτογραφία προφίλ,
 • την ταχυδρομική σας διεύθυνση (οδός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος, χώρα), καθώς και
 • τον αριθμό τηλεφώνου σας.
ii) Ιδιώτης πωλητής

Για την ανάρτηση προσφορών ως ιδιώτης πωλητής χρειάζεστε πρώτα έναν λογαριασμό χρήστη (βλέπε i)). Για τη δημοσίευση μίας προσφοράς στην πλατφόρμα, απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας,
 • η ταχυδρομική σας διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος, χώρα),
 • ο αριθμός τηλεφώνου σας, καθώς και
 • η ημερομηνία γέννησής σας.
Κατά την εγγραφή για την πώληση μέσω της υπηρεσίας καταπίστευσης

Για να μπορείτε να πουλήσετε το προϊόν σας στο πλαίσιο της διαδικασίας Trusted Checkout, πρέπει να εγγραφείτε ως ιδιώτης πωλητής για την πώληση μέσω της υπηρεσίας καταπίστευσης.

Στο πλαίσιο της εγγραφής για την υπηρεσία καταπίστευσης υποβάλλετε αίτηση για το άνοιγμα ενός λογαριασμού Trusted Checkout στην υπηρεσία πληρωμών Mangopay (https://www.mangopay.com/ ) της Leetchi Corp. S.A., (έδρα στη διεύθυνση 59 Boulevard Royal L-2449 Λουξεμβούργο). Μέσω αυτού του λογαριασμού θα πιστώνονται αργότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας Trusted Checkout οι πληρωμές που σας αναλογούν.

Σύμφωνα με τους νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, η Leetchi Corp. S.A. είναι υποχρεωμένη να ταυτοποιεί κάθε πωλητή στη βάση προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της εγγραφής σας για την υπηρεσία καταπίστευσης συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα και έγγραφα και διαβιβάζονται στη Leetchi Corp. S.A.:

 • Το επώνυμο, το όνομα, η διεύθυνση email, η ημερομηνία γέννησης, η εθνικότητα και η χώρα μόνιμης διαμονής.
 • Ο αριθμός λογαριασμού που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τις πληρωμές.
 • Ένα αντίγραφο ενός έγκυρου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης:
  • Για Γερμανούς πολίτες το γερμανικό δελτίο ταυτότητας (μπροστά και πίσω όψη), για τους μόνιμα διαμένοντες στη Γερμανία ή το εξωτερικό το διαβατήριο.
  • Εντός του ΕΟΧ: Διαβατήριο ή εθνικό δελτίο ταυτότητας ή δίπλωμα οδήγησης. Για άτομα από τρίτες χώρες μία άδεια παραμονής.
  • Εκτός του ΕΟΧ: Διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης για τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
iii) Έμπορος

Για την εγγραφή ως επαγγελματίας έμπορος απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • η επωνυμία της εταιρείας σας,
 • ένας υπεύθυνος επικοινωνίας (όνομα και επώνυμο),
 • η ταχυδρομική σας διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος, χώρα),
 • ένας αριθμός τηλεφώνου,
 • μία έγκυρη διεύθυνση email,
 • ένα ελεύθερα επιλέξιμο όνομα χρήστη, καθώς και
 • ένας ελεύθερα επιλέξιμος κωδικός πρόσβασης.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρίσετε προαιρετικά πρόσθετα στοιχεία χρήστη:

 • έναν αριθμό τηλεομοιότυπου (φαξ),
 • έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και
 • μία ηλεκτρονική διεύθυνση.

γ) Κατά τη χρήση της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων (Messenger) εντός της πλατφόρμας

Ως εγγεγραμμένο χρήστη, σας παρέχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας με εμάς ή με έναν έμπορο/αγοραστή/ιδιώτη πωλητή μέσω μιας διαθέσιμης εντός της πλατφόρμας υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων (Messenger). Για τη χρήση της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων (Messenger) εντός της πλατφόρμας απαιτείται εγγραφή (βλέπε 2. β).

Στα πλαίσια της χρήσης της διαθέσιμης εντός της πλατφόρμας υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων (Messenger), διενεργούμε αυτόματη και χειροκίνητη σάρωση και ανάλυση των μηνυμάτων που αποστέλλετε. Αυτό πραγματοποιείται για τον σκοπό

 • της πρόληψης απάτης,
 • της αποκάλυψης παράνομων ενεργειών και παραβιάσεων των Γενικών Όρων Συναλλαγών της εταιρείας μας
 • και της βελτίωσης της επικοινωνίας και της υποστήριξης πελατών.

Βασίζουμε την επεξεργασία δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία δεδομένων για τους προαναφερόμενους σκοπούς ισχύει σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ως αναγνωρισμένο, έννομο συμφέρον.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε μόνοι σας τα μηνύματα που αποστέλλετε και λαμβάνετε και να μας αναθέσετε τη διαγραφή τους κατόπιν αιτήματός σας. Σε περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης, παράνομης ενέργειας ή παραβίασης των Γενικών Όρων Συναλλαγών, μπορούμε να εξακολουθήσουμε να φυλάσσουμε τα σχετικά μηνύματα στη βάση των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, ακόμα και κατόπιν αιτήματός σας για τη διαγραφή τους, για σκοπούς που αφορούν στην εξασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων, τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

δ) Αυτόματη κατάρτιση προφίλ πελάτη

Στα πλαίσια χρήσης της πλατφόρμας μας ως εγγεγραμμένος χρήστης/έμπορος, καταρτίζουμε ένα προφίλ πελάτη για τον λογαριασμό χρήστη σας. Προκειμένου να λαμβάνετε μόνο πληροφορίες που πιθανώς σας ενδιαφέρουν, κατηγοριοποιούμε και συμπληρώνουμε το προφίλ σας ως πελάτη με πρόσθετες πληροφορίες. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε:

 • πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπό σας (π.χ. βασικά δεδομένα του προφίλ σας ως πελάτη),
 • τη διάρκεια της ιδιότητας μέλους,
 • στατιστικά στοιχεία (π.χ. το είδος, τη συχνότητα και την εντατικότητα χρήσης του ιστοτόπου), καθώς και
 • το ιστορικό των προσφορών που έχετε επισκεφθεί, μάρκες κατασκευαστών και προμηθευτές.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για στατιστικές αξιολογήσεις,
 • για έρευνα αγοράς,
 • για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργικότητας της πλατφόρμας και το σχεδιασμό της πλατφόρμας μας κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας,
 • για την εξατομίκευση των παροχών μας και
 • προκειμένου να σας προωθούμε διαφημιστικές καταχωρίσεις που εστιάζουν αποκλειστικά στις δικές σας πραγματικές ή εικαζόμενες ανάγκες σας και συνεπώς να μην σας επιβαρύνουμε με άχρηστες διαφημίσεις.

Βασίζουμε την επεξεργασία δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία δεδομένων για τους προαναφερόμενους σκοπούς ισχύει σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ως αναγνωρισμένο, έννομο συμφέρον.

Στην περίπτωση εναντίωσης στην κατάρτιση ενός προφίλ χρήστη, την αξιολόγηση και την εξατομίκευση της υπηρεσίας μας και της διαφήμισης, την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε οποτεδήποτε με ένα κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο, η επεξεργασία θα ανασταλεί και το προφίλ χρήστη σας θα διαγραφεί χωρίς καθυστέρηση, εφόσον δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση πέραν του χρόνου διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Εναλλακτικά, μπορείτε οποτεδήποτε να μας ενημερώσετε σχετικά με την εναντίωσή σας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση .

ε) Κατά τη χρήση της υπηρεσίας Trusted Checkout

Για τη δρομολόγηση και τη σύναψη συμβάσεων αγοράς με εμπόρους/ιδιώτες πωλητές μέσω της υπηρεσίας μας Trusted Checkout, χρειάζεστε πρώτα έναν λογαριασμό χρήστη (βλέπε 2.β)i)). Επιπλέον, απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • η ταχυδρομική σας διεύθυνση (οδός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος, χώρα), καθώς και
 • ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για τον έλεγχο και την ταυτοποίηση του αντισυμβαλλομένου του εμπόρου/του ιδιώτη πωλητή,
 • για την υποστήριξη στο πλαίσιο της θεμελίωσης, διαμόρφωσης του περιεχομένου και διεκπεραίωσης συμβάσεων αγοράς, καθώς και
 • για την ενδεχομένως αναγκαία επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων.

Στην περίπτωση που ζητάτε μία προσφορά αγοράς από έναν έμπορο/ιδιώτη πωλητή ή συνάπτετε μία σύμβαση αγοράς με τον έμπορο/ιδιώτη πωλητή, διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και στον έμπορο/ιδιώτη πωλητή για τους προαναφερόμενους σκοπούς.

Η επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων σας πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός σας, και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ είναι απαραίτητη για τους προαναφερόμενους σκοπούς σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας και συνεπώς για την εκπλήρωση της σύμβασης και των προσυμβατικών μέτρων.

στ) Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

Εφόσον έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση email σας για την αποστολή του εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου σε τακτά διαστήματα. Για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου αρκεί η καταχώριση μίας διεύθυνσης email.

Για τον σκοπό της εξατομίκευσης των περιεχομένων του ενημερωτικού δελτίου μπορεί να καταρτιστεί ένα προφίλ πελάτη βάσει των συλλεγμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται αυτοματοποιημένα σε επεξεργασία προσωπικά γνωρίσματα, όπως για παράδειγμα, προτιμήσεις προϊόντων, ενδιαφέροντα, αποφάσεις αγορών, προτιμώμενη ώρα πραγματοποίησης αγορών κτλ. που προκύπτουν από παραγγελίες, και αναλύονται κατά τρόπο που να επιτρέπει προβλέψεις σχετικά με τις προσφορές που είναι σχετικές για εσάς. Η κατάρτιση προφίλ μπορεί να πραγματοποιείται και χωρίς τη συγκατάθεσή σας όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, λόγω έννομων συμφερόντων μας (βλέπε παράγραφο 2.γ)).

Υπό όρους χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση email σας και χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση για την αποστολή πληροφοριών για παρεμφερή προϊόντα της εταιρείας μας, εφόσον είστε υφιστάμενος πελάτης μας και δεν έχετε αντιταχθεί στη χρήση της διεύθυνσης email σας. Στην περίπτωση της διαφήμισης προς υφιστάμενους πελάτες βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία της διεύθυνσης email σας για σκοπούς απευθείας προώθησης ισχύει στο πλαίσιο αυτό ως ένα αναγνωρισμένο από τον ΓΚΠΔ έννομο συμφέρον μας.

Και στις δύο περιπτώσεις, η απεγγραφή είναι οποτεδήποτε δυνατή, π.χ. μέσω ενός συνδέσμου στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Εναλλακτικά, μπορείτε οποτεδήποτε να μας ενημερώσετε σχετικά με την επιθυμία σας να απεγγραφείτε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση .

Για την αποστολή των ενημερωτικών μας δελτίων χρησιμοποιούμε το εργαλείο Mailchimp της εταιρείας The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.
Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από τον πάροχο διατίθενται στη διεύθυνση https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου από τους συνεργάτες μας

Εφόσον έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, προωθούμε τη διεύθυνση email σας στους συνεργάτες μας, την Zeitauktion GmbH, Mendelejewstr. 2, 09117 Chemnitz, Γερμανία και την Fratello Watches B.V., Het Kleine Loo 284, 2592CK Den Haag, Ολλανδία. Οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν τη διεύθυνση email σας, για να σας στέλνουν τακτικά το εξατομικευμένο ενημερωτικό τους δελτίο με προσφορές, νέα σχετικά με προϊόντα και δράσεις. Για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου αρκεί η καταχώριση μίας διεύθυνσης email.

Η απεγγραφή είναι οποτεδήποτε δυνατή, π.χ. μέσω ενός συνδέσμου στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Εναλλακτικά, μπορείτε οποτεδήποτε να μας ενημερώσετε σχετικά με την επιθυμία σας να απεγγραφείτε και μέσω email στη διεύθυνση .

ζ) Κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σας παρέχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας με εμάς ή με έναν έμπορο/ιδιώτη πωλητή μέσω μίας διαθέσιμης εντός του ιστοτόπου μας φόρμας επικοινωνίας. Για την περίπτωση που επιθυμείτε να απευθύνετε την ερώτησή σας σε έναν έμπορο ή ιδιώτη πωλητή, θα διαβιβάσουμε το αίτημα επικοινωνίας σας σε αυτόν. Για τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • μία έγκυρη διεύθυνση email και
 • το συγκεκριμένο ερώτημα/μήνυμά σας.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για να είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας,
 • για να μπορούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, καθώς και
 • ενδεχομένως για τη διαβίβασή τους στον σχετικό έμπορο/ιδιώτη πωλητή.

Επίσης, για ακόμα ταχύτερη επικοινωνία μπορείτε να καταχωρίσετε προαιρετικά το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Στα πλαίσια της χρήσης της φόρμας επικοινωνίας μας, το μήνυμά σας υποβάλλεται από εμάς ενδεχομένως σε σάρωση και ανάλυση. Αυτό πραγματοποιείται για τον σκοπό της πρόληψης της απάτης, καθώς και γενικά για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της υποστήριξης πελατών.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός σας, και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ είναι απαραίτητη για τους προαναφερόμενους σκοπούς στα πλαίσια της εκπλήρωσης της σύμβασης και προσυμβατικών μέτρων. Επιπλέον, η επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια του αιτήματος επικοινωνίας βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αυτά προκύπτουν επίσης από τους προαναφερόμενους σκοπούς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας διαγράφονται αυτόματα μετά τη διεκπεραίωση του αιτήματος που υποβάλατε.

η) Σε περίπτωση επικοινωνίας μέσω WhatsApp

Επιπλέον, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του WhatsApp χρησιμοποιώντας ένα Widget, το οποίο εμφανίζεται κατά τη χρήση του Chrono24.de στο σημείο «Έχετε ερωτήσεις». Για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώρηση των παρακάτω δεδομένων:

 • Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου σας
 • Το συγκεκριμένο ερώτημα ή το μήνυμά σας

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για να είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας
 • για να είναι δυνατή η απάντηση στο μήνυμά σας

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα η φωτογραφία προφίλ σας στο WhatsApp να είναι αναγνωρίσιμη από εμάς βάσει των ρυθμίσεων ιδιωτικού απορρήτου που έχετε πραγματοποιήσει.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας μέσω WhatsApp, θα υποβάλλουμε ενδεχομένως το μήνυμά σας σε σάρωση και ανάλυση. Αυτό πραγματοποιείται για τον σκοπό της πρόληψης της απάτης, καθώς και για τη γενική βελτίωση της επικοινωνίας και της υποστήριξης πελατών.

Η επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της επικοινωνίας μέσω WhatsApp βασίζεται στη νομική βάση του άρθρου 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σχετικό απαραίτητο έννομο συμφέρον προκύπτει από τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, την αποτελεσματικότερη παροχή απαντήσεων στις ερωτήσεις σας και από τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Τα μηνύματά σας λαμβάνονται από ένα εξειδικευμένο για την επικοινωνία smartphone. Στο πλαίσιο αυτό, η επικοινωνία σας δεν αποθηκεύεται και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέξαμε διαγράφονται χειροκίνητα μετά τη διεκπεραίωση του ζητήματος που θέσατε.

Για αυτή τη μορφή επικοινωνίας χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της WhatsApp, Inc. Με την WhatsApp, Inc. συνάφθηκε μια λεγόμενη σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Με την εν λόγω σύμβαση η WhatsApp, Inc. διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό μας σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

θ) HubSpot

Προκειμένου να βελτιώσουμε τις δραστηριότητές μας στο διαδικτυακό (οnline) μάρκετινγκ, χρησιμοποιούμε την HubSpot (2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ιρλανδία). Πρόκειται για μια λύση λογισμικού, η οποία καλύπτει διάφορες πτυχές του διαδικτυακού μας μάρκετινγκ.

Σε αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων:

 • Email μάρκετινγκ
 • Κατάρτιση αναφορών
 • Διαχείριση επαφών
 • Φόρμες επικοινωνίας

Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε διακομιστές του συνεργαζόμενου παρόχου λογισμικού HubSpot. Μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε με επισκέπτες του ιστοτόπου μας και να εξακριβώνουμε ποιες υπηρεσίες της επιχείρησής μας παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Διευθύνσεις email
 • Ονόματα και επώνυμα
 • Δεδομένα πελατών

Βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας στο έννομο συμφέρον μας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αυτό έγκειται στη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μας στο διαδικτυακό μάρκετινγκ.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε υπόκεινται στους όρους προστασίας δεδομένων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον ως άνω σκοπό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους προστασίας δεδομένων της HubSpot θα βρείτε εδώ.

ι) Κατά τη χρήση του Chat-Bot

Μέσω ενός Chat-Bot σας προσφέρουμε όλο το εικοσιτετράωρο τη δυνατότητα να υποβάλετε ερωτήσεις, στις οποίες θα λάβετε άμεσα απάντηση. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μιας ψηφιακής φόρμας.

Εάν χρησιμοποιήσετε πεδία εισαγωγής, τα δεδομένα που θα καταχωρίσετε, όπως π.χ. η διεύθυνση email και το όνομά σας, συλλέγονται από εμάς, για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Νομική βάση αποτελούν το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) και άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Κατά την πρώτη χρήση του Chat-Bot, στον χρήστη αποδίδεται μία φορά ένα «Universally Unique Identifier» (UUID). Αυτό καθιστά δυνατή ανά πάσα στιγμή τη συνέχιση μιας συζήτησης, αναζήτησης ή εισαγωγής στο Chat-Bot που έχει διακοπεί (όπως με τα cookies σε ιστοτόπους). Αποθηκεύεται επίσης στα συμβάντα. Το UUID παραμένει αποθηκευμένο στο πρόγραμμα περιήγησης και αποδίδεται στον χρήστη, μέχρι να διαγραφούν τοπικά δεδομένα. Για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του Chat-Bot συλλέγουμε συμβάντα, όπως π.χ. «Το Bot εμφανίστηκε» και συμβάντα κλικ, όπως π.χ. «Ο χρήστης έκανε κλικ στην απάντηση X».

Τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί μέσω του Chat-Bot συλλέγονται από τον συνεργαζόμενο εκτελούντα την επεξεργασία των δεδομένων (εταιρεία Solvemate, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlin), και τίθενται στη διάθεσή μας κατόπιν προετοιμασίας για αξιολόγηση.

ια) Κατά την ανάρτηση ενός σχολίου στο περιοδικό μας

Έχετε τη δυνατότητα να αναρτήσετε ένα σχόλιο στο περιοδικό μας https://www.chrono24.com.gr/magazine/ για ένα άρθρο που δημοσιεύεται σε αυτό. Για τη δημοσίευση ενός σχολίου απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • το όνομά σας,
 • μία έγκυρη διεύθυνση email, καθώς και
 • το σχόλιο.

Ο σχολιασμός άρθρων είναι προαιρετικός. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, προκειμένου να μπορούμε να δημοσιεύσουμε το σχόλιό σας και να εξασφαλίσουμε σε άλλους χρήστες τη δυνατότητα σχετικής απάντησης. Χρειαζόμαστε τη διεύθυνση email σας, μόνο προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και για την παρακολούθηση ενδεχόμενων παραβάσεων του νόμου.

Βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας στα πλαίσια των προαναφερόμενων σκοπών στα έννομα συμφέροντά μας, όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Για την αποστολή σχολίων στο περιοδικό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία της εταιρείας Disqus, 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103.
Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από τον πάροχο διατίθενται στη διεύθυνση https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

ιβ) Αξιολογήσεις πελατών μέσω της Trustpilot

Η γνώμη σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας είναι σημαντική για εμάς. Γι' αυτόν το λόγο σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αξιολογήσεις για την πλατφόρμα μας, μέσω της υπηρεσίας αξιολόγησης www.trustpilot.com της Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3ος όροφος, 1112 Kopenhagen K, Δανία, στο εξής "Trustpilot"). Όταν υποβάλλετε μια αξιολόγηση, αυτή δημοσιοποιείται στον ιστότοπό μας, καθώς και στον ιστότοπο της Trustpilot. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα διαγραφής ή μη δημοσιοποίησης της.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας αγοράς λαμβάνετε από εμάς ένα email με την παράκληση για αξιολόγηση της πλατφόρμας μας, καθώς και των υπηρεσιών μας. Στο email θα βρείτε έναν σύνδεσμο "Business Generated Link" της Trustpilot, με τον οποίο μπορείτε να μεταβείτε στην Trustpilot και να υποβάλετε μια αξιολόγηση για τη συναλλαγή σας. Ο σύνδεσμος "Business Generated Link" περιέχει το όνομα και το επώνυμό σας, τη χώρα καταγωγής (π.χ. Γερμανία), τη διεύθυνση email σας, καθώς και την ταυτότητα συναλλαγής. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, οι προσωπικές σας πληροφορίες διαβιβάζονται στην Trustpilot, ώστε να μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε την αξιολόγησή σας στην αγορά σας και να διασφαλίσουμε τη γνησιότητα της αξιολόγησης.

Με την Trustpilot έχουμε συνάψει μια σύμβαση σχετικά με την επεξεργασία και την εκτέλεση παραγγελιών για τη χρήση της υπηρεσίας αξιολόγησης. Με αυτήν τη σύμβαση, η Trustpilot διασφαλίζει ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Επιπλέον, οι αξιολογήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Trustpilot μπορούν επίσης να δημοσιοποιούνται στον ιστότοπό μας, εφόσον έχουμε μπορέσει να διασφαλίσουμε τη γνησιότητα της αξιολόγησης.

Η επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια της αξιολόγησης πελάτη μέσω της Trustpilot βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να διασφαλίσουμε το φιλικό για τις ανάγκες των χρηστών σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων από την Trustpilot μπορείτε να ανατρέξετε στους Όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων της Trustpilot.

ιγ) Κατά τη χρήση της Watch Collection

Έχετε τη δυνατότητα να τηρείτε online και να διαχειρίζεστε τη συλλογή ρολογιών σας στην προσωπική σας Watch Collection, προσθέτοντας ρολόγια, αποθηκεύοντας σχετικά δεδομένα και ανεβάζοντας δικές σας φωτογραφίες για τα ρολόγια σας. Μπορείτε να βλέπετε και να διαχειρίζεστε την Watch Collection από το σπίτι ή στις μετακινήσεις σας. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Watch Collection, για να παρακολουθείτε ρολόγια που δεν είναι ακόμα στην κατοχή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Watch Collection, για να ζητήσετε μια εκτίμηση της αξίας του ρολογιού σας γρήγορα και εύκολα.

Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε υποχρεωτικά τα παρακάτω δεδομένα:

 • Κωδικός αναφοράς, μάρκα, μοντέλο, κατάσταση του ρολογιού
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς του ρολογιού

Επιπλέον, μπορείτε να δηλώσετε την τιμή αγοράς, τη χρονική στιγμή της αγοράς και τον τόπο αγοράς, καθώς και να ανεβάσετε μια φωτογραφία του ρολογιού σας. Ωστόσο, πρόκειται απλώς για οικειοθελείς καταχωρήσεις.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για την τεκμηρίωση και την εκτίμηση της αξίας της προσωπικής συλλογής του χρήστη
 • για την καταγραφή του ενδιαφέροντος των χρηστών για μεμονωμένα ρολόγια που δεν είναι ακόμα στην κατοχή τους
 • για τη στατιστική ανάλυση σχετικά με τα ρολόγια των χρηστών μας
 • για τη διεύρυνση του καταλόγου προϊόντων μας με ρολόγια που μας ήταν μέχρι στιγμής άγνωστα

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά δεδομένα έμμεσης ταυτοποίησης. Τα δεδομένα έμμεσης ταυτοποίησης είναι δεδομένα που δεν χαρακτηρίζουν άμεσα ένα πρόσωπο, αλλά από τα οποία μπορεί να συναχθεί η ταυτότητα ενός προσώπου. Έτσι για την επεξεργασία των δεδομένων έμμεσης ταυτοποίησης χρειαζόμαστε επίσης μια νομική βάση.

Βασίζουμε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων έμμεσης ταυτοποίησης στο έννομο συμφέρον μας όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Έννομο συμφέρον αποτελεί η χρήση της Watch Collection ως πηγή πληροφοριών για την αγορά ρολογιών μέσω της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, ώστε να διευρύνουμε την τεχνογνωσία μας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας στο μέλλον σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Εφόσον έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, τα αναφερόμενα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αγορά και πώληση των ρολογιών στην Watch Collection σας.

ιδ) Αγορά και πώληση ρολογιών σε συνεργασία με την Zeitauktion

Εφόσον κατά την πώληση του ρολογιού σας έχετε επιλέξει την απευθείας πώληση στην Chrono24 και για τον σκοπό αυτό έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email και θα σας υποβάλουμε μια προσφορά αγοράς σε συνεργασία με τη θυγατρική εταιρεία μας Zeitauktion GmbH. Για τον σκοπό αυτό διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην Zeitauktion GmbH τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση email
 • Ενδεχ. το μήνυμά σας σε μορφή ελεύθερου κειμένου
 • Βασικές πληροφορίες σχετικά με το ρολόι που προσφέρετε (μάρκα, μοντέλο, κωδικός αναφοράς)

Επιπλέον, μπορείτε να δηλώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας, τον οποίο στη συνέχεια θα διαβιβάσουμε επίσης στην Zeitauktion. Ωστόσο, πρόκειται για μια οικειοθελή καταχώρηση.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται παραπάνω διαβιβάζονται στην Zeitauktion GmbH για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης της πώλησης.

Η επεξεργασία δεδομένων κατά την έννοια της διαβίβασης των δεδομένων στην Zeitauktion GmbH πραγματοποιείται αποκλειστικά μετά την υποβολή της ρητής συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Σας προσφέρουμε την υπηρεσία αγοράς ενός ρολογιού σε συνεργασία με τη θυγατρική μας εταιρεία Zeitauktion GmbH. Για τον σκοπό αυτό διαβιβάζονται στην Zeitauktion GmbH τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Μηνύματα από τον πελάτη στον λογαριασμό εμπόρου

Τα αναφερόμενα δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να καταστεί δυνατή η πώληση του ρολογιού σε πελάτες και η αποστολή του ρολογιού που έχει πουληθεί.

Επίσης σας προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την απευθείας πώληση σε συνεργασία με την Zeitauktion GmbH. Για να σας εξυπηρετήσουμε σωστά και να επεξεργαστούμε το ζήτημά σας το συντομότερο δυνατόν, τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στην Zeitauktion, ώστε να συμπεριλάβουμε την τεχνογνωσία της στο πλαίσιο της απάντησης των ερωτήσεών σας:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Το ζήτημα του πελάτη

Η επεξεργασία των αναφερόμενων δεδομένων πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός σας και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση της πώλησης και έτσι για την εκπλήρωση της σύμβασης και των προσυμβατικών μέτρων.

ιε) Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ενδέχεται οι χρήστες να μάς γνωστοποιήσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων (π.χ. άτομα με δικαίωμα αντιπροσώπευσης, αρμόδιοι επικοινωνίας, διαφορετικοί δικαιούχοι τραπεζικού λογαριασμού). Σε αυτές τις περιπτώσεις συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όχι από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, αλλά αποκλειστικά από τους χρήστες της υπηρεσίας μας για τρίτους, οι αντισυμβαλλόμενοί μας παροτρύνονται να πραγματοποιούν καταχωρήσεις, μόνο εφόσον ο τρίτος έχει ενημερωθεί σχετικά. Σε αυτό περιλαμβάνεται ιδίως και η ενημέρωση του τρίτου για εμάς ως υπεύθυνους, καθώς και για τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί και τους σκοπούς μιας καταχώρησης. Κατά τα άλλα, αυτές οι πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν αντίστοιχα για τους σχετικούς τρίτους, εφόσον οι πληροφορίες δεν είναι σχετικές μόνο για αντισυμβαλλόμενους. Σε αυτό περιλαμβάνονται ιδίως πληροφορίες για εμάς ως υπεύθυνους και για τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας, καθώς και οι πληροφορίες για τα δικαιώματα υποκείμενων των δεδομένων. Εάν κατ' εξαίρεση λάβουμε στοιχεία επικοινωνίας για ένα σχετικό τρίτο άτομο, αυτό θα ενημερωθεί αμέσως από εμάς. Κατά κανόνα δεν ζητάμε ωστόσο στοιχεία επικοινωνίας τρίτων. Τα στοιχεία τρίτων χρησιμοποιούνται από εμάς αποκλειστικά για τον σκοπό που προβλέπεται για την καταχώρηση (π.χ. απαιτούμενη επικοινωνία, διεκπεραίωση πληρωμής μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί). Η διαγραφή των δεδομένων σχετικών τρίτων πραγματοποιείται το αργότερο με τη διαγραφή δεδομένων του ατόμου που πραγματοποίησε την καταχώρηση ή όταν αυτό το άτομο αλλάξει ή διαγράψει τα σχετικά στοιχεία. Η επεξεργασία των δεδομένων σχετικών τρίτων πραγματοποιείται με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), να δίνεται η δυνατότητα στους αντισυμβαλλόμενούς μας για νόμιμη συμμετοχή τρίτων.

Διαβίβαση δεδομένων

Διαβιβάζουμε σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μόνον εφόσον:

 • έχετε δώσει ρητά τη σχετική σας συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ,
 • υφίσταται νομική υποχρέωση για τη διαβίβαση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, καθώς και εφόσον
 • η διαβίβαση απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων και δεν υφίσταται κανένας λόγος να υποθέσει κανείς ότι έχετε υπερισχύον έννομο συμφέρον για τη μη διαβίβαση των δεδομένων σας.

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 εδάφιο 2 ΓΚΠΔ
αναφορικά με μία από κοινού ευθύνη κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

α) Chrono24 GmbH και θυγατρικές εταιρείες

Η Chrono24 και οι θυγατρικές μας εταιρείες (εφεξής καλούμενες από κοινού «Μέρη» ή «εμείς») συνεργαζόμαστε στενά σε πολλούς τομείς στη βάση της οργανωτικής μας δομής. Χρησιμοποιούμε διεπιχειρησιακά ενιαία συστήματα μηχανογράφησης και τηρούμε κοινές βάσεις δεδομένων, στις οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία ιδίως δεδομένα πελατών αμφότερων των Μερών.

Σε αυτό το πλαίσιο υποβάλλουμε σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εμπόρων και χρηστών των διαδικτυακών πλατφορμών της Chrono24 ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 ΓΚΠΔ. Στη βάση της κοινής αυτής ευθύνης αναφορικά με τα επηρεαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προχωρήσαμε στη συνομολόγηση σχετικής συμφωνίας.

Η Chrono24 είναι αρμόδια για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον βαθμό που αυτό αφορά τη διάθεση των μηχανογραφικών συστημάτων και των εσωτερικών βάσεων δεδομένων σε πελάτες.

Αμφότερα τα Μέρη είναι υπεύθυνα για την καταχώριση των δεδομένων στις εσωτερικές βάσεις δεδομένων και για την τήρηση των καταχωρίσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εγγεγραμμένων και μη εγγεγραμμένων χρηστών σε πλατφόρμες, καθώς και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εγγεγραμμένων εμπόρων.

Στο πλαίσιο της κοινής μας ευθύνης καθορίσαμε τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώνει ο καθένας από εμάς προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή μας με τον ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει ιδίως ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκείμενων των δεδομένων και την εκπλήρωση των καθηκόντων μας για την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ.

Αμφότερα τα Μέρη ορίσαμε πως η Chrono24 δημοσιεύει στις πλατφόρμες της τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ πληροφορίες αναφορικά με τη ρυθμιζόμενη στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης επεξεργασία των δεδομένων καθώς και το ουσιώδες περιεχόμενο των όρων της επεξεργασίας.

Επίσης αμφότερα τα Μέρη ενημερώνονται εκατέρωθεν σχετικά με δικαιώματα που ασκούνται από χρήστες υποκείμενα των δεδομένων. Καθιστούν εκατέρωθεν διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να ανταποκρίνονται σε αιτήματα πρόσβασης.

Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δυνατή τόσο έναντι της Chrono24 όσο και έναντι του εκάστοτε εμπόρου. Η Chrono24 δεσμεύεται να ανταποκρίνεται σε αιτήματα που υποβάλλονται εκ μέρους υποκείμενων των δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας τους.

β) Με εμπόρους της Chrono24 GmbH

Εμείς και ο αντισυμβαλλόμενός μας (εφεξής «Έμπορος») συνεργαζόμαστε συμβατικά σε σχέση με τη διαδικτυακή αγορά για ρολόγια. Η Chrono24 λειτουργεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία ο εκάστοτε έμπορος μπορεί να πουλήσει και να αγοράσει ρολόγια.

Η Chrono24 και ο εκάστοτε έμπορος υποβάλλουν σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρηστών της πλατφόρμας ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ. Στη βάση της κοινής αυτής ευθύνης αναφορικά με τα επηρεαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η Chrono24 και ο εκάστοτε έμπορος προχώρησαν στη συνομολόγηση σχετικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με αυτή, η Chrono24 είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτή αφορά τις τεχνικές για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών στον ιστότοπο, τη στατιστική ανάλυση και τη διάθεση των στατιστικών στοιχείων για τον έμπορο και τη διαβίβαση των στοιχείων επικοινωνίας των πελατών για τον σκοπό της διεκπεραίωσης της παραγγελίας / της αποστολής. Αντίθετα, ο εκάστοτε έμπορος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτή αφορά την παραμετροποίηση των στατιστικών στοιχείων από τη λειτουργία Dropdown και τη λήψη και τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας για την αποστολή του αντικειμένου αγοράς.

Στο πλαίσιο της κοινής τους ευθύνης, η Chrono24 και ο εκάστοτε έμπορος καθόρισαν τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώνει ο καθένας από αυτούς προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τον ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει ιδίως ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκείμενων των δεδομένων και την εκπλήρωση των καθηκόντων τους για την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ.

Αμφότερα τα Μέρη όρισαν πως η Chrono24 δημοσιεύει στην πλατφόρμα της τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ πληροφορίες αναφορικά με τη ρυθμιζόμενη στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης επεξεργασία των δεδομένων καθώς και το ουσιώδες περιεχόμενο των όρων της επεξεργασίας.

Επίσης αμφότερα τα Μέρη ενημερώνονται εκατέρωθεν σχετικά με δικαιώματα που ασκούνται από χρήστες υποκείμενα των δεδομένων. Καθιστούν εκατέρωθεν διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να ανταποκρίνονται σε αιτήματα πρόσβασης.

Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δυνατή τόσο έναντι της Chrono24 όσο και έναντι του εκάστοτε εμπόρου. Η Chrono24 δεσμεύεται να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση παροχής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ και στη διάθεση προς τα υποκείμενα των δεδομένων των πληροφοριών που ανήκουν σε αυτά σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ κατόπιν αιτήματος.

Προβολή των δεδομένων σας σε τρίτους

α) Ως χρήστης και ιδιώτης πωλητής

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό χρήστη σας (myChrono24, βλέπε 2.β) i) και ii)), δεν είναι ορατά σε τρίτους, εάν δεν έχετε δημοσιεύσει καμία προσφορά στην πλατφόρμα. Εάν δημοσιεύσετε προσφορές στην πλατφόρμα ως ιδιώτης πωλητής, οι εγγεγραμμένοι και οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δουν στην πλατφόρμα τα στοιχεία σας ως προμηθευτή μόνον, εφόσον έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για μία δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

β) Ως έμπορος

Εάν έχετε εγγραφεί ως έμπορος και δημοσιεύετε προσφορές στην πλατφόρμα, οι εγγεγραμμένοι και οι μη εγγεγραμμένοι χρήστης μπορούν να βλέπουν τα δεδομένα σας ως προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 2. β) iii)) στην πλατφόρμα. Μπορείτε ήδη κατά την εγγραφή σας και αργότερα εντός του προφίλ σας να περιορίσετε την προβολή των δεδομένων σας, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται η ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Η δημοσίευση των δεδομένων των εμπόρων απαιτείται στα πλαίσια της χρήσης της πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ για την εκπλήρωση και την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της Chrono24 και του εμπόρου.

Cookies και Pixel

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies και pixel (εφεξής και «scripts» από κοινού), για τη στατιστική καταγραφή της χρήσης του ιστοτόπου μας και την αξιολόγησή της με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας (βλέπε παράγραφο 6). Αυτά μας επιτρέπουν σε μία εκ νέου επίσκεψη στον ιστότοπό μας να αναγνωρίσουμε αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφθεί στο παρελθόν. Τα scripts που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας διακρίνονται σε τεχνικά απαραίτητα και τεχνικά μη απαραίτητα.

Στον βαθμό που γίνεται επίσης επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τεχνικά απαραίτητα cookies, βασίζουμε την επεξεργασία αυτή στα έννομα συμφέροντά μας όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Προκειμένου να μπορούμε να λειτουργούμε τον ιστότοπό μας απρόσκοπτα, αυτά πρέπει να θεωρούνται έννομα κατά την έννοια του ως άνω κανονισμού. Τα τεχνικά μη απαραίτητα scripts ενεργοποιούνται μόνο μετά από προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας. Στην παράγραφο 6 μπορείτε να βρείτε τα σχετικά scripts.

α) Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που δημιουργεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή (φορητός υπολογιστής, τάμπλετ, smartphone ή παρόμοια) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookies δεν προκαλούν καμία ζημιά στην τερματική σας συσκευή, δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (Trojans) ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Στο cookie αποθηκεύονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη τερματική συσκευή. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως έτσι λαμβάνουμε απευθείας γνώση της ταυτότητάς σας.

Η χρήση cookies χρησιμεύει αφενός για τη διαμόρφωση των υπηρεσιών μας κατά τρόπο που να είναι πιο φιλικές για εσάς ως χρήστη. Έτσι, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας, προκειμένου, για παράδειγμα, να αναγνωρίσουμε ότι έχετε επισκεφθεί ήδη στο παρελθόν επιμέρους σελίδες του ιστοτόπου μας ή ότι έχετε ήδη συνδεθεί στον λογαριασμό χρήστη σας. Αυτές οι πληροφορίες διαγράφονται αυτόματα όταν εγκαταλείπετε τον ιστότοπό μας.

Για τη βελτιστοποίηση της ευχρηστίας του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookies, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή για ένα ορισμένο, προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζεται αυτόματα ότι μας έχετε επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν και ποιες καταχωρίσεις και ρυθμίσεις έχετε πραγματοποιήσει, ώστε να μην χρειάζεται να τις καταχωρίσετε ξανά.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Μπορείτε, ωστόσο, να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατά τρόπο ώστε να μην επιτρέπεται η αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται πάντα ένα μήνυμα πριν την εγκατάσταση ενός νέου cookie. Η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί, εν τούτοις, να καταστήσει μη διαθέσιμες κάποιες από τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας για εσάς.

Απαραίτητα
Party Cookie Lifetime
Chrono24 chronosessid 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 hasUserAccount 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 userAccountActivationReminder 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 JSESSIONID 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 appInfo 1 day Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-data 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24userprefs 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-dealer-session 12 hours Δήλωση απορρήτου
Chrono24 bannerIdsToShow 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 editResourceTexts 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 shippingCountryId 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 isLostOffer 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 dashboard_skip_profile 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-user-session 1 month Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-log-in-permanently 1 month Δήλωση απορρήτου
Chrono24 isMobileWebsite 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 ignoreMobileWebsite 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 deletedWatchIds 5 minutes Δήλωση απορρήτου
Chrono24 timezoneOffset 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 noUserProfileTracking 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 dealerbanner 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-tfa-phone 30 minutes Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-pwd-reset-token 30 minutes Δήλωση απορρήτου
Chrono24 csrf-token 1 day Δήλωση απορρήτου
Chrono24 __Host-csrf-token 1 day Δήλωση απορρήτου
Chrono24 mobile-app-csrf-token 1 day Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-consent 1 year Δήλωση απορρήτου
Google Tag Manager _dc_gtm_* 1 minutes Δήλωση απορρήτου
Google Tag Manager _gid 1 day Δήλωση απορρήτου
Riskified rskxRunCookie 10 years Δήλωση απορρήτου
Riskified rCookie 10 years Δήλωση απορρήτου
CloudFlare __cfduid 1 month Δήλωση απορρήτου
CloudFlare __cf_bm 30 minutes Δήλωση απορρήτου
Στατιστική ανάλυση
Party Cookie Lifetime
Chrono24 cfctGroup 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 PSOrderTracking 30 minutes Δήλωση απορρήτου
Chrono24 last-search-result-ids 14 days Δήλωση απορρήτου
Chrono24 mobile-app-pu 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 pu 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 added_offer_sellwatchbox 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 added_offer_sellyourwatch 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 added_offer_uhrforum 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 optly_test 1 year Δήλωση απορρήτου
Google Analytics _ga 2 years Δήλωση απορρήτου
Google Analytics _ga_* 2 years Δήλωση απορρήτου
Google Analytics _gat 1 minutes Δήλωση απορρήτου
Google Analytics _gat_* 1 minutes Δήλωση απορρήτου
Google Analytics __ssid 4 years Δήλωση απορρήτου
Facebook _fbp 3 months Δήλωση απορρήτου
Εξατομίκευση
Party Cookie Lifetime
Chrono24 userHistory 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 rtFreqSearchResult 14 days Δήλωση απορρήτου
Chrono24 rtFreqTeaser 14 days Δήλωση απορρήτου
Chrono24 rtProductIds 14 days Δήλωση απορρήτου
Chrono24 rtWatchIds 14 days Δήλωση απορρήτου
Chrono24 jameslist_addwatch 1 year Δήλωση απορρήτου
Άνεση
Party Cookie Lifetime
Hotjar _hjid 1 year Δήλωση απορρήτου
Hotjar _hjIncludedInSample 1 year Δήλωση απορρήτου
Hotjar _hjTLDTest Session Δήλωση απορρήτου
Hotjar _hjMinimizedPolls 1 year Δήλωση απορρήτου
Userlike uslk_e 1 year Δήλωση απορρήτου
Userlike uslk_s Session Δήλωση απορρήτου
Μάρκετινγκ
Party Cookie Lifetime
Google Ad Manager GoogleAdServingTest Session Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager __gads 2 years Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager IDE 1 year Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager ANID 1 year Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager NID 1 year Δήλωση απορρήτου
DoubleClick __gads 2 years Δήλωση απορρήτου
DoubleClick IDE 1 year Δήλωση απορρήτου
DoubleClick ANID 1 year Δήλωση απορρήτου
DoubleClick NID 1 year Δήλωση απορρήτου
Pinpoll visitor 1 month Δήλωση απορρήτου

β) Pixel

Τα pixel, γνωστά και ως pixel παρακολούθησης, είναι μικρά αρχεία GIF μεγέθους 1x1 pixel, τα οποία κατά την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο μπορούν π.χ. να συμπεριλαμβάνονται σε γραφικά ή και σε μηνύματα email ή άλλα παρόμοια. Ούτε τα pixel δεν προκαλούν καμία ζημιά στην τερματική σας συσκευή, δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (Trojans) ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Τα pixel διαβιβάζουν τη διεύθυνση IP σας, τη διεύθυνση URL παραπομπής του ιστοτόπου που επισκέπτεστε, την ώρα θέασης του pixel, το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και πληροφορίες cookie που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως σε έναν διακομιστή ιστού. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να διενεργούμε μετρήσεις εμβέλειας και άλλες στατιστικές αναλύσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας και των υπηρεσιών μας.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα pixel. Με τα κατάλληλα εργαλεία ή/και πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης μπορείτε να εμποδίσετε τη χρήση pixel στις σελίδες του ιστοτόπου μας (π.χ. με το πρόσθετο «AdBlock» για το πρόγραμμα περιήγησης Firefox).

Εργαλεία ανάλυσης

α) Εργαλεία παρακολούθησης

Τα μέτρα παρακολούθησης που αναφέρονται ακολούθως χρησιμοποιούνται βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μεμονωμένα για κάθε εργαλείο, οποιαδήποτε στιγμή με τη βοήθεια του διαχειριστή συγκατάθεσης, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας, μέχρι τη χρονική στιγμή της ανάκλησής σας, δεν επηρεάζεται από αυτήν. Με τα χρησιμοποιούμενα μέτρα παρακολούθησης θέλουμε να διασφαλίσουμε τον φιλικό για τις ανάγκες των χρηστών σχεδιασμό και τη συνεχή βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας. Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε αφετέρου τα μέτρα παρακολούθησης για τη στατιστική καταγραφή της χρήσης του ιστοτόπου μας και την αξιολόγησή του με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

Στην παρακάτω παράθεση μπορείτε να βρείτε τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων και τις κατηγορίες δεδομένων.

i) Google Analytics

Για τον σκοπό του φιλικού για τις ανάγκες των χρηστών σχεδιασμού και της συνεχούς βελτιστοποίησης του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε την Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, εφεξής «Google»). Σε αυτό το πλαίσιο καταρτίζονται ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies (βλέπε παράγραφο 5). Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του cookie σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου, όπως

 • ο τύπος/η έκδοση του προγράμματος περιήγησης,
 • το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα,
 • η URL παραπομπής (ο ιστότοπος από τον οποίο μεταβήκατε),
 • το hostname του υπολογιστή που ζητά πρόσβαση (διεύθυνση IP),
 • η ώρα υποβολής αιτήματος διακομιστή,

διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστοτόπου και για την παροχή περαιτέρω, σχετιζόμενων με τη χρήση του ιστοτόπου και τη χρήση του Διαδικτύου υπηρεσιών για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και του σχεδιασμού των σελίδων του ιστοτόπου κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. Επίσης, αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται ενδεχομένως σε τρίτους, στον βαθμό που αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία ή εφόσον η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων έχει ανατεθεί σε τρίτους. Σε καμία περίπτωση η διεύθυνση ΙΡ σας δεν θα συνδεθεί με άλλα δεδομένα της Google. Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή καμία συσχέτιση (IP masking).

Μπορείτε να εμποδίσετε εκ των προτέρων την εγκατάσταση των cookies μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης, ωστόσο, σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών του παρόντος ιστοτόπου.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων σχετικά με την υπηρεσία Google Analytics θα βρείτε στη Βοήθεια Google Analytics .

ii) Παρακολούθηση μετατροπών Google Adwords

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε επίσης την υπηρεσία παρακολούθησης μετατροπών της Google, για τη στατιστική καταγραφή της χρήσης του ιστοτόπου μας και για τους σκοπούς της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών μας. Στο πλαίσιο αυτό εάν μεταβείτε στον ιστότοπό μας μέσα από μια διαφήμιση της Google τοποθετείται από την Google Adwords στον υπολογιστή σας ένα cookie (βλέπε παράγραφο 5). Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Τα εν λόγω cookies παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση 30 ημερών και δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση προσώπων. Όταν ο χρήστης επισκέπτεται ορισμένες σελίδες του ιστοτόπου του πελάτη της Adwords και το cookie δεν έχει ακόμα λήξει, τότε η Google και ο πελάτης μπορούν να αναγνωρίσουν ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφημιστική καταχώριση και προωθήθηκε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Κάθε πελάτης της Adwords λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Κατ' αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των cookies μέσω των ιστοτόπων των πελατών της Adwords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια του cookie μετατροπής χρησιμεύουν στην κατάρτιση στατιστικών μετατροπών για τους πελάτες της υπηρεσίας Adwords, οι οποίοι έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Οι πελάτες της υπηρεσίας Adwords πληροφορούνται τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφημιστική τους καταχώριση και που προωθήθηκαν σε έναν ιστότοπο που είναι συνδεδεμένος με μια ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Όμως δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία που θα επέτρεπε την ταυτοποίηση ενός χρήστη.

Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία παρακολούθησης, μπορείτε να αρνηθείτε την εγκατάσταση του σχετικού cookie – π.χ. μέσω της επιλογής της αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης που απενεργοποιεί γενικά την εγκατάσταση cookies. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα cookies για την παρακολούθηση μετατροπών, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατά τρόπο ώστε να αποκλείει cookies από τον τομέα «www.googleadservices.com». Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική προστασίας του απορρήτου της Google για την παρακολούθηση μετατροπών εδώ .

iii) Hotjar

Επίσης, στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης Hotjar (3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Μάλτα, Ευρώπη). Το Hotjar είναι ένα εργαλείο ανάλυσης της συμπεριφοράς του χρήστη. Μέσω του Hotjar έχουμε τη δυνατότητα μέτρησης και αξιολόγησης της συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστοτόπου μας (π.χ. κινήσεις ποντικιού, κλικ, ύψος κύλισης κτλ.).

Για τον σκοπό αυτό, το Hotjar χρησιμοποιεί cookies (βλέπε παράγραφο 5) στις τερματικές συσκευές των επισκεπτών του ιστοτόπου και μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου όπως π.χ. πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τον χρόνο παραμονής στον ιστότοπο κτλ. σε ανωνυμοποιημένη μορφή.

iv) Bing Ads

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Bing Universal Event Tracking (UET) της Microsoft Bing Ads. Πρόκειται για μία υπηρεσία της Microsoft Corporation («Microsoft»). Αυτή μας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της δραστηριότητας των χρηστών στον ιστότοπό μας, όταν μεταβαίνουν σε αυτόν προερχόμενοι από διαφημιστικές καταχωρίσεις της Bing Ads.

Εάν μεταβείτε στον ιστότοπό μας από μία διαφημιστική καταχώριση Bing Ads, τότε τοποθετείται στον υπολογιστή σας ένα cookie (βλέπε παράγραφο 5). Στον ιστότοπό μας υπάρχει ενσωματωμένο ένα Bing UET tag. Πρόκειται για έναν κώδικα, μέσω του οποίου σε συνδυασμό με το cookie αποθηκεύονται ορισμένα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου. Σε αυτά συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η διάρκεια παραμονής στον ιστότοπο, οι τομείς του ιστοτόπου που επισκέπτεται ο χρήστης, και μέσα από ποια διαφημιστική καταχώριση μετέβησαν οι χρήστες στον ιστότοπο. Δεν συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας.

Οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Microsoft στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί καταρχήν για ανώτατο διάστημα 180 ημερών. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ανάλυσης της Bing, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Bing.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στη Microsoft, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Microsoft .

v) MaxMind

Για τον σκοπό της πρόληψης απάτης διαβιβάζουμε τη διεύθυνση IP σας και πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη τερματική συσκευή σας στον πάροχο υπηρεσιών MaxMind, Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, ΗΠΑ, εφεξής «MaxMind»). Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της MaxMind στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Έτσι λαμβάνουμε στατιστικές αναλύσεις σχετικά με τις διευθύνσεις ΙΡ, τις χρησιμοποιούμενες συσκευές και τοποθεσίες, βάσει των οποίων μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να αποτρέψουμε απόπειρες εξαπάτησης.

Τα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ' αυτόν τον τρόπο, υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Όταν τερματίζετε τη χρήση, τα δεδομένα διαγράφονται. Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων σχετικά με τη MaxMind θα βρείτε εδώ.

Μπορείτε να εμποδίσετε τον προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης, ωστόσο, σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών του παρόντος ιστοτόπου.

vi) Crashlytics

Η εφαρμογή μας για κινητά χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ανάλυσης Crashlytics της Google Ireland Limited, με έδρα στην Ιρλανδία, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (εφεξής: «Crashlytics»). Το Crashlytics συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής ειδικά σε σχέση με περιπτώσεις κατάρρευσης του συστήματος και σφάλματα. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούνται πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την έκδοση της εγκατεστημένης εφαρμογής, καθώς και άλλες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση σφαλμάτων, κυρίως σχετικά με το λογισμικό και υλισμικό του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου του Crashlytics: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf.

Μπορείτε οποτεδήποτε να αντιταχθείτε στη χρήση του Crashlytics στις ρυθμίσεις προστασίας απορρήτου της εφαρμογής μας για κινητά.

β) Εργαλεία στόχευσης

Τα μέτρα στόχευσης που παρατίθενται ακολούθως και χρησιμοποιούνται από εμάς βασίζονται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μεμονωμένα για κάθε εργαλείο, οποιαδήποτε στιγμή με τη βοήθεια του διαχειριστή συγκατάθεσης, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας, μέχρι τη χρονική στιγμή της ανάκλησής σας, δεν επηρεάζεται από αυτήν. Μέσω των χρησιμοποιούμενων μέτρων στόχευσης θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι στις τερματικές σας συσκευές θα εμφανίζονται μόνο διαφημιστικές καταχωρίσεις που ανταποκρίνονται στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας.

Στην παρακάτω παράθεση μπορείτε να βρείτε τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων και τις κατηγορίες δεδομένων.

i) Google Adwords Remarketing (Επαναληπτικό Μάρκετινγκ)

Χρησιμοποιούμε remarketing tags της Google. Αυτά είναι υπηρεσίες της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, εφεξής «Google»). Η Google χρησιμοποιεί cookies (βλέπε παράγραφο 5), τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης από εσάς του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση από εσάς του παρόντος ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ σας) διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Η διεύθυνση IP περικόπτεται στη συνέχεια από την Google κατά τα τρία τελευταία ψηφία, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή μία σαφής συσχέτιση της διεύθυνσης IP. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται από την Google για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστοτόπου για τους διαχειριστές του ιστοτόπου και για την παροχή περαιτέρω, σχετιζόμενων με τη χρήση του ιστοτόπου και τη χρήση του Διαδικτύου υπηρεσιών.

Επίσης, αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται ενδεχομένως από την Google σε τρίτους, στον βαθμό που αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία ή που τρίτοι υποβάλλουν σε επεξεργασία τα εν λόγω δεδομένα για λογαριασμό της Google. Τρίτοι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, αναρτούν διαφημιστικές καταχωρίσεις σε ιστοτόπους στο Διαδίκτυο. Τρίτοι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν αποθηκευμένα cookies για την ανάρτηση διαφημιστικών καταχωρίσεων, βασισμένων σε προηγούμενες επισκέψεις ενός χρήστη στον παρόντα ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα συσχετιστεί από την Google η διεύθυνση ΙΡ σας με άλλα δεδομένα της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Google, ανατρέξτε εδώ .

ii) Google Double Click

Στον ιστότοπό μας συλλέγονται και αξιολογούνται πληροφορίες με τη βοήθεια cookies (βλέπε παράγραφο 5) με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμφάνισης διαφημιστικών μηνυμάτων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τεχνολογίες στόχευσης της Google Inc. (Double Click, Double Click Exchange Buyer, Double Click Bid Manager). Οι εν λόγω τεχνολογίες μας επιτρέπουν να απευθυνόμαστε σε εσάς στοχευμένα, με εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Τα χρησιμοποιούμενα cookies συλλέγουν, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με το ποια από τα προϊόντα μας σας ενδιαφέρουν. Βάσει των πληροφοριών μπορούμε να σας προβάλλουμε και σε ιστοτόπους τρίτων προσφορές ειδικά προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας, όπως αυτά προκύπτουν από την έως τώρα συμπεριφορά σας ως χρήστης. Η συλλογή και αξιολόγηση της συμπεριφοράς σας ως χρήστης πραγματοποιείται αποκλειστικά με ψευδωνυμοποίηση και δεν επιτρέπει την ταυτοποίησή σας από εμάς. Ειδικότερα, οι πληροφορίες δεν συνδέονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Το cookie διαγράφεται αυτόματα με την παρέλευση 30 ημερών.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις προβολής διαφημίσεων ανάλογων των ενδιαφερόντων σας μέσω του διαχειριστή ρυθμίσεων προβολής της Google .

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων αναφορικά με τη διαφήμιση και την Google, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου και τους Όρους χρήσης της Google .

iii) Facebook Custom Audiences

Επίσης, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Facebook Website Custom Audiences της Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία). Πρόκειται για μία υπηρεσία μάρκετινγκ της Facebook. Η εν λόγω υπηρεσία μας επιτρέπει να προβάλλουμε σε ορισμένες ομάδες ψευδωνυμοποιημένων επισκεπτών του ιστοτόπου μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν και το Facebook, εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα στο Facebook, τα οποία ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.

Στον ιστότοπό μας υπάρχει ενσωματωμένο ένα Facebook Custom Audience pixel. Πρόκειται για έναν κώδικα JavaScript, μέσω του οποίου αποθηκεύονται ορισμένα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου. Σε αυτά συγκαταλέγονται η διεύθυνση ΙΡ, το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης καθώς και ο ιστότοπος προέλευσης και προορισμού. Οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Facebook στις ΗΠΑ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Εκεί διαπιστώνεται αυτόματα μέσω σύγκρισης, εάν έχετε αποθηκεύσει ένα cookie του Facebook. Μέσω του cookie του Facebook εξακριβώνεται αυτόματα, εάν ανήκετε στην ομάδα-στόχο που είναι σχετική για εμάς. Εάν ανήκετε στην ομάδα-στόχο, τότε στο Facebook εμφανίζονται οι αντίστοιχες διαφημιστικές καταχωρίσεις μας. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν πραγματοποιείται καμία ταυτοποίησή σας ως πρόσωπο από τη σύγκριση των δεδομένων, ούτε από εμάς, ούτε από τo Facebook.

Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στη χρήση της υπηρεσίας Custom Audiences στον ιστότοπο της Facebook . Μετά τη σύνδεσή σας στον λογαριασμό σας στο Facebook, μεταβείτε στις ρυθμίσεις διαφημιστικών καταχωρίσεων της Facebook.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στη Facebook, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Facebook .

iv) Criteo

Σε αυτόν τον ιστότοπο συλλέγονται και αποθηκεύονται δεδομένα με τεχνολογίες της Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paris, Γαλλία) για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Καθορίζουμε από κοινού με την Criteo τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας και, συνεπώς, είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία. Για την επεξεργασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων υπεύθυνη είναι η Chrono24.

Οι τεχνολογίες της Criteo επιτρέπουν την αξιολόγηση των διαφημιστικών εκστρατειών μας και των προωθητικών περιεχομένων. Από τα εν λόγω δεδομένα είναι δυνατή η κατάρτιση προφίλ χρήσης υπό ψευδώνυμο. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται cookies. Χωρίς ξεχωριστή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, τα δεδομένα που συλλέγονται με την τεχνολογία της Criteo δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική ταυτοποίηση του επισκέπτη του παρόντος ιστοτόπου και δεν συνδέονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στον φορέα του ψευδωνύμου. Η Criteo αναλύει βάσει ενός αλγόριθμου τη συμπεριφορά περιήγησης και μπορεί στη συνέχεια να προβάλλει στοχευμένες προτάσεις προϊόντων ως εξατομικευμένα διαφημιστικά banners σε άλλους ιστοτόπους (τους λεγόμενους Εκδότες). Δεν πραγματοποιείται καμία άλλη χρήση ή διαβίβασή τους σε τρίτους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία της Criteo, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Criteo .

Με τη χρήση της Criteo φορτώνονται πρόσθετα pixel από αντισυμβαλλομένους, με τους οποίους συνεργάζεται η Criteo. Για μία επισκόπηση όλων των εκδοτών και των δικτύων, από τα οποία πραγματοποιείται φόρτωση των pixel, ανατρέξτε εδώ .

Λάβετε υπόψη ότι στην περίπτωση απενεργοποίησης της προβολής εξατομικευμένων διαφημιστικών καταχωρίσεων της Criteo και άλλων συνεργαζόμενων διαφημιζόμενων θα συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημιστικές καταχωρίσεις, οι οποίες θα είναι, ωστόσο, λιγότερο προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα/στη συμπεριφορά περιήγησής σας.

v) CrossEngage

Στον ιστότοπό μας συλλέγονται και αξιολογούνται πληροφορίες με τη βοήθεια cookies (βλέπε παράγραφο 5) σχετικά με τη συμπεριφορά σας ως χρήστης στον ιστότοπο μας από τον συνεργαζόμενο πάροχο υπηρεσιών CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Βερολίνο). Αυτό μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε με βέλτιστο τρόπο τα μέτρα μας στα πλαίσια του μάρκετινγκ σύμφωνα με τα πραγματικά ή τα εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας και να τα προβάλλουμε σε άλλους ιστοτόπους ή άλλα κανάλια προώθησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων σχετικά με το CrossEngage θα βρείτε εδώ .

Plug-ins κοινωνικών μέσων

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε κοινωνικά plug-ins των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter και Instagram. Νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, δηλ. η συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μεμονωμένα για κάθε εργαλείο, οποιαδήποτε στιγμή με τη βοήθεια του διαχειριστή συγκατάθεσης, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας, μέχρι τη χρονική στιγμή της ανάκλησής σας, δεν επηρεάζεται από αυτήν. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση της λειτουργίας με τις απαιτήσεις της προστασίας των δεδομένων βαρύνει, εν τούτοις, τους εκάστοτε παρόχους των μέσων.

Η ενσωμάτωση των κουμπιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιείται με χρήση μίας λύσης που αναπτύξαμε εμείς και η οποία εμποδίζει τη σύνδεση με ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης όταν επισκέπτεστε μία σελίδα που περιέχει ένα κουμπί μέσων κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να το ενεργοποιήσετε. Αυτό σημαίνει ότι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης διαβιβάζονται πληροφορίες, μόνον εφόσον ενεργοποιήσετε το κουμπί.

α) Facebook

Στην πλατφόρμα μας χρησιμοποιούμε plug-ins κοινωνικών μέσων της Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία), προκειμένου να καταστήσουμε τη χρήση της πιο προσωπική. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε το κουμπί «Like» ή «Κοινοποίηση». Πρόκειται για μία υπηρεσία της Facebook.

Εάν ανοίξετε μία σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει ένα τέτοιο plug-in και ενεργοποιήσετε μόνοι σας αυτό το plug-in, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε συνδέεται απευθείας με τους διακομιστές της Facebook. Το περιεχόμενο του plug-in διαβιβάζεται από την Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και από αυτό ενσωματώνεται στον ιστότοπο.

Μέσω της ενσωμάτωσης του plug-in, η Facebook λαμβάνει την πληροφορία, πως το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε άνοιξε την αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας, ακόμα κι εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook τη δεδομένη στιγμή. Οι εν λόγω πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ σας) διαβιβάζονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε απευθείας σε έναν διακομιστή της Facebook στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να συσχετίσει απευθείας την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας στο Facebook. Εάν χρησιμοποιείτε τα plug-ins, πατώντας για παράδειγμα τα κουμπιά «Like» ή «Κοινοποίηση», η αντίστοιχη πληροφορία διαβιβάζεται επίσης απευθείας σε έναν διακομιστή της Facebook και αποθηκεύεται εκεί. Οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται επίσης στο Facebook και προβάλλονται στους φίλους που έχετε στο Facebook.

Το Facebook μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για διαφημιστικούς σκοπούς ή σκοπούς που αφορούν την έρευνα αγοράς και το σχεδιασμό των σελίδων του Facebook σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. Για τον σκοπό αυτό καταρτίζονται από το Facebook προφίλ χρήσης, ενδιαφερόντων και σχέσεων, π.χ. για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου μας από εσάς σε σχέση με τις προβαλλόμενες στο Facebook διαφημιστικές καταχωρίσεις, την ενημέρωση άλλων χρηστών του Facebook για τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας και την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση του Facebook.

Εάν δεν επιθυμείτε τη συσχέτιση από το Facebook των δεδομένων που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας στο Facebook, θα πρέπει, πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, να αποσυνδεθείτε από το Facebook.

Για τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από την Facebook, καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα και τις διαθέσιμες επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Facebook.

β) Twitter

Στις σελίδες του ιστοτόπου μας υπάρχουν ενσωματωμένα plug-ins του δικτύου σύντομων μηνυμάτων της Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ιρλανδία, εφεξής «Twitter»). Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα plug-ins του Twitter (κουμπί Tweet) από το λογότυπο του Twitter στον ιστότοπό μας. Για μία επισκόπηση των κουμπιών Tweet, ανατρέξτε εδώ .

Εάν ανοίξετε μία σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει ένα τέτοιο plug-in και ενεργοποιήσετε μόνοι σας αυτό το plug-in, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε συνδέεται απευθείας με τους διακομιστές της Twitter. Έτσι, το Twitter λαμβάνει την πληροφορία πως επισκεφθήκατε με τη διεύθυνση ΙΡ σας τον ιστότοπό μας. Εάν κάνετε κλικ στο «κουμπί tweet» του Twitter ενόσω είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Twitter, μπορείτε να συνδέσετε τα περιεχόμενα του ιστοτόπου μας με το προφίλ σας στο Twitter. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το Twitter μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό χρήστη σας στο Twitter. Σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι εμείς ως πάροχος των σελίδων του ιστοτόπου δεν λαμβάνουμε καμία γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζόμενων δεδομένων και της χρήσης τους από το Twitter.

Εάν δεν επιθυμείτε τη συσχέτιση της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας από το Twitter, αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας στο Twitter.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου του Twitter .

γ) Instagram

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε και τα λεγόμενα κοινωνικά plug-ins («Plug-ins») του Instagram, το οποίο παρέχεται από την Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ («Instagram»).

Τα plug-ins διακρίνονται από ένα λογότυπο του Instagram, για παράδειγμα υπό τη μορφή μίας «κάμερας του Instagram».

Εάν ανοίξετε μία σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει ένα τέτοιο plug-in και ενεργοποιήσετε μόνοι σας αυτό το plug-in, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε συνδέεται απευθείας με τους διακομιστές της Instagram. Το περιεχόμενο του plug-in διαβιβάζεται από την Instagram απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και ενσωματώνεται στη σελίδα. Μέσω της ενσωμάτωσης του plug-in, το Instagram λαμβάνει την πληροφορία ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε άνοιξε την αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας, ακόμα κι εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό στο Instagram ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο Instagram τη δεδομένη στιγμή.

Οι εν λόγω πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ σας) διαβιβάζονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε απευθείας σε έναν διακομιστή της Instagram στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Instagram, το Instagram μπορεί να συσχετίσει απευθείας την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας στο Instagram. Εάν χρησιμοποιείτε τα plug-ins, πατώντας για παράδειγμα το κουμπί «Instagram», η αντίστοιχη πληροφορία διαβιβάζεται επίσης απευθείας σε έναν διακομιστή της Instagram και αποθηκεύεται εκεί.

Οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται επίσης στον λογαριασμό σας στο Instagram και εκεί προβάλλονται στις επαφές σας.

Εάν δεν επιθυμείτε την άμεση συσχέτιση από το Instagram των δεδομένων που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας στο Instagram, θα πρέπει, πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, να αποσυνδεθείτε από το Instagram.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου του Instagram.

δ) YouTube

Στον ιστότοπό μας έχετε τη δυνατότητα να προωθηθείτε απευθείας στη σελίδα μας στο YouTube. Στο πλαίσιο αυτό δεν πρόκειται για έναν σύνδεσμο για τον οποίο απαιτείται συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων του YouTube, έτσι ώστε σε αυτούς τους συνδέσμους να μην τοποθετούνται cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης.

Η αρμόδια υπηρεσία για αυτούς τους συνδέσμους είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de resp. https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de

Εργαλείο αποστολής μέσω email

Για τους σκοπούς της αποστολής email συναλλαγών ή υπηρεσιών προωθούμε τη διεύθυνση email σας σε έναν πάροχο υπηρεσιών αποστολής email. Χρησιμοποιούμε τους παρακάτω παρόχους υπηρεσιών:

α) Mailgun

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο Mailgun της εταιρείας Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, ΗΠΑ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.
Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από τον πάροχο διατίθενται στη διεύθυνση https://www.mailgun.com/privacy-policy.

β) Sparkpost

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο Sparkpost της εταιρείας Message Systems Inc., 301 Howard St. Suite 1330 San Francisco, CA 94105, ΗΠΑ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.
Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από τον πάροχο διατίθενται στη διεύθυνση https://www.sparkpost.com/policies/privacy/.

Η επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της αποστολής email συναλλαγών ή υπηρεσιών βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Με τον τρόπο αυτό επιθυμούμε να διασφαλίσουμε έναν αυτοματισμό των διαδικασιών επικοινωνίας, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ενεργειών που πραγματοποιούνται από εσάς ή για να σας ενημερώνουμε το συντομότερο δυνατό σχετικά με πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια.

Λύσεις για την αποτροπή περιστατικών απάτης

Θέλουμε να κάνουμε το εμπόριο στην Chrono24 όσο το δυνατόν πιο ασφαλές για εσάς. Για τον σκοπό της αποτροπής περιστατικών απάτης χρησιμοποιούμε λύσεις εξειδικευμένων παρόχων υπηρεσιών και ανακτούμε πληροφορίες από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με συναλλαγές που γίνονται στην Chrono24. Επεξεργαζόμαστε, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP της τερματικής συσκευής, η οποία καλεί την ιστοσελίδα μας, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση του ιστοτόπου της Chrono24. Η συσχέτιση των πληροφοριών με έναν συγκεκριμένο χρήστη δεν είναι δυνατή από εμάς. Αυτή γίνεται, μόνο όταν με βάση τις πληροφορίες προκύπτει υποψία εξαπάτησης. Στην περίπτωση των εξειδικευμένων παρόχων υπηρεσιών πρόκειται ενδεχομένως για εταιρείες με έδρα στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η επιλογή των σχετικών παρόχων υπηρεσιών πραγματοποιείται μόνο εφόσον προσφέρουν τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι διασφαλίζεται ότι συνεργαζόμαστε μόνο με παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ανταποκρίνονται στο επίπεδο προστασίας των δεδομένων που προβλέπεται εντός της ΕΕ. Νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η αποτροπή προσπαθειών εξαπάτησης σε βάρος των πελατών μας, αλλά και σε βάρος μας αναγνωρίζεται ρητά βάσει του ΓΚΠΔ ως έννομο συμφέρον.

IDnow

Για την ταυτοποίηση χρηστών στην πλατφόρμα μας, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία AutoIdent της IDnow (Auenstraße 100, 80469 München). Πρόκειται για μια εφαρμογή επαλήθευσης, η οποία καταγράφει το έγγραφο ταυτοπροσωπίας του τελικού χρήστη μέσω κάμερας του smartphone και έτσι πραγματοποιεί online επαλήθευση. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Αριθμός εγγράφου ταυτοπροσωπίας
 • Λήψεις βίντεο του προσώπου

Επιπλέον, συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του εγγράφου ταυτοπροσωπίας, τα οποία χρησιμεύουν στην αδιαμφισβήτητη επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη.

Στην περίπτωση της υπηρεσίας AutoIdent δεν πρόκειται για μία πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. Εφόσον η εφαρμογή επαλήθευσης καταγράψει δεδομένα που δεν συμφωνούν, τα δεδομένα ελέγχονται ξανά χειροκίνητα από εργαζομένους της IDnow.

Με την IDnow έχουμε συνάψει μια σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας AutoIdent. Με αυτήν τη σύμβαση, η IDnow διασφαλίζει ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ ως προσυμβατικό μέτρο.

Επιπλέον, η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον έγκειται εδώ στη γενική αύξηση της ασφάλειας της αγοράς.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε υπόκεινται στη δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες αποκλειστικά για την επαλήθευση και την ταυτοποίηση των χρηστών.

Συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την τήρηση των αμερικανικών διατάξεων περί φόρου επί των πωλήσεων «Sales Tax»

Avalara

Για την τήρηση των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων στις ΗΠΑ χρησιμοποιούμε τη βασισμένη σε υπολογιστικό νέφος (cloud) υπηρεσία AvaTax του παρόχου Avalara. Η υπηρεσία αυτή αυτοματοποιεί τον υπολογισμό των φόρων κύκλου εργασιών, καθώς και τον περίπλοκο υπολογισμό του συντελεστή του αμερικανικού φόρου επί των πωλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εμπόρων με έδρα στις ΗΠΑ:

 • Διεύθυνση

Σκοπός της συλλογής δεδομένων είναι να διαπιστώσουμε σε ποιους τοπικούς φορολογικούς κανονισμούς υπόκειται η δραστηριότητά μας. Αυτοί διαφέρουν στις ΗΠΑ όχι μόνο σε επίπεδο πολιτείας, αλλά εν μέρει και από κομητεία σε κομητεία. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζουμε πού ακριβώς στις ΗΠΑ βρίσκεται ένας έμπορος, ώστε στη συνέχεια να υπολογίσουμε με τη βοήθεια του AvaTax τον σωστό φόρο κύκλου εργασιών.

Με την Avalara έχουμε συνάψει μια σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας για τη χρήση της βασισμένης σε υπολογιστικό νέος (cloud) υπηρεσίας με σκοπό την τήρηση φορολογικών διατάξεων. Με αυτήν τη σύμβαση, η Avalara διασφαλίζει ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Νομική βάση για τη συλλογή δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της νομικής μας υποχρέωσης με σκοπό την τήρηση της αμερικανικής φορολογικής νομοθεσίας.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα:

 • Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 3 του ΓΚΠΔ να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει στο παρελθόν. Αυτό έχει ως επακόλουθο πως δεν θα επιτρέπεται να συνεχίσουμε στο μέλλον την επεξεργασία δεδομένων, η οποία βασιζόταν σε αυτή τη συγκατάθεση.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ να απαιτήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία. Ειδικότερα, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες των αποδεκτών, στους οποίους έχουν κοινολογηθεί ή κοινολογούνται τα δεδομένα σας, την προγραμματισμένη διάρκεια αποθήκευσης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας, την προέλευση των δεδομένων σας στον βαθμό που δεν έχουν συλλεχθεί από εμάς, καθώς και για την ύπαρξη μίας αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και ενδεχομένως σημαντικές πληροφορίες για σχετικές λεπτομέρειες.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ να ζητήσετε την χωρίς καθυστέρηση διόρθωση λανθασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών, αποθηκευμένων από εμάς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ να ζητήσετε τη διαγραφή των αποθηκευμένων από εμάς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στον βαθμό που η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά αντιτάσσεστε στη διαγραφή και εμείς δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, ωστόσο, εσείς χρειάζεστε τα δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβαση σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ να υποβάλετε καταγγελία σε μία εποπτική αρχή. Κατά κανόνα μπορείτε να απευθύνεστε σχετικά στην εποπτική αρχή του συνήθους τόπου διαμονής ή εργασίας σας ή σε αυτήν της έδρας της εταιρείας μας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Στον βαθμό που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον υφίστανται λόγοι που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή η εναντίωση αφορά στην απευθείας προώθηση. Στην τελευταία περίπτωση έχετε ένα γενικό δικαίωμα εναντίωσης, το οποίο θα εφαρμόσουμε χωρίς να απαιτείται επίκληση καμίας ιδιαίτερης κατάστασης.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας στην εναντίωση, αρκεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση .

Ασφάλεια δεδομένων

Για τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το διαδεδομένο πρωτόκολλο TLS (Transport Layer Security) σε συνδυασμό με το εκάστοτε πλέον υψηλό επίπεδο κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Το TLS είναι ένα ασφαλές και δοκιμασμένο πρότυπο, το οποίο π.χ. χρησιμοποιείται και στην ηλεκτρονική τραπεζική (Online Banking). Μεταξύ άλλων, μπορείτε να αναγνωρίσετε μία ασφαλή σύνδεση TLS από την προσθήκη ενός s στο http (δηλαδή https://..) στη γραμμή διεύθυνσης ή από το σύμβολο λουκέτου στο κάτω μέρος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από τυχαία ή εσκεμμένη παραποίηση, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε βελτιώνονται συνεχώς, σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Όταν εγγραφείτε ως χρήστης σε εμάς, τότε η πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη σας είναι μόνο δυνατή με την καταχώριση του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης. Θα πρέπει πάντα να αντιμετωπίζετε τα στοιχεία πρόσβασής σας ως εμπιστευτικά και να κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν ολοκληρώνετε την επικοινωνία με εμάς, ιδίως στην περίπτωση κοινής χρήσης του υπολογιστή με άλλα άτομα.

Με τη δέουσα σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε και την ενδοεταιρική προστασία των δεδομένων. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μας και οι ανάδοχες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου και των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων διατάξεων.

Ενημέρωση και τροποποιήσεις της παρούσας Δήλωσης απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου είναι επί του παρόντος έγκυρη και ισχύει από τον Ιούλιος του 2021.

Με την περαιτέρω εξέλιξη του ιστοτόπου και των προσφορών μας και ως επακόλουθο των αλλαγών στις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή των αρμόδιων αρχών ενδέχεται να καταστεί απαραίτητη η τροποποίηση της παρούσας Δήλωσης απορρήτου. Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε οποτεδήποτε την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Δήλωσης απορρήτου στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση
https://www.chrono24.com.gr/info/datenschutz.htm