Παράβλεψη
136.000 εμπειρίες αγορών παγκοσμίως αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικές
Chrono24 - Ελλάδα
Σύνδεση ή εγγραφή

Οι κάτοικοι της πολιτείας της Καλιφόρνιας θα βρουν εδώ την CCPA Privacy Policy της εταιρείας μας

Δήλωση απορρήτου

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων της εταιρείας

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων από:

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Chrono24 GmbH (εφεξής «Chrono24»)
Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe, Γερμανία

Email:
Τηλέφωνο: +49 (0)721 96693-0
Φαξ: +49 (0)721 96693-990

Η επικοινωνία με τον/την υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας Chrono24 είναι δυνατή στην ως άνω διεύθυνση, υπόψιν Τμήματος Προστασίας δεδομένων ή/και στη .

Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και φύση και σκοπός της χρήσης τους

α) Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο

Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο της Chrono24, αποστέλλονται αυτόματα πληροφορίες στον διακομιστή του ιστοτόπου μας μέσω του χρησιμοποιούμενου στην τερματική συσκευή σας προγράμματος περιήγησης. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγονται χωρίς την παρέμβασή σας οι ακόλουθες πληροφορίες και διαγράφονται μετά από 20 εβδομάδες:

 • η διεύθυνση ΙΡ του αιτούντος υπολογιστή,
 • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
 • το όνομα και η διεύθυνση URL του αρχείου που ανακτήθηκε,
 • ο ιστότοπος, από τον οποίο πραγματοποιείται η πρόσβαση (URL παραπομπής),
 • το ID συνεδρίας,
 • ο παράγοντας χρήστη (user agent),
 • το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης και ενδεχομένως το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, καθώς και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για τη διασφάλιση μίας απρόσκοπτης σύνδεσης με τον ιστότοπο,
 • για τη διασφάλιση μίας άνετης χρήσης του ιστοτόπου μας και τη βελτιστοποίηση της πλατφόρμας μας,
 • για τη διασφάλιση και αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος,
 • για την αναγνώριση και την αποτροπή επιθέσεων στον ιστότοπό μας, καθώς και
 • για πρόσθετους εσωτερικούς στατιστικούς και διοικητικούς σκοπούς.

Καταρχήν δεν χρησιμοποιούμε τα συλλεγμένα δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στο πρόσωπό σας. Ωστόσο, στην περίπτωση μίας επίθεσης στην υποδομή δικτύου μας, η συλλεγμένη διεύθυνση ΙΡ σας θα αξιολογηθεί για την προβολή ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Βασίζουμε την επεξεργασία δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Τα έννομα συμφέροντά μας προκύπτουν από τους προαναφερόμενους σκοπούς της συλλογής δεδομένων.

Επίσης, κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies, καθώς και υπηρεσίες ανάλυσης. Περισσότερες επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά θα βρείτε στις παραγράφους 4 και 5 της παρούσας Δήλωσης απορρήτου.

β) Κατά την εγγραφή ως χρήστης της πλατφόρμας μας

Στην πλατφόρμα μας, οι αγοραστές και οι ιδιώτες πωλητές, καθώς και οι επαγγελματίες έμποροι μπορούν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό χρήστη. Για τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των δεδομένων που αναφέρονται στα i), ii) και iii). Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται,

 • για να είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας ως αντισυμβαλλομένου μας,
 • για τη θεμελίωση, τη διαμόρφωση του περιεχομένου, την εκτέλεση και τροποποίηση συμβατικών σχέσεων με εσάς σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας μας και των παρεχόμενων σε αυτήν υπηρεσιών,
 • για τον έλεγχο επαλήθευσης των καταχωρισμένων δεδομένων,
 • ενδεχομένως για την αναγκαία επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων, καθώς και
 • ενδεχομένως για την προβολή οποιωνδήποτε αξιώσεων έναντί σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρονται στα i), ii) και iii) πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός σας και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ είναι απαραίτητη για τους προαναφερόμενους σκοπούς στα πλαίσια της χρήσης της πλατφόρμας και συνεπώς της εκπλήρωσης της σύμβασης και προσυμβατικών μέτρων.

Επίσης η καταχώριση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σας είναι υποχρεωτική, εφόσον χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας για την πώληση προϊόντων. Η επεξεργασία του ΑΦΜ σας είναι σύννομη κατά το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ, εφόσον σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε συναλλαγές στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χρήστη, έχετε εν μέρει τη δυνατότητα καταχώρισης προαιρετικών στοιχείων. Βασίζουμε την επεξεργασία τέτοιων, εθελούσια καταχωρισμένων, στοιχείων στα έννομα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αυτά αποσκοπούν στη βελτίωση της επικοινωνίας μαζί σας και τη διασφάλιση μίας ταχείας αποσαφήνισης οποιωνδήποτε διευκρινιστικών ερωτήσεων.

Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού χρήστη σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αυτόματα για την περαιτέρω χρήση, εκτός εάν, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω των σχετικών απαιτήσεων φύλαξης και τεκμηρίωσης της φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας (του γερμανικού εμπορικού κώδικα (HGB), ποινικού κώδικα (StGB) ή φορολογικού κώδικα (AO)) ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευσή τους πέραν του χρόνου διαγραφής του λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

i) Λογαριασμός χρήστη myChrono24

Για την εγγραφή ως χρήστης (αγοραστής) και τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • μία έγκυρη διεύθυνση email και
 • ένας ελεύθερα επιλέξιμος κωδικός πρόσβασης.

Τα δεδομένα χρησιμεύουν ως στοιχεία σύνδεσης στον λογαριασμό χρήστη.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρίσετε προαιρετικά πρόσθετα στοιχεία χρήστη:

 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • μία φωτογραφία προφίλ,
 • την ταχυδρομική σας διεύθυνση (οδός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος, χώρα), καθώς και
 • τον αριθμό τηλεφώνου σας.
ii) Εγγραφή ή σύνδεση μέσω Google / Apple (τρίτοι πάροχοι)

Μπορείτε να προβείτε στην πρώτη σας εγγραφή στην Chrono24 ή στην εκ νέου σύνδεση στον λογαριασμό σας Chrono24 μέσω ενός τρίτου παρόχου. Η επαλήθευσή σας μπορεί επομένως να γίνει μέσω της Apple ή Google σύνδεσής σας και να την χρησιμοποιήσετε για να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στην Chrono24.

Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε μέσω ενός τρίτου παρόχου, θα ανακατευθυνθείτε στον αντίστοιχο ιστότοπο της Apple ή της Google, όπου θα μπορείτε να συνδεθείτε με τα δεδομένα πρόσβασής σας. Στη συνέχεια, η Apple ή η Google θα σας ενημερώσει ποια δεδομένα διαβιβάζονται σε εμάς για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής ή σύνδεσης. Αυτά συμπεριλαμβάνουν:

 • το όνομα και το επίθετό σας,
 • μία διαθέσιμη εικόνα προφίλ, εφόσον υπάρχει, καθώς και
 • τη διεύθυνση email σας (εκτός αν στην περίπτωση σύνδεσης μέσω Apple έχετε επιλέξει «Απόκρυψη διεύθυνσης email»).

Στην περίπτωση που η διεύθυνση email σας δεν μας είναι γνωστή, θα ρωτήσουμε αν έχετε ήδη έναν λογαριασμό Chrono24. Αν έχετε ήδη έναν λογαριασμό Chrono24, υπάρχει η δυνατότητα να τον συνδέσετε με τη σύνδεση σας από τρίτο πάροχο. Αν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Chrono24, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν μέσω της σύνδεσής σας από τρίτο πάροχο.

Βασίζουμε την επεξεργασία δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, ώστε να μπορέσουμε να σας παρέχουμε περισσότερη άνεση μέσω της χρήσης μιας επιπλέον υπηρεσίας.

Για τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας από την Apple ή Google, καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα και τις διαθέσιμες επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Apple και την Πολιτική απορρήτου της Google.

iii) Ιδιώτης πωλητής

Για την ανάρτηση προσφορών ως ιδιώτης πωλητής χρειάζεστε πρώτα έναν λογαριασμό χρήστη (βλέπε i)). Για τη δημοσίευση μίας προσφοράς στην πλατφόρμα, απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας
 • Η ταχυδρομική σας διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος, χώρα)
 • Ο αριθμός τηλεφώνου σας
 • Η ημερομηνία γέννησής σας και
 • Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου σας
Κατά την εγγραφή για την πώληση μέσω της υπηρεσίας καταπίστευσης

Για να μπορείτε να πουλήσετε το προϊόν σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας καταπίστευσης, πρέπει να εγγραφείτε ως ιδιώτης πωλητής για την πώληση μέσω της υπηρεσίας καταπίστευσης.

Στο πλαίσιο της εγγραφής για την υπηρεσία καταπίστευσης υποβάλλετε αίτηση για το άνοιγμα ενός καταπιστευματικού λογαριασμού στην υπηρεσία πληρωμών Mangopay (https://www.mangopay.com/ ) της Leetchi Corp. S.A., (έδρα στη διεύθυνση 59 Boulevard Royal L-2449 Λουξεμβούργο). Μέσω αυτού του λογαριασμού θα πιστώνονται αργότερα στο πλαίσιο της υπηρεσίας καταπίστευσης οι πληρωμές που σας αναλογούν.

Σύμφωνα με τους νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, η Leetchi Corp. S.A. είναι υποχρεωμένη να ταυτοποιεί κάθε πωλητή στη βάση προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της εγγραφής σας για την υπηρεσία καταπίστευσης συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα και έγγραφα και διαβιβάζονται στη Leetchi Corp. S.A.:

 • Το επώνυμο, το όνομα, η διεύθυνση email, η ημερομηνία γέννησης, η εθνικότητα και η χώρα μόνιμης διαμονής.
 • Ο αριθμός λογαριασμού που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τις πληρωμές.
 • Ένα αντίγραφο ενός έγκυρου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης:
  • Για Γερμανούς πολίτες το γερμανικό δελτίο ταυτότητας (μπροστά και πίσω όψη), για τους μόνιμα διαμένοντες στη Γερμανία ή το εξωτερικό το διαβατήριο.
  • Εντός του ΕΟΧ: Διαβατήριο ή εθνικό δελτίο ταυτότητας ή δίπλωμα οδήγησης. Για άτομα από τρίτες χώρες μία άδεια παραμονής.
  • Εκτός του ΕΟΧ: Διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης για τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
iv) Έμπορος

Για την εγγραφή ως επαγγελματίας έμπορος απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • Η επωνυμία της εταιρείας σας
 • Ένας υπεύθυνος επικοινωνίας (όνομα και επώνυμο)
 • Η διεύθυνσή σας (οδός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος, χώρα)
 • Ένας αριθμός τηλεφώνου
 • Μία έγκυρη διεύθυνση email,
 • Ένα ελεύθερα επιλέξιμο όνομα χρήστη
 • Ένας ελεύθερα επιλέξιμος κωδικός πρόσβασης
 • Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
 • Ο αριθμός εμπορικού μητρώου

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρίσετε προαιρετικά πρόσθετα στοιχεία:

 • Έναν αριθμό τηλεομοιότυπου (φαξ)
 • Έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου
 • Μια ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοτόπου

Για τη διενέργεια ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για έναν λογαριασμό εμπόρου, μετά τη δημιουργία ενός λογαριασμού εμπόρου θα λάβετε ένα μήνυμα SMS. Στο πλαίσιο αυτό ο αριθμός τηλεφώνου που εσείς καταχωρίσατε θα διαβιβαστεί στον πάροχο Twilio, Inc. (645 Harrison Street, Third Floor, San Francisco, California 94107, ΗΠΑ). Η εταιρεία Twilio, Inc. διενεργεί έναν έλεγχο ταυτότητας 2 παραγόντων βάσει του διαβιβασμένου αριθμού τηλεφώνου.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σχετικό, απαραίτητο έννομο συμφέρον της Chrono24 GmbH έγκειται στην αύξηση της ασφάλειας της αγοράς και της σχετιζόμενης με αυτή βελτίωση της διαδικασίας διεκπεραίωσης των συναλλαγών.

Για αυτήν τη μορφή της αυθεντικοποίησης 2 παραγόντων χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της εταιρείας Twilio, Inc. Με την Twilio, Inc. συνάψαμε μια σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Με την εν λόγω σύμβαση η Twilio Inc. διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό μας σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Η Twilio Inc. έχει την έδρα της στις ΗΠΑ. Συνεπώς εδώ πραγματοποιείται διαβίβαση των τηλεφωνικών αριθμών σε τρίτη χώρα. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ επίσης επιτρέπεται, εφόσον η Chrono24 GmbH μέσω τυποποιημένων ρητρών προστασίας των δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 46 παρ. 2 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ εξασφάλισε κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 46 παρ. 1 ΓΚΠΔ, προκειμένου να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η Twilio Inc. έχει λάβει πρόσθετα, ενδεδειγμένα για τη διασφάλιση ενός υψηλού επίπεδου προστασίας των δεδομένων μέτρα.

Στο πλαίσιο της εγγραφής ως επαγγελματίας έμπορος στην πλατφόρμα Chrono24 είναι πιθανό να αναθέσουμε την αποστολή προς εσάς έντυπου διαφημιστικού υλικού προκειμένου να σας κρατούμε ενήμερους για τις τρέχουσες τάσεις στον κόσμο των ρολογιών. Στο πλαίσιο αυτό θα κοινολογήσουμε στους παρόχους των υπηρεσιών αποστολής του έντυπου διαφημιστικού υλικού τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας
 • Η διεύθυνσή σας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σχετικό, απαραίτητο έννομο συμφέρον της Chrono24 GmbH έγκειται στην πραγματοποίηση απευθείας διαφήμισης. Αυτό θεωρείται ως αναγνωρισμένο έννομο συμφέρον σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 47 του ΓΚΠΔ.

Η εγγραφή ως επαγγελματίας έμπορος είναι επίσης δυνατή μέσω της επικοινωνίας με εμάς με χρήση της σχετικής φόρμας που εμφανίζεται ως διαφήμιση στη LinkedIn. Κάνουμε χρήση των δεδομένων που κοινολογείτε προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την εγγραφή σας ως επαγγελματία εμπόρου στην Chrono24. Στο πλαίσιο της χρήσης της φόρμας επικοινωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας
 • Η διεύθυνση email σας
 • Ο επαγγελματικός αριθμός τηλεφώνου σας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σχετικό, απαραίτητο έννομο συμφέρον της Chrono24 GmbH προκύπτει από τον ανωτέρω σκοπό της επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας, τα δεδομένα που έχετε εσείς γνωστοποιήσει αποθηκεύονται στη λύση CRM Salesforce του παρόχου Salesforce.com, Inc. (415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA). Με την Salesforce.com, Inc. έχει συναφθεί μια λεγόμενη σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ. Με την εν λόγω σύμβαση η Salesforce.com, Inc., διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό μας σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Η Salesforce.com, Inc. έχει την έδρα της στις ΗΠΑ. Συνεπώς πραγματοποιείται διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα. Η εν λόγω διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ επιτρέπεται, εφόσον συμφωνήσαμε με την Salesforce.com, Inc. τυποποιημένες ρήτρες προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. Αυτές εξασφαλίζουν κατάλληλες εγγυήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουμε το επίπεδο προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η Salesforce.com, Inc. έχει λάβει πρόσθετα, ενδεδειγμένα μέτρα, τα οποία επίσης διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

γ) Κατά τη χρήση της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων (Messenger) εντός της πλατφόρμας

Ως εγγεγραμμένο χρήστη, σας παρέχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας με εμάς ή με έναν έμπορο/αγοραστή/ιδιώτη πωλητή μέσω μιας διαθέσιμης εντός της πλατφόρμας υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων (Messenger). Για τη χρήση της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων (Messenger) εντός της πλατφόρμας απαιτείται εγγραφή (βλέπε 2. β).

Στα πλαίσια της χρήσης της διαθέσιμης εντός της πλατφόρμας υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων (Messenger), διενεργούμε αυτόματη και χειροκίνητη σάρωση και ανάλυση των μηνυμάτων που αποστέλλετε. Αυτό πραγματοποιείται για τον σκοπό

 • της πρόληψης απάτης,
 • της αποκάλυψης παράνομων ενεργειών και παραβιάσεων των Γενικών Όρων Συναλλαγών της εταιρείας μας
 • και της βελτίωσης της επικοινωνίας και της υποστήριξης πελατών.

Βασίζουμε την επεξεργασία δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία δεδομένων για τους προαναφερόμενους σκοπούς ισχύει σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ως αναγνωρισμένο, έννομο συμφέρον.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε μόνοι σας τα μηνύματα που αποστέλλετε και λαμβάνετε και να μας αναθέσετε τη διαγραφή τους κατόπιν αιτήματός σας. Σε περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης, παράνομης ενέργειας ή παραβίασης των Γενικών Όρων Συναλλαγών, μπορούμε να εξακολουθήσουμε να φυλάσσουμε τα σχετικά μηνύματα στη βάση των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, ακόμα και κατόπιν αιτήματός σας για τη διαγραφή τους, για σκοπούς που αφορούν στην εξασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων, τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

δ) Αυτόματη κατάρτιση προφίλ πελάτη

Στα πλαίσια χρήσης της πλατφόρμας μας ως εγγεγραμμένος χρήστης/έμπορος, καταρτίζουμε ένα προφίλ πελάτη για τον λογαριασμό χρήστη σας. Προκειμένου να λαμβάνετε μόνο πληροφορίες που πιθανώς σας ενδιαφέρουν, κατηγοριοποιούμε και συμπληρώνουμε το προφίλ σας ως πελάτη με πρόσθετες πληροφορίες. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε:

 • πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπό σας (π.χ. βασικά δεδομένα του προφίλ σας ως πελάτη),
 • τη διάρκεια της ιδιότητας μέλους,
 • στατιστικά στοιχεία (π.χ. το είδος, τη συχνότητα και την εντατικότητα χρήσης του ιστοτόπου), καθώς και
 • το ιστορικό των προσφορών που έχετε επισκεφθεί, μάρκες κατασκευαστών και προμηθευτές.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για στατιστικές αξιολογήσεις,
 • για έρευνα αγοράς,
 • για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργικότητας της πλατφόρμας και το σχεδιασμό της πλατφόρμας μας κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας,
 • για την εξατομίκευση των παροχών μας και
 • προκειμένου να σας προωθούμε διαφημιστικές καταχωρίσεις που εστιάζουν αποκλειστικά στις δικές σας πραγματικές ή εικαζόμενες ανάγκες σας και συνεπώς να μην σας επιβαρύνουμε με άχρηστες διαφημίσεις.

Βασίζουμε την επεξεργασία δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία δεδομένων για τους προαναφερόμενους σκοπούς ισχύει σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ως αναγνωρισμένο, έννομο συμφέρον.

Στην περίπτωση εναντίωσης στην κατάρτιση ενός προφίλ χρήστη, την αξιολόγηση και την εξατομίκευση της υπηρεσίας μας και της διαφήμισης, την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε οποτεδήποτε με ένα κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο, η επεξεργασία θα ανασταλεί και το προφίλ χρήστη σας θα διαγραφεί χωρίς καθυστέρηση, εφόσον δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση πέραν του χρόνου διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Εναλλακτικά, μπορείτε οποτεδήποτε να μας ενημερώσετε σχετικά με την εναντίωσή σας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση .

ε) Κατά τη χρήση της υπηρεσίας καταπίστευσης

Για τη δρομολόγηση και τη σύναψη συμβάσεων αγοράς με εμπόρους/ιδιώτες πωλητές μέσω της υπηρεσίας καταπίστευσής μας, χρειάζεστε πρώτα έναν λογαριασμό χρήστη (βλέπε 2.β)i)). Επιπλέον, απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • η ταχυδρομική σας διεύθυνση (οδός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος, χώρα), καθώς και
 • ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για τον έλεγχο και την ταυτοποίηση του αντισυμβαλλομένου του εμπόρου/του ιδιώτη πωλητή,
 • για την υποστήριξη στο πλαίσιο της θεμελίωσης, διαμόρφωσης του περιεχομένου και διεκπεραίωσης συμβάσεων αγοράς, καθώς και
 • για την ενδεχομένως αναγκαία επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων.

Στην περίπτωση που ζητάτε μία προσφορά αγοράς από έναν έμπορο/ιδιώτη πωλητή ή συνάπτετε μία σύμβαση αγοράς με τον έμπορο/ιδιώτη πωλητή, διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και στον έμπορο/ιδιώτη πωλητή για τους προαναφερόμενους σκοπούς.

Η επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων σας πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός σας, και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ είναι απαραίτητη για τους προαναφερόμενους σκοπούς σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας και συνεπώς για την εκπλήρωση της σύμβασης και των προσυμβατικών μέτρων.

στ) Κατά την πληρωμή μέσω της Chrono24 με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό έμβασμα

Μετά τη σύναψη σύμβασης για την αγορά ενός ρολογιού μπορείτε να το πληρώσετε μέσω πιστωτικής κάρτας ή εμβάσματος. Για τη διασφάλιση της γενικής διεκπεραίωσης αυτών των μεθόδων πληρωμής και την αποτροπή πιθανών προσπαθειών εξαπάτησης, οι πληρωμές εκτελούνται μέσω του παρόχου Mangopay SA (10 Boulevard Royal, L-2449, Λουξεμβούργο). Στο πλαίσιο αυτό διαβιβάζονται στην εταιρεία Mangopay τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας
 • Η διεύθυνσή σας
 • Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού ή/και της πιστωτικής σας κάρτας

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, στην οποία εσείς ως αγοραστής είστε συμβαλλόμενο μέρος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου της Mangopay (https://www.mangopay.com/de/privacy/ ).

Εφόσον πληρώσετε με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να εκτελέσετε αυτή την πληρωμή και μέσω του παρόχου Checkout Ltd. (54 Portland Place, London, W1B 1DY, United Kingdom). Στο πλαίσιο αυτό διαβιβάζονται στην εταιρεία Checkout τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας
 • Η διεύθυνση email σας
 • Η διεύθυνση τιμολόγησής σας
 • Ενδεχομένως μια διαφορετική διεύθυνση παράδοσης

Αυτή η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται επίσης με βάση το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, στην οποία εσείς ως αγοραστής είστε συμβαλλόμενο μέρος.

Η Checkout Ltd. έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς πραγματοποιείται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα. Η διαβίβαση δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 ΓΚΠΔ για το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με αυτήν υφίσταται στο Ηνωμένο Βασίλειο επαρκές επίπεδο προστασίας για τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Επίσης μπορείτε να βρείτε τη δήλωση απορρήτου της Checkout εδώ .

ζ) Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

Εφόσον έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση email σας για την αποστολή του εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου σε τακτά διαστήματα. Για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου αρκεί η καταχώριση μίας διεύθυνσης email.

Για τον σκοπό της εξατομίκευσης των περιεχομένων του ενημερωτικού δελτίου μπορεί να καταρτιστεί ένα προφίλ πελάτη βάσει των συλλεγμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται αυτοματοποιημένα σε επεξεργασία προσωπικά γνωρίσματα, όπως για παράδειγμα, προτιμήσεις προϊόντων, ενδιαφέροντα, αποφάσεις αγορών, προτιμώμενη ώρα πραγματοποίησης αγορών κτλ. που προκύπτουν από παραγγελίες, και αναλύονται κατά τρόπο που να επιτρέπει προβλέψεις σχετικά με τις προσφορές που είναι σχετικές για εσάς. Η κατάρτιση προφίλ μπορεί να πραγματοποιείται και χωρίς τη συγκατάθεσή σας όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, λόγω έννομων συμφερόντων μας (βλέπε παράγραφο 2.γ)).

Υπό όρους χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση email σας και χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση για την αποστολή πληροφοριών για παρεμφερή προϊόντα της εταιρείας μας, εφόσον είστε υφιστάμενος πελάτης μας και δεν έχετε αντιταχθεί στη χρήση της διεύθυνσης email σας. Στην περίπτωση της διαφήμισης προς υφιστάμενους πελάτες βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία της διεύθυνσης email σας για σκοπούς απευθείας προώθησης ισχύει στο πλαίσιο αυτό ως ένα αναγνωρισμένο από τον ΓΚΠΔ έννομο συμφέρον μας.

Και στις δύο περιπτώσεις, η απεγγραφή είναι οποτεδήποτε δυνατή, π.χ. μέσω ενός συνδέσμου στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Εναλλακτικά, μπορείτε οποτεδήποτε να μας ενημερώσετε σχετικά με την επιθυμία σας να απεγγραφείτε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση .

Για την αποστολή των ενημερωτικών μας δελτίων χρησιμοποιούμε το εργαλείο Mailchimp της εταιρείας The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τον εκτελούντα την επεξεργασία των δεδομένων διατίθενται στη διεύθυνση https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου από τους συνεργάτες μας

Εφόσον έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, προωθούμε τη διεύθυνση email σας στους συνεργάτες μας, την Chrono24 Direct GmbH, Mendelejewstr. 2, 09117 Chemnitz, Γερμανία και την Fratello Watches B.V., Het Kleine Loo 284, 2592CK Den Haag, Ολλανδία. Οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν τη διεύθυνση email σας ώστε να σας αποστέλλουν τακτικά το εξατομικευμένο ενημερωτικό δελτίο τους με προσφορές, νέα προϊόντα και προωθητικές ενέργειες. Η δήλωση μιας διεύθυνσης email αρκεί για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου.

Η απεγγραφή είναι οποτεδήποτε δυνατή, π.χ. μέσω ενός συνδέσμου στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Εναλλακτικά, μπορείτε οποτεδήποτε να μας ενημερώσετε σχετικά με την επιθυμία σας να απεγγραφείτε και μέσω email στη διεύθυνση .

η) Κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σας παρέχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας με εμάς ή με έναν έμπορο/ιδιώτη πωλητή μέσω μίας διαθέσιμης εντός του ιστοτόπου μας φόρμας επικοινωνίας. Για την περίπτωση που επιθυμείτε να απευθύνετε την ερώτησή σας σε έναν έμπορο ή ιδιώτη πωλητή, θα διαβιβάσουμε το αίτημα επικοινωνίας σας σε αυτόν. Για τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • μία έγκυρη διεύθυνση email και
 • το συγκεκριμένο ερώτημα/μήνυμά σας.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για να είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας,
 • για να μπορούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, καθώς και
 • ενδεχομένως για τη διαβίβασή τους στον σχετικό έμπορο/ιδιώτη πωλητή.

Επίσης, για ακόμα ταχύτερη επικοινωνία μπορείτε να καταχωρίσετε προαιρετικά το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Στα πλαίσια της χρήσης της φόρμας επικοινωνίας μας, το μήνυμά σας υποβάλλεται από εμάς ενδεχομένως σε σάρωση και ανάλυση. Αυτό πραγματοποιείται για τον σκοπό της πρόληψης της απάτης, καθώς και γενικά για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της υποστήριξης πελατών.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός σας, και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ είναι απαραίτητη για τους προαναφερόμενους σκοπούς στα πλαίσια της εκπλήρωσης της σύμβασης και προσυμβατικών μέτρων. Επιπλέον, η επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια του αιτήματος επικοινωνίας βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αυτά προκύπτουν επίσης από τους προαναφερόμενους σκοπούς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας διαγράφονται αυτόματα μετά τη διεκπεραίωση του αιτήματος που υποβάλατε.

θ) Σε περίπτωση επικοινωνίας μέσω WhatsApp

Επιπλέον, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του WhatsApp χρησιμοποιώντας ένα Widget, το οποίο εμφανίζεται κατά τη χρήση του Chrono24.de στο σημείο «Έχετε ερωτήσεις». Για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώρηση των παρακάτω δεδομένων:

 • Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου σας
 • Το συγκεκριμένο ερώτημα ή το μήνυμά σας

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για να είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας
 • για να είναι δυνατή η απάντηση στο μήνυμά σας

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα η φωτογραφία προφίλ σας στο WhatsApp να είναι αναγνωρίσιμη από εμάς βάσει των ρυθμίσεων ιδιωτικού απορρήτου που έχετε πραγματοποιήσει.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας μέσω WhatsApp, θα υποβάλλουμε ενδεχομένως το μήνυμά σας σε σάρωση και ανάλυση. Αυτό πραγματοποιείται για τον σκοπό της πρόληψης της απάτης, καθώς και για τη γενική βελτίωση της επικοινωνίας και της υποστήριξης πελατών.

Η επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της επικοινωνίας μέσω WhatsApp βασίζεται στη νομική βάση του άρθρου 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σχετικό απαραίτητο έννομο συμφέρον προκύπτει από τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, την αποτελεσματικότερη παροχή απαντήσεων στις ερωτήσεις σας και από τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Τα μηνύματά σας λαμβάνονται από ένα εξειδικευμένο για την επικοινωνία smartphone. Στο πλαίσιο αυτό, η επικοινωνία σας δεν αποθηκεύεται και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέξαμε διαγράφονται χειροκίνητα μετά τη διεκπεραίωση του ζητήματος που θέσατε.

Για αυτή τη μορφή επικοινωνίας χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της WhatsApp, Inc. Με την WhatsApp, Inc. συνάφθηκε μια λεγόμενη σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Με την εν λόγω σύμβαση η WhatsApp, Inc. διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό μας σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

ι) HubSpot

Προκειμένου να βελτιώσουμε τις δραστηριότητές μας στο διαδικτυακό (οnline) μάρκετινγκ, χρησιμοποιούμε την HubSpot (2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ιρλανδία). Πρόκειται για μια λύση λογισμικού, η οποία καλύπτει διάφορες πτυχές του διαδικτυακού μας μάρκετινγκ.

Σε αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων:

 • Email μάρκετινγκ
 • Κατάρτιση αναφορών
 • Διαχείριση επαφών
 • Φόρμες επικοινωνίας

Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε διακομιστές του συνεργαζόμενου παρόχου λογισμικού HubSpot. Μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε με επισκέπτες του ιστοτόπου μας και να εξακριβώνουμε ποιες υπηρεσίες της επιχείρησής μας παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Διευθύνσεις email
 • Ονόματα και επώνυμα
 • Δεδομένα πελατών

Βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας στο έννομο συμφέρον μας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αυτό έγκειται στη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μας στο διαδικτυακό μάρκετινγκ.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε υπόκεινται στους όρους προστασίας δεδομένων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον ως άνω σκοπό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους προστασίας δεδομένων της HubSpot θα βρείτε εδώ.

ια) Κατά τη χρήση του Chat-Bot

Μέσω ενός Chat-Bot σας προσφέρουμε όλο το εικοσιτετράωρο τη δυνατότητα να υποβάλετε ερωτήσεις, στις οποίες θα λάβετε άμεσα απάντηση. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μιας ψηφιακής φόρμας.

Εάν χρησιμοποιήσετε πεδία εισαγωγής, τα δεδομένα που θα καταχωρίσετε, όπως π.χ. η διεύθυνση email και το όνομά σας, συλλέγονται από εμάς, για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Νομική βάση αποτελούν το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) και άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Κατά την πρώτη χρήση του Chat-Bot, στον χρήστη αποδίδεται μία φορά ένα «Universally Unique Identifier» (UUID). Αυτό καθιστά δυνατή ανά πάσα στιγμή τη συνέχιση μιας συζήτησης, αναζήτησης ή εισαγωγής στο Chat-Bot που έχει διακοπεί (όπως με τα cookies σε ιστοτόπους). Αποθηκεύεται επίσης στα συμβάντα. Το UUID παραμένει αποθηκευμένο στο πρόγραμμα περιήγησης και αποδίδεται στον χρήστη, μέχρι να διαγραφούν τοπικά δεδομένα. Για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του Chat-Bot συλλέγουμε συμβάντα, όπως π.χ. «Το Bot εμφανίστηκε» και συμβάντα κλικ, όπως π.χ. «Ο χρήστης έκανε κλικ στην απάντηση X».

Τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί μέσω του Chat-Bot συλλέγονται από τον συνεργαζόμενο εκτελούντα την επεξεργασία των δεδομένων (εταιρεία Solvemate, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlin), και τίθενται στη διάθεσή μας κατόπιν προετοιμασίας για αξιολόγηση.

ιβ) Κατά την ανάρτηση ενός σχολίου στο περιοδικό μας

Έχετε τη δυνατότητα να αναρτήσετε ένα σχόλιο στο περιοδικό μας https://www.chrono24.com.gr/magazine/ για ένα άρθρο που δημοσιεύεται σε αυτό. Για τη δημοσίευση ενός σχολίου απαιτείται υποχρεωτικά η καταχώριση των ακόλουθων δεδομένων:

 • το όνομά σας,
 • μία έγκυρη διεύθυνση email, καθώς και
 • το σχόλιο.

Ο σχολιασμός άρθρων είναι προαιρετικός. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, προκειμένου να μπορούμε να δημοσιεύσουμε το σχόλιό σας και να εξασφαλίσουμε σε άλλους χρήστες τη δυνατότητα σχετικής απάντησης. Χρειαζόμαστε τη διεύθυνση email σας, μόνο προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και για την παρακολούθηση ενδεχόμενων παραβάσεων του νόμου.

Βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας στα πλαίσια των προαναφερόμενων σκοπών στα έννομα συμφέροντά μας, όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Για την αποστολή σχολίων στο περιοδικό μας χρησιμοποιούμε το εργαλείο Discourse του παρόχου υπηρεσιών Civilized Discourse Construction Kit, Inc. (εφεξής: CDCK) (410 Clayton Ave El Cerrito, CA, 94530-3729, ΗΠΑ). Με την CDCK έχουμε συνάψει μια λεγ. σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Με την εν λόγω σύμβαση η CDCK διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό μας σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Η CDCK έχει την έδρα της στις ΗΠΑ. Συνεπώς πραγματοποιείται διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ επίσης επιτρέπεται, εφόσον μέσω τυποποιημένων ρητρών προστασίας των δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 46 παρ. 2 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ εξασφαλίσαμε κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 46 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, προκειμένου να διασφαλίσουμε το υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η CDCK έχει λάβει πρόσθετα, ενδεδειγμένα μέτρα, τα οποία επίσης διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τον εκτελούντα την επεξεργασία των δεδομένων διατίθενται στη διεύθυνση https://www.discourse.org/privacy.

ιγ) Αξιολογήσεις πελατών μέσω της Trustpilot

Η γνώμη σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας είναι σημαντική για εμάς. Γι' αυτόν το λόγο σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αξιολογήσεις για την πλατφόρμα μας, μέσω της υπηρεσίας αξιολόγησης www.trustpilot.com της Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3ος όροφος, 1112 Kopenhagen K, Δανία, στο εξής "Trustpilot"). Όταν υποβάλλετε μια αξιολόγηση, αυτή δημοσιοποιείται στον ιστότοπό μας, καθώς και στον ιστότοπο της Trustpilot. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα διαγραφής ή μη δημοσιοποίησης της.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας αγοράς λαμβάνετε από εμάς ένα email με την παράκληση για αξιολόγηση της πλατφόρμας μας, καθώς και των υπηρεσιών μας. Στο email θα βρείτε έναν σύνδεσμο "Business Generated Link" της Trustpilot, με τον οποίο μπορείτε να μεταβείτε στην Trustpilot και να υποβάλετε μια αξιολόγηση για τη συναλλαγή σας. Ο σύνδεσμος "Business Generated Link" περιέχει το όνομα και το επώνυμό σας, τη χώρα καταγωγής (π.χ. Γερμανία), τη διεύθυνση email σας, καθώς και την ταυτότητα συναλλαγής. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, οι προσωπικές σας πληροφορίες διαβιβάζονται στην Trustpilot, ώστε να μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε την αξιολόγησή σας στην αγορά σας και να διασφαλίσουμε τη γνησιότητα της αξιολόγησης.

Με την Trustpilot έχουμε συνάψει μια σύμβαση σχετικά με την επεξεργασία και την εκτέλεση παραγγελιών για τη χρήση της υπηρεσίας αξιολόγησης. Με αυτήν τη σύμβαση, η Trustpilot διασφαλίζει ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Επιπλέον, οι αξιολογήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Trustpilot μπορούν επίσης να δημοσιοποιούνται στον ιστότοπό μας, εφόσον έχουμε μπορέσει να διασφαλίσουμε τη γνησιότητα της αξιολόγησης.

Η επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια της αξιολόγησης πελάτη μέσω της Trustpilot βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να διασφαλίσουμε το φιλικό για τις ανάγκες των χρηστών σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων από την Trustpilot μπορείτε να ανατρέξετε στους Όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων της Trustpilot.

ιδ) Αξιολογήσεις πελατών μέσω της sitejabber

Εάν στη βάση της διεύθυνσης τιμολόγησης διαπιστωθεί ότι βρίσκεστε στις ΗΠΑ, σας παρέχουμε τη δυνατότητα υποβολής αξιολογήσεων της πλατφόρμας μας μέσω της υπηρεσίας www.sitejabber.com της GGL Projects, Inc. (1528 South El Camino Real, Suite 110, San Mateo, CA 94402, ΗΠΑ). Εάν υποβάλετε μια αξιολόγηση, αυτή δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της sitejabber.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας αγοράς λαμβάνετε από εμάς ένα email με την παράκληση να υποβάλετε μια αξιολόγηση της πλατφόρμας μας, καθώς και των υπηρεσιών μας. Στο email θα βρείτε έναν σύνδεσμο «Review Request» της sitejabber, με τον οποίο μπορείτε να μεταβείτε στην sitejabber και να υποβάλετε μια αξιολόγηση για τη συναλλαγή σας. Το «Review Request» περιλαμβάνει το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση email σας καθώς και την ταυτότητα συναλλαγής με τη σχετική ημερομηνία. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, οι προσωπικές σας πληροφορίες διαβιβάζονται στην sitejabber, ώστε να μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε την αξιολόγησή σας στην αγορά σας και να διασφαλίσουμε τη γνησιότητα της αξιολόγησης.

Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων στα πλαίσια της υποβολής αξιολόγησης πελάτη μέσω της sitejabber βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να διασφαλίσουμε στη βάση των υποβαλλόμενων αξιολογήσεων και κριτικών τον φιλικό για τις ανάγκες των χρηστών σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας.

Με την sitejabber έχουμε συνάψει μια σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας αξιολόγησης. Με αυτήν τη σύμβαση, η υπηρεσία αξιολογήσεων sitejabber διασφαλίζει ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Η sitejabber έχει την έδρα της στις ΗΠΑ. Συνεπώς πραγματοποιείται διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ επίσης επιτρέπεται, εφόσον μέσω τυποποιημένων ρητρών προστασίας των δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 46 παρ. 2 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ εξασφαλίσαμε κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 46 παρ. 1 ΓΚΠΔ, προκειμένου να διασφαλίσουμε το υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η sitejabber έχει λάβει πρόσθετα, ενδεδειγμένα μέτρα, τα οποία επίσης διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

ιε) Κατά τη χρήση της Watch Collection

Έχετε τη δυνατότητα να τηρείτε online και να διαχειρίζεστε τη συλλογή ρολογιών σας στην προσωπική σας Watch Collection, προσθέτοντας ρολόγια, αποθηκεύοντας σχετικά δεδομένα και ανεβάζοντας δικές σας φωτογραφίες για τα ρολόγια σας. Μπορείτε να βλέπετε και να διαχειρίζεστε την Watch Collection από το σπίτι ή στις μετακινήσεις σας. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Watch Collection, για να παρακολουθείτε ρολόγια που δεν είναι ακόμα στην κατοχή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Watch Collection, για να ζητήσετε μια εκτίμηση της αξίας του ρολογιού σας γρήγορα και εύκολα.

Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε υποχρεωτικά τα παρακάτω δεδομένα:

 • Κωδικός αναφοράς, μάρκα, μοντέλο, κατάσταση του ρολογιού
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς του ρολογιού

Επιπλέον, μπορείτε να δηλώσετε την τιμή αγοράς, τη χρονική στιγμή της αγοράς και τον τόπο αγοράς, καθώς και να ανεβάσετε μια φωτογραφία του ρολογιού σας. Ωστόσο, πρόκειται απλώς για οικειοθελείς καταχωρήσεις.

Τα αναφερόμενα δεδομένα υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 • για την τεκμηρίωση και την εκτίμηση της αξίας της προσωπικής συλλογής του χρήστη
 • για την καταγραφή του ενδιαφέροντος των χρηστών για μεμονωμένα ρολόγια που δεν είναι ακόμα στην κατοχή τους
 • για τη στατιστική ανάλυση σχετικά με τα ρολόγια των χρηστών μας
 • για τη διεύρυνση του καταλόγου προϊόντων μας με ρολόγια που μας ήταν μέχρι στιγμής άγνωστα

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά δεδομένα έμμεσης ταυτοποίησης. Τα δεδομένα έμμεσης ταυτοποίησης είναι δεδομένα που δεν χαρακτηρίζουν άμεσα ένα πρόσωπο, αλλά από τα οποία μπορεί να συναχθεί η ταυτότητα ενός προσώπου. Έτσι για την επεξεργασία των δεδομένων έμμεσης ταυτοποίησης χρειαζόμαστε επίσης μια νομική βάση.

Βασίζουμε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων έμμεσης ταυτοποίησης στο έννομο συμφέρον μας όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Έννομο συμφέρον αποτελεί η χρήση της Watch Collection ως πηγή πληροφοριών για την αγορά ρολογιών μέσω της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, ώστε να διευρύνουμε την τεχνογνωσία μας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας στο μέλλον σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Εφόσον έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, τα αναφερόμενα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αγορά και πώληση των ρολογιών στην Watch Collection σας.

ιστ) Αγορά και πώληση ρολογιών σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες μας εταιρίες

Εφόσον κατά την πώληση του ρολογιού σας έχετε επιλέξει την απευθείας πώληση στην Chrono24 και για τον σκοπό αυτό έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email και θα σας υποβάλουμε μια προσφορά αγοράς σε συνεργασία με τη συνεργαζόμενη εταιρεία Zeitauktion GmbH. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διαβιβαστούν στην Zeitauktion GmbH υποχρεωτικά τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας
 • Η διεύθυνση email σας
 • Ενδεχ. το μήνυμά σας σε μορφή ελεύθερου κειμένου
 • Πληροφορίες σχετικά με το ρολόι που προσφέρετε προς πώληση (μάρκα, μοντέλο, κωδικός αναφοράς)
 • Ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου σας

Η επεξεργασία δεδομένων κατά την έννοια της διαβίβασης των δεδομένων στην Zeitauktion GmbH πραγματοποιείται αποκλειστικά μετά την υποβολή της ρητής συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Σας παρέχουμε την υπηρεσία αγοράς ενός ρολογιού σε συνεργασία με τις θυγατρικές μας εταιρείες Chrono24 Direct GmbH και Xupes Watches Ltd. καθώς και τη συνεργαζόμενη εταιρεία Zeitauktion GmbH. Στο πλαίσιο αυτό τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στις εταιρείες Chrono24 Direct GmbH, Xupes Watches Ltd. και Zeitauktion GmbH:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Μηνύματα από τον πελάτη στον λογαριασμό εμπόρου

Τα αναφερόμενα δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να καταστεί δυνατή η πώληση του ρολογιού σε πελάτες και η αποστολή του ρολογιού που έχει πουληθεί.

Επιπλέον, σας προσφέρουμε παροχή συμβουλών πάνω σε ερωτήματα που σχετίζονται με τις απευθείας πωλήσεις σε συνεργασία με την Zeitauktion GmbH. Για να σας εξυπηρετήσουμε σωστά και να επεξεργαστούμε το ζήτημά σας το συντομότερο δυνατόν, τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στην Zeitauktion GmbH:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Το ζήτημα του πελάτη

Η επεξεργασία των αναφερόμενων δεδομένων πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός σας και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση της πώλησης και έτσι για την εκπλήρωση της σύμβασης και των προσυμβατικών μέτρων.

ιζ) Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ενδέχεται οι χρήστες να μάς γνωστοποιήσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων (π.χ. άτομα με δικαίωμα αντιπροσώπευσης, αρμόδιοι επικοινωνίας, διαφορετικοί δικαιούχοι τραπεζικού λογαριασμού). Σε αυτές τις περιπτώσεις συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όχι από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, αλλά αποκλειστικά από τους χρήστες της υπηρεσίας μας για τρίτους, οι αντισυμβαλλόμενοί μας παροτρύνονται να πραγματοποιούν καταχωρήσεις, μόνο εφόσον ο τρίτος έχει ενημερωθεί σχετικά. Σε αυτό περιλαμβάνεται ιδίως και η ενημέρωση του τρίτου για εμάς ως υπεύθυνους, καθώς και για τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί και τους σκοπούς μιας καταχώρησης. Κατά τα άλλα, αυτές οι πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν αντίστοιχα για τους σχετικούς τρίτους, εφόσον οι πληροφορίες δεν είναι σχετικές μόνο για αντισυμβαλλόμενους. Σε αυτό περιλαμβάνονται ιδίως πληροφορίες για εμάς ως υπεύθυνους και για τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας, καθώς και οι πληροφορίες για τα δικαιώματα υποκείμενων των δεδομένων. Εάν κατ' εξαίρεση λάβουμε στοιχεία επικοινωνίας για ένα σχετικό τρίτο άτομο, αυτό θα ενημερωθεί αμέσως από εμάς. Κατά κανόνα δεν ζητάμε ωστόσο στοιχεία επικοινωνίας τρίτων. Τα στοιχεία τρίτων χρησιμοποιούνται από εμάς αποκλειστικά για τον σκοπό που προβλέπεται για την καταχώρηση (π.χ. απαιτούμενη επικοινωνία, διεκπεραίωση πληρωμής μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί). Η διαγραφή των δεδομένων σχετικών τρίτων πραγματοποιείται το αργότερο με τη διαγραφή δεδομένων του ατόμου που πραγματοποίησε την καταχώρηση ή όταν αυτό το άτομο αλλάξει ή διαγράψει τα σχετικά στοιχεία. Η επεξεργασία των δεδομένων σχετικών τρίτων πραγματοποιείται με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), να δίνεται η δυνατότητα στους αντισυμβαλλόμενούς μας για νόμιμη συμμετοχή τρίτων.

ιη) Κατά τη συμμετοχή στις έρευνες ανάλυσης χρηστών

Στην πλατφόρμα σας παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε έρευνες ανάλυσης χρηστών. Σκοπός αυτών των ερευνών ανάλυσης χρηστών, η συμμετοχή στις οποίες γίνεται σε οικειοθελή βάση, είναι η εστιασμένη διερεύνηση της συμπεριφοράς, των αναγκών και των κινήτρων των χρηστών. Αυτό χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της πλατφόρμας, των εφαρμογών (App) και των διαδικασιών στην Chrono24.

Ανάλογα με την έρευνα χρηστών στην οποία συμμετέχετε, χρησιμοποιούνται είτε το SurveyMonkey είτε το Hotjar ως οnline εργαλείο ερωτηματολογίου.

Κατά τη συμμετοχή σε μια έρευνα χρηστών μέσω του SurveyMonkey του παρόχου Momentive, Inc. διαβιβάζονται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Ημερομηνία και ώρα της συμμετοχής στην έρευνα και της αποστολής της φόρμας
 • Κατηγοριοποιημένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως π.χ. η ηλικιακή σας ομάδα (19-29)
 • Η διεύθυνση IP σας

Η επεξεργασία είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, εφόσον έχετε δώσει τη σχετική σας συγκατάθεση.

Με τη Momentive, Inc. (One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, USA) έχουμε συνάψει μια σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ. Με την εν λόγω σύμβαση η Momentive, Inc. διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό μας σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Εφόσον η Momentive, Inc. έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, πραγματοποιείται διαβίβαση σε τρίτη χώρα. Η διαβίβαση δεδομένων επιτρέπεται, εφόσον μέσω τυποποιημένων ρητρών προστασίας των δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 46, παρ. 2, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ η Chrono24 GmbH εξασφάλισε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 1 του ΓΚΠΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η Momentive, Inc. έχει λάβει πρόσθετα, ενδεδειγμένα μέτρα, τα οποία επίσης διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα ανάλυσης χρηστών, πιθανόν να μεταβείτε σε ένα ερωτηματολόγιο ελέγχου καταλληλότητας (Screening), το οποίο καταρτίστηκε με το εργαλείο Hotjar. Αυτό το ερωτηματολόγιο ελέγχει εάν είστε κατάλληλοι για συμμετοχή στην έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Το όνομά σας
 • Η διεύθυνση email σας
 • Ο αριθμός τηλεφώνου σας

Η επεξεργασία είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, εφόσον έχετε δώσει τη σχετική σας συγκατάθεση.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της εταιρείας Hotjar Ltd. (Level 2, St. Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Με την Hotjar Ltd. συνάφθηκε μια λεγόμενη σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Με την εν λόγω σύμβαση η Hotjar Ltd. διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό μας σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Επιπλέον, στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνεται ερώτηση σχετικά με το ποιες περαιτέρω μορφές επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αποδέχεστε στο πλαίσιο της έρευνας ανάλυσης χρηστών. Τα ακόλουθα είδη επεξεργασίας πραγματοποιούνται νόμιμα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας:

 • Καταγραφή μιας συνομιλίας
 • Διαμοιρασμός και καταγραφή της οθόνης σας

Η καταγραφή χρησιμεύει στην εσωτερική αξιολόγηση της έρευνας και διαγράφεται μετά την ολοκλήρωσή της. Πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού βίντεο και τηλεπικοινωνίας Zoom. Το Zoom είναι μια υπηρεσία, η οποία παρέχεται από τον πάροχο Zoom Video Communications, Inc., (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA) από τις ΗΠΑ. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται συνεπώς και σε τρίτη χώρα. Έχουμε συνάψει με τη Zoom μια σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας, η οποία πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ.

Ένα επίπεδο προστασίας των δεδομένων διασφαλίζεται αφενός μέσω της σύναψης των λεγόμενων τυποποιημένων συμβατικών ρητρών προστασίας της ΕΕ. Ως συμπληρωματικό μέτρο προστασίας έχουμε επιλέξει μια διαμόρφωση του Zoom, ώστε για τα «Online-Meetings» να χρησιμοποιούνται μόνο μηχανογραφικά κέντρα στην ΕΕ, στον ΕΟΧ ή/και σε ασφαλείς τρίτες χώρες, όπως π.χ. ο Καναδάς ή η Ιαπωνία.

ιθ) Δραστηριότητες εξυπηρέτησης υφιστάμενων πελατών (After Sales) από εξωτερικό τηλεφωνικό κέντρο (Callcenter)

Για τη βελτίωση της διάρκειας των κλήσεων εξυπηρέτησης υφιστάμενων πελατών (After Sales) χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες ενός τηλεφωνικού κέντρου (Callcenter). Εάν έχετε πραγματοποιήσει μια αγορά μέσω της πλατφόρμας, θα προωθηθείτε σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, προκειμένου να γίνει η επαλήθευση της πώλησης μέσω σχετικής κλήσης. Στο πλαίσιο αυτό διαβιβάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο (Callcenter) τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας
 • Ο αριθμός τηλεφώνου σας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σύμφωνα με αυτό, απαιτούμενο έννομο, υπερισχύον συμφέρον της Chrono24 GmbH προκύπτει από τη βελτίωση της διάρκειας κλήσεων εξυπηρέτησης υφιστάμενων πελατών και της σχετικής βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών.

Για την πραγματοποίηση των κλήσεων After Sales χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της εταιρείας Termitel GmbH (Zehntwiesenstr. 37, 76275 Ettlingen). Με την Termitel συνάφθηκε μια λεγόμενη σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Με την εν λόγω σύμβαση η Termitel GmbH ως υπεύθυνη λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό μας σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

κ) Σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας «Συμβουλευτική υποστήριξη αγορών Premium»

Εάν κάνετε χρήση των υπηρεσιών των συμβούλων αγορών Premium της πλατφόρμας μας, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σχετικών υπηρεσιών υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προερχόμενα από το αίτημα επικοινωνίας σας ή από τον λογαριασμό σας Chrono24 για την προσωπική επικοινωνία μαζί σας.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας Chrono24 και των διαθέσιμων λειτουργιών όπως π.χ. των σημειώσεων, της αποθηκευμένης αναζήτησης ή της Watch Collection, για να μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στο πλαίσιο της αναζήτησης ρολογιών και να σας υποβάλλουμε κατάλληλες προσφορές.
 • Πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα αιτήματα και διαδικασίες αγοράς, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη για θέματα που αφορούν τη χρήση της πλατφόρμας.
 • Την πραγματοποιθείσα επικοινωνία με την Chrono24, ώστε να λαμβάνουμε υπόψη περιεχόμενα που έχουν ήδη συζητηθεί.

Νομική βάση συνιστά η συγκατάθεσή σας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας μέσω του λογαριασμού που διατηρείτε ως πελάτης ή μέσω email στη διεύθυνση support@chrono24.com.

κα) Για τη μετάφραση περιεχομένων που δημιουργούνται από χρήστες

Για τη μετάφραση αξιολογήσεων εμπόρων, μηνυμάτων στο Chrono24 Messenger, αγγελιών και περιγραφών αγγελιών, χρησιμοποιούμε μια διεπαφή API της υπηρεσίας μετάφρασης Google Translate της Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ). Επίσης χρησιμοποιούμε μια διεπαφή API της υπηρεσίας μετάφρασης DeepL Translate της DeepL SE (Maarweg 165, 50825 Köln, Γερμανία), για τη μετάφραση περιγραφών αγγελιών.

Ανάλογα με τα μεταφραζόμενα περιεχόμενα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σχετικό, υπερισχύον έννομο συμφέρον της Chrono24 GmbH προκύπτει από τους ανωτέρω σκοπούς και τη σχετιζόμενη με αυτούς διαμόρφωση του ιστοτόπου, ιδίως δε, την κατάργηση των γλωσσικών περιορισμών στο πλαίσιο της δημοσίευσης περιεχομένων που δημιουργούνται από τους χρήστες.

Με τις εταιρείες Google, Inc. και DeepL SE έχουμε συνάψει συμβάσεις εκτέλεσης της επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ. Με την εν λόγω σύμβαση οι πάροχοι διασφαλίζουν ότι επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό μας σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Εφόσον η Google, Inc. έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, πραγματοποιείται διαβίβαση των μεταφραζόμενων περιεχομένων σε τρίτη χώρα. Η διαβίβαση δεδομένων επιτρέπεται, εφόσον μέσω τυποποιημένων ρητρών προστασίας των δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 46, παρ. 2, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ η Chrono24 GmbH εξασφάλισε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 1 του ΓΚΠΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η Google, Inc. έχει λάβει πρόσθετα, ενδεδειγμένα μέτρα, τα οποία επίσης διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

κβ) Καταγραφή κλήσεων

Για τη διασφάλιση ποιότητας και για εκπαιδευτικούς σκοπούς καταγράφουμε τις εισερχόμενες κλήσεις με τη συγκατάθεσή σας. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Ηχητικά δεδομένα
 • Περιεχόμενα συνομιλίας

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από τους εργαζόμενους με τους οποίους συνδιαλέγεστε και τους προϊσταμένους τους. Τρίτοι δεν αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

Η επεξεργασία είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, εφόσον μας έχετε δώσει τη σχετική σας συγκατάθεση.

Οι πραγματοποιηθείσες εγγραφές αποθηκεύονται για ένα διάστημα 90 ημερών και μετά διαγράφονται.

Διαβίβαση δεδομένων

Διαβιβάζουμε σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μόνον εφόσον:

 • έχετε δώσει ρητά τη σχετική σας συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ,
 • υφίσταται νομική υποχρέωση για τη διαβίβαση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, καθώς και εφόσον
 • η διαβίβαση απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων και δεν υφίσταται κανένας λόγος να υποθέσει κανείς ότι έχετε υπερισχύον έννομο συμφέρον για τη μη διαβίβαση των δεδομένων σας.

α) Διαβίβαση δεδομένων στο πλαίσιο φορολογικών υποχρεώσεων

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2021/514 της ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας (εφεξής: «DAC 7») είμαστε, ως υπεύθυνοι εκμετάλλευσης της πλατφόρμας αγορών, υποχρεωμένοι να υποβάλλουμε σε επεξεργασία στοιχεία που αφορούν άτομα και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν χρηματικές συναλλαγές. Για τους σκοπούς της διαδικασίας φορολόγησης τα στοιχεία αυτά μαζί με άλλα στοιχεία σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές πρέπει να υποβάλλονται ετησίως στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Υπηρεσία Φορολογίας. Στη συνέχεια η τελευταία διαβιβάζει τα στοιχεία που έχουμε υποβάλει στις αρμόδιες φορολογικές αρχές στο εσωτερικό ή στις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών μελών.

Σε αυτό το πλαίσιο θα διαβιβάζονται ετησίως τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Υπηρεσία Φορολογίας, εφόσον είστε πωλητής υποκείμενος στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας
 • Η ταχυδρομική σας διεύθυνση
 • Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου που έχετε δηλώσει
 • Η ημερομηνία γέννησής σας και
 • ενδεχ. η αριθμός ταυτοποίησης σας για σκοπούς του φόρου προστιθέμενης αξίας

Εάν είστε εγγεγραμμένος ως επαγγελματίας έμπορος, τότε ως υπεύθυνοι εκμετάλλευσης της πλατφόρμας είμαστε σύμφωνα με την Οδηγία DAC 7 επίσης υποχρεωμένοι, να διαβιβάζουμε ετησίως στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Υπηρεσία Φορολογίας τα ακόλουθα δεδομένα, εφόσον είστε πωλητής υποκείμενος στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης:

 • Η επωνυμία της εταιρείας σας
 • Η διεύθυνσή σας
 • Ο Αριθμός ή οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου που έχετε δηλώσει
 • Ο ΑΦΜ/ΦΠΑ σας και
 • Ο Αριθμός εμπορικού μητρώου σας

Μόλις πραγματοποιήσετε πωλήσεις ρολογιών στην Chrono24, θα θεωρείστε πωλητής υποκείμενος στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Η διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Υπηρεσία Φορολογίας είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, εφόσον ως υπεύθυνοι εκμετάλλευσης της πλατφόρμας έχουμε σχετική υποχρέωση σύμφωνα με το § 13 DAC 7.

Επιπλέον είμαστε υποχρεωμένοι να διαβιβάσουμε στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Υπηρεσία Φορολογίας τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Το αναγνωριστικό του χρηματοοικονομικού σας λογαριασμού
 • όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες, που χρειάζονται για την ταυτοποίηση του κατόχου του λογαριασμού
 • κάθε κράτος μέλος, στο οποίο θεωρείστε ότι διατηρείτε μόνιμη εγκατάσταση, καθώς και ομαδοποιημένα κατά τρίμηνο
 • οποιαδήποτε τέλη, προμήθειες ή φόρους, που παρακρατήθηκαν ή υπολογίστηκαν από εμάς κατά το διάστημα αναφοράς της δήλωσης
 • την συνολική αμοιβή που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε κατά το διάστημα αναφοράς και
 • το πλήθος των σχετικών συναλλαγών, για τις οποίες καταβλήθηκε ή πιστώθηκε αμοιβή κατά το διάστημα αναφοράς της δήλωσης.

Στο πλαίσιο της διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Υπηρεσία Φορολογίας μπορείτε να ασκήστε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων όπως απορρέουν από την παράγραφο 12 της Δήλωσης απορρήτου.

β) Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 εδάφιο 2 ΓΚΠΔ αναφορικά με μία από κοινού ευθύνη κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
αναφορικά με μία από κοινού ευθύνη κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

i) Chrono24 GmbH και θυγατρικές εταιρείες

Η Chrono24 και οι θυγατρικές μας εταιρείες (εφεξής καλούμενες από κοινού «Μέρη» ή «εμείς») συνεργαζόμαστε στενά σε πολλούς τομείς στη βάση της οργανωτικής μας δομής. Χρησιμοποιούμε διεπιχειρησιακά ενιαία συστήματα μηχανογράφησης και τηρούμε κοινές βάσεις δεδομένων, στις οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία ιδίως δεδομένα πελατών αμφότερων των Μερών.

Σε αυτό το πλαίσιο υποβάλλουμε σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εμπόρων και χρηστών των διαδικτυακών πλατφορμών της Chrono24 ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 ΓΚΠΔ. Στη βάση της κοινής αυτής ευθύνης αναφορικά με τα επηρεαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προχωρήσαμε στη συνομολόγηση σχετικής συμφωνίας.

Η Chrono24 είναι αρμόδια για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον βαθμό που αυτό αφορά τη διάθεση των μηχανογραφικών συστημάτων και των εσωτερικών βάσεων δεδομένων σε πελάτες.

Αμφότερα τα Μέρη είναι υπεύθυνα για την καταχώριση των δεδομένων στις εσωτερικές βάσεις δεδομένων και για την τήρηση των καταχωρίσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εγγεγραμμένων και μη εγγεγραμμένων χρηστών σε πλατφόρμες, καθώς και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εγγεγραμμένων εμπόρων.

Στο πλαίσιο της κοινής μας ευθύνης καθορίσαμε τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώνει ο καθένας από εμάς προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή μας με τον ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει ιδίως ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκείμενων των δεδομένων και την εκπλήρωση των καθηκόντων μας για την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ.

Αμφότερα τα Μέρη ορίσαμε πως η Chrono24 δημοσιεύει στις πλατφόρμες της τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ πληροφορίες αναφορικά με τη ρυθμιζόμενη στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης επεξεργασία των δεδομένων καθώς και το ουσιώδες περιεχόμενο των όρων της επεξεργασίας.

Επίσης αμφότερα τα Μέρη ενημερώνονται εκατέρωθεν σχετικά με δικαιώματα που ασκούνται από χρήστες υποκείμενα των δεδομένων. Καθιστούν εκατέρωθεν διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να ανταποκρίνονται σε αιτήματα πρόσβασης.

Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δυνατή τόσο έναντι της Chrono24 όσο και έναντι του εκάστοτε εμπόρου. Η Chrono24 δεσμεύεται να ανταποκρίνεται σε αιτήματα που υποβάλλονται εκ μέρους υποκείμενων των δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας τους.

ii) Με εμπόρους της Chrono24 GmbH

Εμείς και ο αντισυμβαλλόμενός μας (εφεξής «Έμπορος») συνεργαζόμαστε συμβατικά σε σχέση με τη διαδικτυακή αγορά για ρολόγια. Η Chrono24 λειτουργεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία ο εκάστοτε έμπορος μπορεί να πουλήσει και να αγοράσει ρολόγια.

Η Chrono24 και ο εκάστοτε έμπορος υποβάλλουν σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρηστών της πλατφόρμας ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ. Στη βάση της κοινής αυτής ευθύνης αναφορικά με τα επηρεαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η Chrono24 και ο εκάστοτε έμπορος προχώρησαν στη συνομολόγηση σχετικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με αυτή, η Chrono24 είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτή αφορά τις τεχνικές για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών στον ιστότοπο, τη στατιστική ανάλυση και τη διάθεση των στατιστικών στοιχείων για τον έμπορο και τη διαβίβαση των στοιχείων επικοινωνίας των πελατών για τον σκοπό της διεκπεραίωσης της παραγγελίας / της αποστολής. Αντίθετα, ο εκάστοτε έμπορος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτή αφορά την παραμετροποίηση των στατιστικών στοιχείων από τη λειτουργία Dropdown και τη λήψη και τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας για την αποστολή του αντικειμένου αγοράς.

Στο πλαίσιο της κοινής τους ευθύνης, η Chrono24 και ο εκάστοτε έμπορος καθόρισαν τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώνει ο καθένας από αυτούς προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τον ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει ιδίως ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκείμενων των δεδομένων και την εκπλήρωση των καθηκόντων τους για την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ.

Αμφότερα τα Μέρη όρισαν πως η Chrono24 δημοσιεύει στην πλατφόρμα της τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ πληροφορίες αναφορικά με τη ρυθμιζόμενη στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης επεξεργασία των δεδομένων καθώς και το ουσιώδες περιεχόμενο των όρων της επεξεργασίας.

Επίσης αμφότερα τα Μέρη ενημερώνονται εκατέρωθεν σχετικά με δικαιώματα που ασκούνται από χρήστες υποκείμενα των δεδομένων. Καθιστούν εκατέρωθεν διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να ανταποκρίνονται σε αιτήματα πρόσβασης.

Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δυνατή τόσο έναντι της Chrono24 όσο και έναντι του εκάστοτε εμπόρου. Η Chrono24 δεσμεύεται να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση παροχής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ και στη διάθεση προς τα υποκείμενα των δεδομένων των πληροφοριών που ανήκουν σε αυτά σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ κατόπιν αιτήματος.

iii) Με την Mangopay στο πλαίσιο της δήλωσης 1099-K προς την IRS

Στη βάση σύμβασης συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Mangopay S.A. (2 Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg, εφεξής: Mangopay) για τη διεκπεραίωση της απαιτούμενης από την IRS υποβολής δήλωσης 1099-K. Πωλητές από τις ΗΠΑ που έχουν πραγματοποιήσει κατά τη χρήση 2022 συναλλαγές ελάχιστου ύψους 600 ευρώ, υποχρεούνται να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην IRS με το έντυπο φορολογίας 1099-K. Ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, η Mangopay οφείλει να αναφέρει τους πωλητές από τις ΗΠΑ που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγουμε ως διαχειριστές της πλατφόρμας τους απαιτούμενους για τον σκοπό αυτό Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου των πωλητών από τις ΗΠΑ κατά τη διαδικασία εγγραφής. Στη συνέχεια διαβιβάζουμε τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου στην Mangopay, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Mangopay και η Chrono24 θα συμμορφωθούν πλήρως προς τις απορρέουσες από τον νόμο υποχρεώσεις τους έναντι της IRS.

Εάν είστε πωλητής από τις ΗΠΑ, επεξεργαζόμαστε από κοινού με την Mangopay τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σας ως από κοινού υπεύθυνοι σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ. Βάσει της κοινής αυτής ευθύνης αναφορικά με τα επηρεαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προχωρήσαμε στη συνομολόγηση σχετικής συμφωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Chrono24 είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των Αριθμών Φορολογικού Μητρώου. Αυτοί χρειάζονται για την υποβολή της Δήλωσης 1099-K προς την IRS. Η υποβολή της δήλωσης συνιστά ευθύνη της Mangopay.

Στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης, συνομολογήσαμε συγκεκριμένα με την Mangopay τις υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει ιδίως ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκείμενων των δεδομένων και την υποχρέωση παροχής πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ.

Η Mangopay και η Chrono24 ενημερώνουν εκατέρωθεν σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων που ασκούνται από χρήστες. Καθιστούμε εκατέρωθεν διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα πρόσβασης.

Βάσει του όρου 12 της παρούσας δήλωσης απορρήτου μπορείτε, ως υποκείμενο των δεδομένων, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας τόσο έναντί μας όσο και έναντι της Mangopay. Δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε σε αιτήματα που υποβάλλονται εκ μέρους υποκείμενων των δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας τους, εφόσον δεν αντίκεινται άλλες νομικές διατάξεις.

Προβολή των δεδομένων σας σε τρίτους

α) Ως χρήστης και ιδιώτης πωλητής

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό χρήστη σας (myChrono24, βλέπε 2.β) i) και ii)), δεν είναι ορατά σε τρίτους, εάν δεν έχετε δημοσιεύσει καμία προσφορά στην πλατφόρμα. Εάν δημοσιεύσετε προσφορές στην πλατφόρμα ως ιδιώτης πωλητής, οι εγγεγραμμένοι και οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δουν στην πλατφόρμα τα στοιχεία σας ως προμηθευτή μόνον, εφόσον έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για μία δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

β) Ως έμπορος

Εάν έχετε εγγραφεί ως έμπορος και δημοσιεύετε προσφορές στην πλατφόρμα, οι εγγεγραμμένοι και οι μη εγγεγραμμένοι χρήστης μπορούν να βλέπουν τα δεδομένα σας ως προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 2. β) iii)) στην πλατφόρμα. Μπορείτε ήδη κατά την εγγραφή σας και αργότερα εντός του προφίλ σας να περιορίσετε την προβολή των δεδομένων σας, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται η ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Η δημοσίευση των δεδομένων των εμπόρων απαιτείται στα πλαίσια της χρήσης της πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ για την εκπλήρωση και την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της Chrono24 και του εμπόρου.

Cookies και Pixel

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies και pixel (εφεξής και «scripts» από κοινού), για τη στατιστική καταγραφή της χρήσης του ιστοτόπου μας και την αξιολόγησή της με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας (βλέπε παράγραφο 6). Αυτά μας επιτρέπουν σε μία εκ νέου επίσκεψη στον ιστότοπό μας να αναγνωρίσουμε αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφθεί στο παρελθόν. Τα scripts που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας διακρίνονται σε τεχνικά απαραίτητα και τεχνικά μη απαραίτητα.

Στον βαθμό που γίνεται επίσης επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τεχνικά απαραίτητα cookies, βασίζουμε την επεξεργασία αυτή στα έννομα συμφέροντά μας όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Προκειμένου να μπορούμε να λειτουργούμε τον ιστότοπό μας απρόσκοπτα, αυτά πρέπει να θεωρούνται έννομα κατά την έννοια του ως άνω κανονισμού. Τα τεχνικά μη απαραίτητα scripts ενεργοποιούνται μόνο μετά από προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας. Στην παράγραφο 6 μπορείτε να βρείτε τα σχετικά scripts.

α) Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που δημιουργεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή (φορητός υπολογιστής, τάμπλετ, smartphone ή παρόμοια) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookies δεν προκαλούν καμία ζημιά στην τερματική σας συσκευή, δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (Trojans) ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Στο cookie αποθηκεύονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη τερματική συσκευή. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως έτσι λαμβάνουμε απευθείας γνώση της ταυτότητάς σας.

Η χρήση cookies χρησιμεύει αφενός για τη διαμόρφωση των υπηρεσιών μας κατά τρόπο που να είναι πιο φιλικές για εσάς ως χρήστη. Έτσι, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας, προκειμένου, για παράδειγμα, να αναγνωρίσουμε ότι έχετε επισκεφθεί ήδη στο παρελθόν επιμέρους σελίδες του ιστοτόπου μας ή ότι έχετε ήδη συνδεθεί στον λογαριασμό χρήστη σας. Αυτές οι πληροφορίες διαγράφονται αυτόματα όταν εγκαταλείπετε τον ιστότοπό μας.

Για τη βελτιστοποίηση της ευχρηστίας του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookies, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή για ένα ορισμένο, προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζεται αυτόματα ότι μας έχετε επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν και ποιες καταχωρίσεις και ρυθμίσεις έχετε πραγματοποιήσει, ώστε να μην χρειάζεται να τις καταχωρίσετε ξανά.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Μπορείτε, ωστόσο, να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατά τρόπο ώστε να μην επιτρέπεται η αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται πάντα ένα μήνυμα πριν την εγκατάσταση ενός νέου cookie. Η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί, εν τούτοις, να καταστήσει μη διαθέσιμες κάποιες από τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας για εσάς.

Party Cookie Lifetime
Chrono24 chronosessid 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 userAccountActivationReminder 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 JSESSIONID 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 appInfo 1 day Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-data 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24userprefs 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 cfctGroup 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-dealer-session 12 hours Δήλωση απορρήτου
Chrono24 search-session 14 days Δήλωση απορρήτου
Chrono24 filter-combinations 14 days Δήλωση απορρήτου
Chrono24 bannerIdsToShow 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 editResourceTexts 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 shippingCountryId 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 isLostOffer 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-user-session 1 month Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-log-in-permanently 1 month Δήλωση απορρήτου
Chrono24 deletedWatchIds 5 minutes Δήλωση απορρήτου
Chrono24 timezone 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-tfa-phone 30 minutes Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-pwd-reset-token 30 minutes Δήλωση απορρήτου
Chrono24 csrf-token 1 day Δήλωση απορρήτου
Chrono24 mobile-app-csrf-token 1 day Δήλωση απορρήτου
Chrono24 c24-consent 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 third-party-authentication-context-id 1 hour Δήλωση απορρήτου
Chrono24 chrono24-feature-preview 1 day Δήλωση απορρήτου
Google Tag Manager _dc_gtm_* 1 minutes Δήλωση απορρήτου
Google Tag Manager _gid 1 day Δήλωση απορρήτου
Riskified rskxRunCookie 10 years Δήλωση απορρήτου
Riskified rCookie 10 years Δήλωση απορρήτου
CloudFlare __cfduid 1 month Δήλωση απορρήτου
CloudFlare __cf_bm 30 minutes Δήλωση απορρήτου
Party Cookie Lifetime
Chrono24 PSOrderTracking 30 minutes Δήλωση απορρήτου
Chrono24 last-search-result-ids 14 days Δήλωση απορρήτου
Chrono24 mobile-app-pu 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 pu 1 year Δήλωση απορρήτου
Google Analytics _ga 2 years Δήλωση απορρήτου
Google Analytics _ga_* 2 years Δήλωση απορρήτου
Google Analytics _gat 1 minutes Δήλωση απορρήτου
Google Analytics _gat_* 1 minutes Δήλωση απορρήτου
Google Analytics __ssid 4 years Δήλωση απορρήτου
Party Cookie Lifetime
Chrono24 userHistory 1 year Δήλωση απορρήτου
Chrono24 rtFreqSearchResult 14 days Δήλωση απορρήτου
Chrono24 rtFreqTeaser 14 days Δήλωση απορρήτου
Chrono24 rtProductIds 14 days Δήλωση απορρήτου
Chrono24 rtWatchIds 14 days Δήλωση απορρήτου
Chrono24 jameslist_addwatch 1 year Δήλωση απορρήτου
Party Cookie Lifetime
Hotjar _hjid 1 year Δήλωση απορρήτου
Hotjar _hjIncludedInSample 1 year Δήλωση απορρήτου
Hotjar _hjTLDTest Session Δήλωση απορρήτου
Hotjar _hjMinimizedPolls 1 year Δήλωση απορρήτου
Party Cookie Lifetime
Google Ad Manager GoogleAdServingTest Session Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager __gads 2 years Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager IDE 1 year Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager ANID 1 year Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager NID 1 year Δήλωση απορρήτου
Google Ad Manager __gpi 1 year Δήλωση απορρήτου
Meta _fbp 3 months Δήλωση απορρήτου
Bing MUID 2 years Δήλωση απορρήτου
Bing MR 2 years Δήλωση απορρήτου
DoubleClick __gads 2 years Δήλωση απορρήτου
DoubleClick IDE 1 year Δήλωση απορρήτου
DoubleClick ANID 1 year Δήλωση απορρήτου
DoubleClick NID 1 year Δήλωση απορρήτου
DoubleClick __gpi 1 year Δήλωση απορρήτου
Criteo uid 2 years Δήλωση απορρήτου
Criteo _hjid 2 years Δήλωση απορρήτου
Pinpoll visitor 1 month Δήλωση απορρήτου
The Trade Desk TDID 1 year Δήλωση απορρήτου
Acuityads auid 6 months Δήλωση απορρήτου
Compulse extendtv_user_id 2 years Δήλωση απορρήτου

β) Pixel

Τα pixel, γνωστά και ως pixel παρακολούθησης, είναι μικρά αρχεία GIF μεγέθους 1x1 pixel, τα οποία κατά την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο μπορούν π.χ. να συμπεριλαμβάνονται σε γραφικά ή και σε μηνύματα email ή άλλα παρόμοια. Ούτε τα pixel δεν προκαλούν καμία ζημιά στην τερματική σας συσκευή, δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (Trojans) ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Τα pixel διαβιβάζουν τη διεύθυνση IP σας, τη διεύθυνση URL παραπομπής του ιστοτόπου που επισκέπτεστε, την ώρα θέασης του pixel, το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και πληροφορίες cookie που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως σε έναν διακομιστή ιστού. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να διενεργούμε μετρήσεις εμβέλειας και άλλες στατιστικές αναλύσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας και των υπηρεσιών μας.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα pixel. Με τα κατάλληλα εργαλεία ή/και πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης μπορείτε να εμποδίσετε τη χρήση pixel στις σελίδες του ιστοτόπου μας (π.χ. με το πρόσθετο «AdBlock» για το πρόγραμμα περιήγησης Firefox).

Εργαλεία ανάλυσης

α) Εργαλεία παρακολούθησης

Τα μέτρα παρακολούθησης που αναφέρονται ακολούθως χρησιμοποιούνται βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μεμονωμένα για κάθε εργαλείο, οποιαδήποτε στιγμή με τη βοήθεια του διαχειριστή συγκατάθεσης, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας, μέχρι τη χρονική στιγμή της ανάκλησής σας, δεν επηρεάζεται από αυτήν. Με τα χρησιμοποιούμενα μέτρα παρακολούθησης θέλουμε να διασφαλίσουμε τον φιλικό για τις ανάγκες των χρηστών σχεδιασμό και τη συνεχή βελτιστοποίηση του ιστοτόπου μας. Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε αφετέρου τα μέτρα παρακολούθησης για τη στατιστική καταγραφή της χρήσης του ιστοτόπου μας και την αξιολόγησή του με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

Στην παρακάτω παράθεση μπορείτε να βρείτε τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων και τις κατηγορίες δεδομένων.

i) Google Analytics

Για τον σκοπό του φιλικού για τις ανάγκες των χρηστών σχεδιασμού και της συνεχούς βελτιστοποίησης του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε την Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, εφεξής «Google»). Σε αυτό το πλαίσιο καταρτίζονται ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies (βλέπε παράγραφο 5). Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του cookie σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου, όπως

 • ο τύπος/η έκδοση του προγράμματος περιήγησης,
 • το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα,
 • η URL παραπομπής (ο ιστότοπος από τον οποίο μεταβήκατε),
 • το hostname του υπολογιστή που ζητά πρόσβαση (διεύθυνση IP),
 • η ώρα υποβολής αιτήματος διακομιστή,

διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστοτόπου και για την παροχή περαιτέρω, σχετιζόμενων με τη χρήση του ιστοτόπου και τη χρήση του Διαδικτύου υπηρεσιών για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και του σχεδιασμού των σελίδων του ιστοτόπου κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. Επίσης, αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται ενδεχομένως σε τρίτους, στον βαθμό που αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία ή εφόσον η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων έχει ανατεθεί σε τρίτους. Σε καμία περίπτωση η διεύθυνση ΙΡ σας δεν θα συνδεθεί με άλλα δεδομένα της Google. Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή καμία συσχέτιση (IP masking).

Μπορείτε να εμποδίσετε εκ των προτέρων την εγκατάσταση των cookies μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης, ωστόσο, σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών του παρόντος ιστοτόπου.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων σχετικά με την υπηρεσία Google Analytics θα βρείτε στη Βοήθεια Google Analytics .

ii) Παρακολούθηση μετατροπών Google Adwords

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε επίσης την υπηρεσία παρακολούθησης μετατροπών της Google, για τη στατιστική καταγραφή της χρήσης του ιστοτόπου μας και για τους σκοπούς της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών μας. Στο πλαίσιο αυτό εάν μεταβείτε στον ιστότοπό μας μέσα από μια διαφήμιση της Google τοποθετείται από την Google Adwords στον υπολογιστή σας ένα cookie (βλέπε παράγραφο 5). Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Τα εν λόγω cookies παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση 30 ημερών και δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση προσώπων. Όταν ο χρήστης επισκέπτεται ορισμένες σελίδες του ιστοτόπου του πελάτη της Adwords και το cookie δεν έχει ακόμα λήξει, τότε η Google και ο πελάτης μπορούν να αναγνωρίσουν ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφημιστική καταχώριση και προωθήθηκε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Κάθε πελάτης της Adwords λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Κατ' αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των cookies μέσω των ιστοτόπων των πελατών της Adwords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια του cookie μετατροπής χρησιμεύουν στην κατάρτιση στατιστικών μετατροπών για τους πελάτες της υπηρεσίας Adwords, οι οποίοι έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Οι πελάτες της υπηρεσίας Adwords πληροφορούνται τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφημιστική τους καταχώριση και που προωθήθηκαν σε έναν ιστότοπο που είναι συνδεδεμένος με μια ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Όμως δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία που θα επέτρεπε την ταυτοποίηση ενός χρήστη.

Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία παρακολούθησης, μπορείτε να αρνηθείτε την εγκατάσταση του σχετικού cookie – π.χ. μέσω της επιλογής της αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης που απενεργοποιεί γενικά την εγκατάσταση cookies. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα cookies για την παρακολούθηση μετατροπών, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατά τρόπο ώστε να αποκλείει cookies από τον τομέα «www.googleadservices.com». Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική προστασίας του απορρήτου της Google για την παρακολούθηση μετατροπών εδώ .

iii) Hotjar

Επίσης, στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης Hotjar (3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Μάλτα, Ευρώπη). Το Hotjar είναι ένα εργαλείο ανάλυσης της συμπεριφοράς του χρήστη. Μέσω του Hotjar έχουμε τη δυνατότητα μέτρησης και αξιολόγησης της συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστοτόπου μας (π.χ. κινήσεις ποντικιού, κλικ, ύψος κύλισης κτλ.).

Για τον σκοπό αυτό, το Hotjar χρησιμοποιεί cookies (βλέπε παράγραφο 5) στις τερματικές συσκευές των επισκεπτών του ιστοτόπου και μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου όπως π.χ. πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τον χρόνο παραμονής στον ιστότοπο κτλ. σε ανωνυμοποιημένη μορφή.

iv) Bing Ads

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Bing Universal Event Tracking (UET) της Microsoft Bing Ads. Πρόκειται για μία υπηρεσία της Microsoft Corporation («Microsoft»). Αυτή μας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της δραστηριότητας των χρηστών στον ιστότοπό μας, όταν μεταβαίνουν σε αυτόν προερχόμενοι από διαφημιστικές καταχωρίσεις της Bing Ads.

Εάν μεταβείτε στον ιστότοπό μας από μία διαφημιστική καταχώριση Bing Ads, τότε τοποθετείται στον υπολογιστή σας ένα cookie (βλέπε παράγραφο 5). Στον ιστότοπό μας υπάρχει ενσωματωμένο ένα Bing UET tag. Πρόκειται για έναν κώδικα, μέσω του οποίου σε συνδυασμό με το cookie αποθηκεύονται ορισμένα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου. Σε αυτά συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η διάρκεια παραμονής στον ιστότοπο, οι τομείς του ιστοτόπου που επισκέπτεται ο χρήστης, και μέσα από ποια διαφημιστική καταχώριση μετέβησαν οι χρήστες στον ιστότοπο. Δεν συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας.

Οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Microsoft στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί καταρχήν για ανώτατο διάστημα 180 ημερών. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ανάλυσης της Bing, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Bing.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στη Microsoft, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Microsoft .

v) MaxMind

Για τον σκοπό της πρόληψης απάτης διαβιβάζουμε τη διεύθυνση IP σας και πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη τερματική συσκευή σας στον πάροχο υπηρεσιών MaxMind, Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, ΗΠΑ, εφεξής «MaxMind»). Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της MaxMind στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Έτσι λαμβάνουμε στατιστικές αναλύσεις σχετικά με τις διευθύνσεις ΙΡ, τις χρησιμοποιούμενες συσκευές και τοποθεσίες, βάσει των οποίων μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να αποτρέψουμε απόπειρες εξαπάτησης.

Τα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ' αυτόν τον τρόπο, υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Όταν τερματίζετε τη χρήση, τα δεδομένα διαγράφονται. Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων σχετικά με τη MaxMind θα βρείτε εδώ.

Μπορείτε να εμποδίσετε τον προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης, ωστόσο, σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών του παρόντος ιστοτόπου.

vi) Crashlytics

Η εφαρμογή μας για κινητά χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ανάλυσης Crashlytics της Google Ireland Limited, με έδρα στην Ιρλανδία, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (εφεξής: «Crashlytics»). Το Crashlytics συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής ειδικά σε σχέση με περιπτώσεις κατάρρευσης του συστήματος και σφάλματα. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούνται πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την έκδοση της εγκατεστημένης εφαρμογής, καθώς και άλλες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση σφαλμάτων, κυρίως σχετικά με το λογισμικό και υλισμικό του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου του Crashlytics: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf.

Μπορείτε οποτεδήποτε να αντιταχθείτε στη χρήση του Crashlytics στις ρυθμίσεις προστασίας απορρήτου της εφαρμογής μας για κινητά.

β) Εργαλεία στόχευσης

Τα μέτρα στόχευσης που παρατίθενται ακολούθως και χρησιμοποιούνται από εμάς βασίζονται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μεμονωμένα για κάθε εργαλείο, οποιαδήποτε στιγμή με τη βοήθεια του διαχειριστή συγκατάθεσης, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας, μέχρι τη χρονική στιγμή της ανάκλησής σας, δεν επηρεάζεται από αυτήν. Μέσω των χρησιμοποιούμενων μέτρων στόχευσης θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι στις τερματικές σας συσκευές θα εμφανίζονται μόνο διαφημιστικές καταχωρίσεις που ανταποκρίνονται στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας.

Στην παρακάτω παράθεση μπορείτε να βρείτε τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων και τις κατηγορίες δεδομένων.

i) Google Adwords Remarketing (Επαναληπτικό Μάρκετινγκ)

Χρησιμοποιούμε remarketing tags της Google. Αυτά είναι υπηρεσίες της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, εφεξής «Google»). Η Google χρησιμοποιεί cookies (βλέπε παράγραφο 5), τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης από εσάς του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση από εσάς του παρόντος ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ σας) διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Η διεύθυνση IP περικόπτεται στη συνέχεια από την Google κατά τα τρία τελευταία ψηφία, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή μία σαφής συσχέτιση της διεύθυνσης IP. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται από την Google για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστοτόπου για τους διαχειριστές του ιστοτόπου και για την παροχή περαιτέρω, σχετιζόμενων με τη χρήση του ιστοτόπου και τη χρήση του Διαδικτύου υπηρεσιών.

Επίσης, αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται ενδεχομένως από την Google σε τρίτους, στον βαθμό που αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία ή που τρίτοι υποβάλλουν σε επεξεργασία τα εν λόγω δεδομένα για λογαριασμό της Google. Τρίτοι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, αναρτούν διαφημιστικές καταχωρίσεις σε ιστοτόπους στο Διαδίκτυο. Τρίτοι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν αποθηκευμένα cookies για την ανάρτηση διαφημιστικών καταχωρίσεων, βασισμένων σε προηγούμενες επισκέψεις ενός χρήστη στον παρόντα ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα συσχετιστεί από την Google η διεύθυνση ΙΡ σας με άλλα δεδομένα της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Google, ανατρέξτε εδώ .

ii) Google Double Click

Στον ιστότοπό μας συλλέγονται και αξιολογούνται πληροφορίες με τη βοήθεια cookies (βλέπε παράγραφο 5) με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμφάνισης διαφημιστικών μηνυμάτων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τεχνολογίες στόχευσης της Google Inc. (Double Click, Double Click Exchange Buyer, Double Click Bid Manager). Οι εν λόγω τεχνολογίες μας επιτρέπουν να απευθυνόμαστε σε εσάς στοχευμένα, με εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Τα χρησιμοποιούμενα cookies συλλέγουν, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με το ποια από τα προϊόντα μας σας ενδιαφέρουν. Βάσει των πληροφοριών μπορούμε να σας προβάλλουμε και σε ιστοτόπους τρίτων προσφορές ειδικά προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας, όπως αυτά προκύπτουν από την έως τώρα συμπεριφορά σας ως χρήστης. Η συλλογή και αξιολόγηση της συμπεριφοράς σας ως χρήστης πραγματοποιείται αποκλειστικά με ψευδωνυμοποίηση και δεν επιτρέπει την ταυτοποίησή σας από εμάς. Ειδικότερα, οι πληροφορίες δεν συνδέονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Το cookie διαγράφεται αυτόματα με την παρέλευση 30 ημερών.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις προβολής διαφημίσεων ανάλογων των ενδιαφερόντων σας μέσω του διαχειριστή ρυθμίσεων προβολής της Google .

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων αναφορικά με τη διαφήμιση και την Google, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου και τους Όρους χρήσης της Google .

iii) Facebook Custom Audiences

Επίσης, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Facebook Website Custom Audiences της Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία). Πρόκειται για μία υπηρεσία μάρκετινγκ της Facebook. Η εν λόγω υπηρεσία μας επιτρέπει να προβάλλουμε σε ορισμένες ομάδες ψευδωνυμοποιημένων επισκεπτών του ιστοτόπου μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν και το Facebook, εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα στο Facebook, τα οποία ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.

Στον ιστότοπό μας υπάρχει ενσωματωμένο ένα Facebook Custom Audience pixel. Πρόκειται για έναν κώδικα JavaScript, μέσω του οποίου αποθηκεύονται ορισμένα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου. Σε αυτά συγκαταλέγονται η διεύθυνση ΙΡ, το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης καθώς και ο ιστότοπος προέλευσης και προορισμού. Οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Facebook στις ΗΠΑ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Εκεί διαπιστώνεται αυτόματα μέσω σύγκρισης, εάν έχετε αποθηκεύσει ένα cookie του Facebook. Μέσω του cookie του Facebook εξακριβώνεται αυτόματα, εάν ανήκετε στην ομάδα-στόχο που είναι σχετική για εμάς. Εάν ανήκετε στην ομάδα-στόχο, τότε στο Facebook εμφανίζονται οι αντίστοιχες διαφημιστικές καταχωρίσεις μας. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν πραγματοποιείται καμία ταυτοποίησή σας ως πρόσωπο από τη σύγκριση των δεδομένων, ούτε από εμάς, ούτε από τo Facebook.

Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στη χρήση της υπηρεσίας Custom Audiences στον ιστότοπο της Facebook . Μετά τη σύνδεσή σας στον λογαριασμό σας στο Facebook, μεταβείτε στις ρυθμίσεις διαφημιστικών καταχωρίσεων της Facebook.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στη Facebook, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Facebook .

iv) Criteo

Σε αυτόν τον ιστότοπο συλλέγονται και αποθηκεύονται δεδομένα με τεχνολογίες της Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paris, Γαλλία) για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Καθορίζουμε από κοινού με την Criteo τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας και, συνεπώς, είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία. Για την επεξεργασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων υπεύθυνη είναι η Chrono24.

Οι τεχνολογίες της Criteo επιτρέπουν την αξιολόγηση των διαφημιστικών εκστρατειών μας και των προωθητικών περιεχομένων. Από τα εν λόγω δεδομένα είναι δυνατή η κατάρτιση προφίλ χρήσης υπό ψευδώνυμο. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται cookies. Χωρίς ξεχωριστή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, τα δεδομένα που συλλέγονται με την τεχνολογία της Criteo δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική ταυτοποίηση του επισκέπτη του παρόντος ιστοτόπου και δεν συνδέονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στον φορέα του ψευδωνύμου. Η Criteo αναλύει βάσει ενός αλγόριθμου τη συμπεριφορά περιήγησης και μπορεί στη συνέχεια να προβάλλει στοχευμένες προτάσεις προϊόντων ως εξατομικευμένα διαφημιστικά banners σε άλλους ιστοτόπους (τους λεγόμενους Εκδότες). Δεν πραγματοποιείται καμία άλλη χρήση ή διαβίβασή τους σε τρίτους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία της Criteo, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Criteo .

Με τη χρήση της Criteo φορτώνονται πρόσθετα pixel από αντισυμβαλλομένους, με τους οποίους συνεργάζεται η Criteo. Για μία επισκόπηση όλων των εκδοτών και των δικτύων, από τα οποία πραγματοποιείται φόρτωση των pixel, ανατρέξτε εδώ .

Λάβετε υπόψη ότι στην περίπτωση απενεργοποίησης της προβολής εξατομικευμένων διαφημιστικών καταχωρίσεων της Criteo και άλλων συνεργαζόμενων διαφημιζόμενων θα συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημιστικές καταχωρίσεις, οι οποίες θα είναι, ωστόσο, λιγότερο προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα/στη συμπεριφορά περιήγησής σας.

v) CrossEngage

Στον ιστότοπό μας συλλέγονται και αξιολογούνται πληροφορίες με τη βοήθεια cookies (βλέπε παράγραφο 5) σχετικά με τη συμπεριφορά σας ως χρήστη στον ιστότοπο μας από τον συνεργαζόμενο πάροχο υπηρεσιών CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin, Γερμανία). Αυτό μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε με βέλτιστο τρόπο τα μέτρα μας στα πλαίσια του μάρκετινγκ σύμφωνα με τα πραγματικά ή τα εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας και να τα προβάλλουμε σε άλλους ιστοτόπους ή άλλα κανάλια προώθησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων σχετικά με το CrossEngage θα βρείτε εδώ .

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε κοινωνικά plug-ins των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter και Instagram. Νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, δηλ. η συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μεμονωμένα για κάθε εργαλείο, οποιαδήποτε στιγμή με τη βοήθεια του διαχειριστή συγκατάθεσης, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας, μέχρι τη χρονική στιγμή της ανάκλησής σας, δεν επηρεάζεται από αυτήν. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση της λειτουργίας με τις απαιτήσεις της προστασίας των δεδομένων βαρύνει, εν τούτοις, τους εκάστοτε παρόχους των μέσων.

Η ενσωμάτωση των κουμπιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιείται με χρήση μίας λύσης που αναπτύξαμε εμείς και η οποία εμποδίζει τη σύνδεση με ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης όταν επισκέπτεστε μία σελίδα που περιέχει ένα κουμπί μέσων κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να το ενεργοποιήσετε. Αυτό σημαίνει ότι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης διαβιβάζονται πληροφορίες, μόνον εφόσον ενεργοποιήσετε το κουμπί.

α) Facebook

Στην πλατφόρμα μας χρησιμοποιούμε plug-ins κοινωνικών μέσων της Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία), προκειμένου να καταστήσουμε τη χρήση της πιο προσωπική. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε το κουμπί «Like» ή «Κοινοποίηση». Πρόκειται για μία υπηρεσία της Facebook.

Εάν ανοίξετε μία σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει ένα τέτοιο plug-in και ενεργοποιήσετε μόνοι σας αυτό το plug-in, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε συνδέεται απευθείας με τους διακομιστές της Facebook. Το περιεχόμενο του plug-in διαβιβάζεται από την Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και από αυτό ενσωματώνεται στον ιστότοπο.

Μέσω της ενσωμάτωσης του plug-in, η Facebook λαμβάνει την πληροφορία, πως το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε άνοιξε την αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας, ακόμα κι εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook τη δεδομένη στιγμή. Οι εν λόγω πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ σας) διαβιβάζονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε απευθείας σε έναν διακομιστή της Facebook στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να συσχετίσει απευθείας την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας στο Facebook. Εάν χρησιμοποιείτε τα plug-ins, πατώντας για παράδειγμα τα κουμπιά «Like» ή «Κοινοποίηση», η αντίστοιχη πληροφορία διαβιβάζεται επίσης απευθείας σε έναν διακομιστή της Facebook και αποθηκεύεται εκεί. Οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται επίσης στο Facebook και προβάλλονται στους φίλους που έχετε στο Facebook.

Το Facebook μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για διαφημιστικούς σκοπούς ή σκοπούς που αφορούν την έρευνα αγοράς και το σχεδιασμό των σελίδων του Facebook σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. Για τον σκοπό αυτό καταρτίζονται από το Facebook προφίλ χρήσης, ενδιαφερόντων και σχέσεων, π.χ. για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου μας από εσάς σε σχέση με τις προβαλλόμενες στο Facebook διαφημιστικές καταχωρίσεις, την ενημέρωση άλλων χρηστών του Facebook για τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας και την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση του Facebook.

Εάν δεν επιθυμείτε τη συσχέτιση από το Facebook των δεδομένων που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας στο Facebook, θα πρέπει, πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, να αποσυνδεθείτε από το Facebook.

Για τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από την Facebook, καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα και τις διαθέσιμες επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Facebook.

β) Twitter

Στις σελίδες του ιστοτόπου μας υπάρχουν ενσωματωμένα plug-ins του δικτύου σύντομων μηνυμάτων της Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ιρλανδία, εφεξής «Twitter»). Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα plug-ins του Twitter (κουμπί Tweet) από το λογότυπο του Twitter στον ιστότοπό μας. Για μία επισκόπηση των κουμπιών Tweet, ανατρέξτε εδώ .

Εάν ανοίξετε μία σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει ένα τέτοιο plug-in και ενεργοποιήσετε μόνοι σας αυτό το plug-in, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε συνδέεται απευθείας με τους διακομιστές της Twitter. Έτσι, το Twitter λαμβάνει την πληροφορία πως επισκεφθήκατε με τη διεύθυνση ΙΡ σας τον ιστότοπό μας. Εάν κάνετε κλικ στο «κουμπί tweet» του Twitter ενόσω είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Twitter, μπορείτε να συνδέσετε τα περιεχόμενα του ιστοτόπου μας με το προφίλ σας στο Twitter. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το Twitter μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό χρήστη σας στο Twitter. Σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι εμείς ως πάροχος των σελίδων του ιστοτόπου δεν λαμβάνουμε καμία γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζόμενων δεδομένων και της χρήσης τους από το Twitter.

Εάν δεν επιθυμείτε τη συσχέτιση της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας από το Twitter, αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας στο Twitter.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου του Twitter .

γ) Instagram

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε και τα λεγόμενα κοινωνικά plug-ins («Plug-ins») του Instagram, το οποίο παρέχεται από την Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ («Instagram»).

Τα plug-ins διακρίνονται από ένα λογότυπο του Instagram, για παράδειγμα υπό τη μορφή μίας «κάμερας του Instagram».

Εάν ανοίξετε μία σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει ένα τέτοιο plug-in και ενεργοποιήσετε μόνοι σας αυτό το plug-in, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε συνδέεται απευθείας με τους διακομιστές της Instagram. Το περιεχόμενο του plug-in διαβιβάζεται από την Instagram απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και ενσωματώνεται στη σελίδα. Μέσω της ενσωμάτωσης του plug-in, το Instagram λαμβάνει την πληροφορία ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε άνοιξε την αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας, ακόμα κι εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό στο Instagram ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο Instagram τη δεδομένη στιγμή.

Οι εν λόγω πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ σας) διαβιβάζονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε απευθείας σε έναν διακομιστή της Instagram στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Instagram, το Instagram μπορεί να συσχετίσει απευθείας την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας στο Instagram. Εάν χρησιμοποιείτε τα plug-ins, πατώντας για παράδειγμα το κουμπί «Instagram», η αντίστοιχη πληροφορία διαβιβάζεται επίσης απευθείας σε έναν διακομιστή της Instagram και αποθηκεύεται εκεί.

Οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται επίσης στον λογαριασμό σας στο Instagram και εκεί προβάλλονται στις επαφές σας.

Εάν δεν επιθυμείτε την άμεση συσχέτιση από το Instagram των δεδομένων που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας στο Instagram, θα πρέπει, πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, να αποσυνδεθείτε από το Instagram.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου του Instagram.

δ) YouTube

Στον ιστότοπό μας έχετε τη δυνατότητα να προωθηθείτε απευθείας στη σελίδα μας στο YouTube. Στο πλαίσιο αυτό δεν πρόκειται για έναν σύνδεσμο για τον οποίο απαιτείται συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων του YouTube, έτσι ώστε σε αυτούς τους συνδέσμους να μην τοποθετούνται cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης.

Η αρμόδια υπηρεσία για αυτούς τους συνδέσμους είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de resp. https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de

ε) LinkedIn

Με τη βοήθεια τεχνολογιών της LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ιρλανδία) συλλέγουμε και αποθηκεύουμε στον ιστότοπό μας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Οι τεχνολογίες της LinkedIn μας επιτρέπουν να δημιουργούμε αναφορές για διαφημιστικές εκστρατείες και να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, ώστε να βελτιστοποιούμε τα μέτρα που λαμβάνουμε για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και την πλατφόρμα μας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαθιστούμε ένα marketing pixel της LinkedIn για την κατάρτιση ανωνυμοποιημένων προφίλ χρήσης. Διαβιβάζουμε τη διεύθυνση IP σας στην LinkedIn, αφού έχει περικοπεί ή κλειδωθεί. Εντός 7 ημερών ανωνυμοποιούμε τη διεύθυνση IP και το αργότερο μετά από 90 ημέρες τη διαγράφουμε.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχετε συμφωνήσει ρητά με τη χρήση του LinkedIn cookie στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων της Chrono24. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ, προσαρμόζοντας την επιλογή σας στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων στο τέλος της σελίδας.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται εντός του Ομίλου στην LinkedIn Inc. (1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, ΗΠΑ). Επιπλέον, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η υποβολή της συγκατάθεσης σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων στις ΗΠΑ πραγματοποιείται ανάλογα με τη συγκατάθεση που έχει δοθεί σχετικά με τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Επιπλέον, η διαβίβαση των δεδομένων εντός του Ομίλου στις ΗΠΑ από την LinkedIn πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες κατά την έννοια του άρθρου 46, παρ. 2, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία από την LinkedIn μπορείτε να βρείτε εδώ .

στ) Pinterest

Με τη βοήθεια των τεχνολογιών της Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland, εφεξής: Pinterest), συλλέγουμε και αποθηκεύουμε στον ιστότοπό μας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Οι τεχνολογίες της Pinterest μας επιτρέπουν να δημιουργούμε αναφορές για διαφημιστικές εκστρατείες και να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, ώστε να βελτιστοποιούμε τα μέτρα που υλοποιούμε για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και την πλατφόρμα μας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαθιστούμε ένα pixel της Pinterest για την κατάρτιση ανωνυμοποιημένων προφίλ χρήστη. Για τον σκοπό αυτό τα δεδομένα πρωτοκόλλου της Pinterest υποβάλλονται σε επεξεργασία. Σε αυτά συγκαταλέγονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για την περιήγηση στο διαδίκτυο, τη συσκευή που χρησιμοποιείτε και τη διεύθυνση IP σας, τη διεύθυνση του ιστοτόπου μας και τις δραστηριότητές σας σε αυτόν καθώς και την ώρα και ημερομηνία του αιτήματος πρόσβασής σας. Η Pinterest αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέγονται καταρχήν, μέχρι να ανασταλεί η χρησιμότητά τους για τους σκοπούς της επιχείρησης.
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχετε συμφωνήσει ρητά με τη χρήση του Pinterest pixel στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων της Chrono24. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ, προσαρμόζοντας την επιλογή σας στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων στο τέλος της σελίδας.
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται εντός του Ομίλου στην Pinterest, Inc. (505 Brannan St, San Francisco, CA 94107, USA). Επιπλέον, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η υποβολή της συγκατάθεσης σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων στις ΗΠΑ πραγματοποιείται ανάλογα με τη συγκατάθεση που έχει δοθεί σχετικά με τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Επιπλέον, η διαβίβαση των δεδομένων εντός του Ομίλου στις ΗΠΑ από την Pinterest πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες κατά την έννοια του άρθρου 46, παρ. 2, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Pinterest θα βρείτε εδώ .

ζ) Προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διατηρούμε δημόσια προσβάσιμα προφίλ στα ακόλουθα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 • Facebook: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία (εφεξής «Facebook»)
 • Twitter: Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Δουβλίνο 2, D02 AX07 Ιρλανδία (εφεξής «Twitter»)
 • Instagram: Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ (εφεξής «Instagram»)
 • YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία (εφεξής «YouTube»)
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία (εφεξής «LinkedIn»)
 • Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία (εφεξής «Pinterest»)
 • TikTok: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Δουβλίνο, D02 T380, Ιρλανδία (εφεξής «TikTok»)

Διατηρούμε τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως από κοινού υπεύθυνοι με τους εκάστοτε διαχειριστές των δικτύων στη βάση των συμφωνιών της κοινής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 26 ΓΚΠΔ.

Κατά την επίσκεψη των προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών των προφίλ υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους υπεύθυνους ως εξής:

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούμε τις παρεχόμενες σε αυτά λειτουργίες ανάλυσης για να λαμβάνουμε στατιστικές αξιολογήσεις σχετικά με τους επισκέπτες των προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για αυτόν το σκοπό, κατά την επίσκεψη στην πλατφόρμα μας χρησιμοποιούνται προφίλ Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες από τους διαχειριστές των μέσων και δημιουργείται κάθε φορά ένας μονοσήμαντος κωδικός χρήστη. Ο κωδικός αυτός μπορεί να συνδεθεί με τα δεδομένα σας ως χρήστης, εάν έχετε εγγραφεί στον εκάστοτε διαχειριστή μέσου.

Οι σχετικές με τον κωδικό χρήστη αποθηκευμένες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους διαχειριστές των μέσων, ιδίως εάν επισκέπτεστε τις εν λόγω υπηρεσίες ως χρήστης. Στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών είναι δυνατή ή χρήση Cookies και από άλλους, όπως από συνεργάτες ή τρίτους, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων θα βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων/απορρήτου των εκάστοτε διαχειριστών των μέσων:

Η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπει αφενός στους διαχειριστές των μέσων να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και αποσκοπεί αφετέρου στη βελτιστοποίηση των ενεργειών μας μάρκετινγκ μέσω της λήψης στατιστικών.

Οι καταρτισμένες στατιστικές επισκεπτών διαβιβάζονται σε εμάς αποκλειστικά σε ανωνυμοποιημένη μορφή και δεν έχουμε καμία πρόσβαση σε εκάστοτε δεδομένα στα οποία βασίζονται.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνούμε με τους πελάτες μας, τους χρήστες μας και με ενδιαφερόμενους και να τους ενημερώνουμε για την γκάμα των παροχών μας. Κατ' αυτόν τον τρόπο λαμβάνουμε ενδεχομένως πρόσθετες πληροφορίες, π.χ. μέσω σχολίων χρηστών ή ιδιωτικών μηνυμάτων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με αυτούς.

Νομική βάση της επεξεργασίας συνιστά το έννομο συμφέρον μας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ για μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της επιχείρησης και των προϊόντων.

Στα μέσα Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest και TikTok υπάρχει η πιθανότητα επεξεργασίας ορισμένων των συλλεγόμενων πληροφοριών και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται στη βάση εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λεγόμενων συμβατικών ρητρών, προκειμένου να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Σε αυτή την επεξεργασία δεν έχουμε καμία επιρροή. Εμείς οι ίδιοι δεν διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε μέσω των προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εργαλείο αποστολής μέσω email

Για τους σκοπούς της αποστολής email συναλλαγών ή υπηρεσιών προωθούμε τη διεύθυνση email σας σε έναν πάροχο υπηρεσιών αποστολής email. Χρησιμοποιούμε τους παρακάτω παρόχους υπηρεσιών:

α) Mailgun

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο Mailgun της εταιρείας Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, ΗΠΑ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τον εκτελούντα την επεξεργασία των δεδομένων διατίθενται στη διεύθυνση https://www.mailgun.com/privacy-policy.

β) Sparkpost

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο Sparkpost της εταιρείας Message Systems Inc., 301 Howard St. Suite 1330 San Francisco, CA 94105, ΗΠΑ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τον εκτελούντα την επεξεργασία των δεδομένων διατίθενται στη διεύθυνση https://www.sparkpost.com/policies/privacy/.

Η επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της αποστολής email συναλλαγών ή υπηρεσιών βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας όπως προβλέπονται από το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Με τον τρόπο αυτό επιθυμούμε να διασφαλίσουμε έναν αυτοματισμό των διαδικασιών επικοινωνίας, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ενεργειών που πραγματοποιούνται από εσάς ή για να σας ενημερώνουμε το συντομότερο δυνατό σχετικά με πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια.

γ) Pitchbox

Για τη διαχείριση και την πραγματοποίηση εκστρατειών προβολής χρησιμοποιούμε το εργαλείο Pitchbox της εταιρείας Pitchbox LLC (626 Jacksonville Rd., Suite 105, Warminster, PA 18974, ΗΠΑ). Το Pitchbox είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία μας επιτρέπει την αποστολή και τη λήψη email και τη μέτρηση της σχετιζόμενης με αυτήν επιτυχίας των εκστρατειών προβολής. Στο πλαίσιο αυτό διαβιβάζονται στην εταιρεία Pitchbox τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Διεύθυνση email

Εάν υπάρξει επικοινωνία μαζί σας μέσω του Pitchbox κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας προβολής, αυτό είναι νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σύμφωνα με αυτό, απαιτούμενο έννομο, υπερισχύον συμφέρον της Chrono24 GmbH προκύπτει από το έννομο συμφέρον για άμεση προώθηση που αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη του άρθρου 47 του ΓΚΠΔ και από το γεγονός ότι η επικοινωνία γίνεται μόνο με μπλόγκερ και συντάκτες, οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρονται για συνεργασία με την Chrono24.

Με την Pitchbox LLC έχουμε συνάψει μια σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ. Με αυτήν τη σύμβαση, η Pitchbox LLC διασφαλίζει ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων.

Καθώς η Pitchbox LLC έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σε μια τρίτη χώρα. Η διαβίβαση αυτή των δεδομένων στις ΗΠΑ επιτρέπεται μέσω τυποποιημένων ρητρών προστασίας των δεδομένων με την Pitchbox LLC κατά την έννοια του άρθρου 46 παρ. 2 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. Αποτελούν κατάλληλες εγγυήσεις για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η Pitchbox LLC λαμβάνει πρόσθετα, ενδεδειγμένα μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Λύσεις για την αποτροπή περιστατικών απάτης

Θέλουμε να κάνουμε το εμπόριο στην Chrono24 όσο το δυνατόν πιο ασφαλές για εσάς. Για τον σκοπό της αποτροπής περιστατικών απάτης χρησιμοποιούμε λύσεις εξειδικευμένων παρόχων υπηρεσιών και ανακτούμε πληροφορίες από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με συναλλαγές που γίνονται στην Chrono24. Επεξεργαζόμαστε, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP της τερματικής συσκευής, η οποία καλεί την ιστοσελίδα μας, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση του ιστοτόπου της Chrono24. Η συσχέτιση των πληροφοριών με έναν συγκεκριμένο χρήστη δεν είναι δυνατή από εμάς. Αυτή γίνεται, μόνο όταν με βάση τις πληροφορίες προκύπτει υποψία εξαπάτησης. Στην περίπτωση των εξειδικευμένων παρόχων υπηρεσιών πρόκειται ενδεχομένως για εταιρείες με έδρα στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η επιλογή των σχετικών παρόχων υπηρεσιών πραγματοποιείται μόνο εφόσον προσφέρουν τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι διασφαλίζεται ότι συνεργαζόμαστε μόνο με παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ανταποκρίνονται στο επίπεδο προστασίας των δεδομένων που προβλέπεται εντός της ΕΕ. Νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η αποτροπή προσπαθειών εξαπάτησης σε βάρος των πελατών μας, αλλά και σε βάρος μας αναγνωρίζεται ρητά βάσει του ΓΚΠΔ ως έννομο συμφέρον.

α) IDnow

Για την ταυτοποίηση χρηστών στην πλατφόρμα μας, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία AutoIdent της IDnow (Auenstraße 100, 80469 München, Γερμανία). Πρόκειται για μια εφαρμογή επαλήθευσης, η οποία καταγράφει το έγγραφο ταυτοπροσωπίας του τελικού χρήστη μέσω κάμερας του smartphone και έτσι πραγματοποιεί online επαλήθευση. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Αριθμός εγγράφου ταυτοπροσωπίας
 • Λήψεις βίντεο του προσώπου

Επιπλέον, συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του εγγράφου ταυτοπροσωπίας, τα οποία χρησιμεύουν στην αδιαμφισβήτητη επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη.

Στην περίπτωση της υπηρεσίας AutoIdent δεν πρόκειται για μία πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. Εφόσον η εφαρμογή επαλήθευσης καταγράψει δεδομένα που δεν συμφωνούν, τα δεδομένα ελέγχονται ξανά χειροκίνητα από εργαζομένους της IDnow.

Με την IDnow έχουμε συνάψει μια σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας AutoIdent. Με αυτήν τη σύμβαση, η IDnow διασφαλίζει ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ ως προσυμβατικό μέτρο.

Επιπλέον, η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον έγκειται εδώ στη γενική αύξηση της ασφάλειας της αγοράς.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε υπόκεινται στη δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες αποκλειστικά για την επαλήθευση και την ταυτοποίηση των χρηστών.

β) Αναφορά αγγελίας

Εάν έχετε την υπόνοια ότι μία αγγελία αφορά περίπτωση απάτης, μπορείτε να το αναφέρετε στην Chrono24 κάνοντας χρήση της σχετικής φόρμας. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τους παρόχους αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Sparkpost και Mailgun:

 • Το όνομα και το επώνυμό σας
 • Η διεύθυνση email σας
 • Ο αριθμός τηλεφώνου σας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σύμφωνα με αυτό, απαιτούμενο υπερισχύον έννομο συμφέρον της Chrono24 GmbH προκύπτει από την πρόληψη της απάτης και τη συνδεόμενη με αυτήν πρόληψη της ασφάλειας της πλατφόρμας αγοραπωλησιών.

Για να παρέχουμε την υπηρεσία και να μπορούμε να διασφαλίζουμε ότι αυτή εξυπηρετεί αποτελεσματικά τον ως άνω σκοπό, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες των εταιρειών Message Systems, Inc., dba SparkPost (301 Howard St. Suite 1330, San Francisco, CA 94105, USA) και Mailgun Technologies, Inc. (548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104, USA). Με αμφότερες τις εταιρείες έχουμε συνάψει μια σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Με την εν λόγω σύμβαση τόσο οι Message Systems, Inc., dba SparkPost όσο και η Mailgun Technologies, Inc. διασφαλίζουν ότι επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό μας σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Τόσο η Message Systems, Inc., dba SparkPost όσο και η Mailgun Technologies, Inc. έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται μεν σε ευρωπαϊκούς διακομιστές, ωστόσο μια διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ δεν μπορεί να αποκλειστεί λόγω του νόμου Cloud Act. Συνεπώς πραγματοποιείται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ επίσης επιτρέπεται, εφόσον η Chrono24 GmbH μέσω τυποποιημένων ρητρών προστασίας των δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 46 παρ. 2 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ εξασφάλισε κατάλληλες εγγυήσεις από αμφότερους τους εκτελούντες την επεξεργασία κατά την έννοια του άρθρου 46 παρ. 1 ΓΚΠΔ, προκειμένου να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, τόσο η Message Systems, Inc., dba SparkPost όσο και η Mailgun Technologies, Inc. έχουν λάβει πρόσθετα, ενδεδειγμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουν αυτό το επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

γ) Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του Ομίλου για την πρόληψη της απάτης

Στο πλαίσιο της πρόληψης της απάτης, πελάτες, για τους οποίους υπάρχει υποψία εξαπάτησης, προωθούνται εντός του Ομίλου στην Chrono24 Direct GmbH. Η Chrono24 Direct GmbH αποτελεί μια συνεργαζόμενη με την Chrono24 GmbH εταιρεία, η οποία καταχωρεί αγγελίες για ρολόγια στην πλατφόρμα μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται για τον λόγο αυτό στην Chrono24 Direct GmbH με σκοπό την αποτροπή πραγματοποίησης συναλλαγής με πιθανούς απατεώνες πελάτες. Μεταξύ της Chrono24 GmbH και της Chrono24 Direct GmbH διαβιβάζονται εκατέρωθεν τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Διεύθυνση email
 • Όνομα και επώνυμο

Η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σύμφωνα με αυτό, απαιτούμενο έννομο, υπερισχύον συμφέρον της Chrono24 GmbH και της Chrono24 Direct GmbH ως από κοινού υπευθύνων σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ προκύπτει από την αποτροπή απάτης και την αύξηση της γενικής ασφάλειας της εκάστοτε πλατφόρμας.

Η Chrono24 έχει συμφωνήσει με την Chrono24 Direct GmbH την από κοινού ευθύνη κατά την έννοια του άρθρου 26 του ΓΚΠΔ έτσι ώστε τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων να συνεχίσουν να διασφαλίζονται και από τα δύο μέρη και τα δύο μέρη να υποχρεούνται να επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

δ) Μέθοδος προστασίας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο Turnstile της εταιρείας Cloudflare, Inc. (101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA), για να αναλύουμε, εάν τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη σελίδα μας προέρχονται από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένα, μηχανικά συστήματα επεξεργασίας. Κατ' αυτό τον τρόπο μπορούμε να προστατεύουμε τον ιστότοπό μας από αυτοματοποιημένη κατασκοπία, κακόβουλη χρήση και ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Το Turnstile επιλέγει αυτόματα από μια σειρά Browser Challenges που βασίζονται σε δεδομένα τηλεμετρίας και της συμπεριφοράς του χρήστη κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του στον ιστότοπό μας, για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού. Σε αυτά τα δεδομένα συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων:

 • Η διεύθυνση IP
 • Πληροφορίες διαμόρφωσης συστήματος
 • Πληροφορίες του λειτουργικού συστήματος σας
 • Ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείτε (π.χ. ρυθμίσεις γλώσσας ή προγράμματος περιήγησης, κεφαλίδα, User Agent)

Επιπρόσθετα το Turnstile χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «Private Access Tokens» για την ανάλυση του ανωτέρω σκοπού. Τα Token διατίθενται στην Turnstile από τους κατασκευαστές συσκευών. Με τη βοήθεια αυτών των Tokens το εργαλείο επαληθεύει ότι οι επισκέπτες του ιστοτόπου είναι άνθρωποι. Σε συνεργασία με τρίτους παρόχους, όπως κατασκευαστές συσκευών, είναι δυνατή κατ' αυτό τον τρόπο η επιβεβαίωση στοιχείων, χωρίς αυτά να πρέπει να καταγραφούν ξανά από το Turnstile.

Στην περίπτωση που η αποκλειστικά βασιζόμενη σε δεδομένα ανάλυση του Turnstile δεν καταλήξει σε σαφές αποτέλεσμα, τότε θα ζητηθεί από τον επισκέπτη του ιστοτόπου να προβεί σε μια πρόσθετη ενέργεια (π.χ. να κάνει κλικ σε ένα κουμπί). Αυτός ο διαδραστικός έλεγχος χρησιμεύει για την επαλήθευση του ότι ο επισκέπτης του ιστοτοπου είναι άνθρωπος.

Η Cloudflare, Inc. δεν υποβάλει σε επεξεργασία τα συλλεγμένα δεδομένα για δικούς της σκοπούς. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία της ανάλυσης ούτε τοποθετούνται ούτε αναζητούνται Cookies με σκοπό τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της μεθόδου προστασίας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία με χρήση του Turnstile είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σχετικό, απαραίτητο έννομο συμφέρον της Chrono24 GmbH προκύπτει από τους ανωτέρω σκοπούς και τη σχετιζόμενη με αυτούς αύξηση της ασφάλειας της πλατφόρμας αγορών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου της Cloudflare, Inc..

Συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την τήρηση των αμερικανικών διατάξεων περί φόρου επί των πωλήσεων «Sales Tax»

Avalara

Για την τήρηση των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων στις ΗΠΑ χρησιμοποιούμε τη βασισμένη σε υπολογιστικό νέφος (cloud) υπηρεσία AvaTax του παρόχου Avalara. Η υπηρεσία αυτή αυτοματοποιεί τον υπολογισμό των φόρων κύκλου εργασιών, καθώς και τον περίπλοκο υπολογισμό του συντελεστή του αμερικανικού φόρου επί των πωλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εμπόρων με έδρα στις ΗΠΑ:

 • Διεύθυνση

Σκοπός της συλλογής δεδομένων είναι να διαπιστώσουμε σε ποιους τοπικούς φορολογικούς κανονισμούς υπόκειται η δραστηριότητά μας. Αυτοί διαφέρουν στις ΗΠΑ όχι μόνο σε επίπεδο πολιτείας, αλλά εν μέρει και από κομητεία σε κομητεία. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζουμε πού ακριβώς στις ΗΠΑ βρίσκεται ένας έμπορος, ώστε στη συνέχεια να υπολογίσουμε με τη βοήθεια του AvaTax τον σωστό φόρο κύκλου εργασιών.

Με την Avalara έχουμε συνάψει μια σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας για τη χρήση της βασισμένης σε υπολογιστικό νέος (cloud) υπηρεσίας με σκοπό την τήρηση φορολογικών διατάξεων. Με αυτήν τη σύμβαση, η Avalara διασφαλίζει ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Νομική βάση για τη συλλογή δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της νομικής μας υποχρέωσης με σκοπό την τήρηση της αμερικανικής φορολογικής νομοθεσίας.

Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης (Online Meeting Tools)

α) Zoom

Για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων στο πλαίσιο ερευνών της συμπεριφοράς χρηστών χρησιμοποιούμε το εργαλείο Zoom της εταιρείας Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, ΗΠΑ). Η επικοινωνία μέσω του Zoom πραγματοποιείται με χρήστες της Chrono24 που συμμετέχουν στις έρευνές μας. Κατά τη χρήση του Zoom υποβάλλονται σε επεξεργασία διάφορα είδη δεδομένων, ενώ το εύρος των υποβαλλόμενων σε επεξεργασία δεδομένων εξαρτάται από τα στοιχεία που παρέχονται πριν και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σε μια τηλεδιάσκεψη μέσω του Zoom. Σε τελική ανάλυση, αντικείμενο επεξεργασίας μπορεί να είναι τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Όνομα αγγελίας
 • Διεύθυνση email
 • Εικόνα προφίλ
 • Μεταδεδομένα τηλεδιάσκεψης (ημερομηνία, ώρα, meeting ID, στοιχεία συσκευών και υλισμικού)
 • Διεύθυνση IP των συμμετεχόντων
 • Δεδομένα κειμένου, ήχου και βίντεο

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η προβολή βίντεο και η αναπαραγωγή δεδομένων ήχου, υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης μέσω Zoom σε επεξεργασία τα δεδομένα από το μικρόφωνο και την κάμερα της τερματικής σας συσκευής. Ωστόσο, μπορείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσετε ή να σιγάσετε μόνοι σας την κάμερα ή το μικρόφωνο μέσω της σχετικής λειτουργίας του Zoom.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε μια τηλεδιάσκεψη Zoom με ένα τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλονται επιπρόσθετα σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Όνομα χώρας
 • Ενδεχ. πρόσθετα δεδομένα σύνδεσης όπως η διεύθυνση IP της χρησιμοποιούμενης συσκευής

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το σχετικό απαραίτητο και υπερισχύον, έννομο συμφέρον μας έγκειται στη αποτελεσματική διεξαγωγή διαδικτυακών διασκέψεων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών συμπεριφοράς χρηστών.

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ, πραγματοποιούμε επίσης μια καταγραφή της τηλεδιάσκεψης μέσω Zoom. Στο πλαίσιο αυτό αποθηκεύονται εσωτερικά σε διακομιστές μας ένα αρχείο MP4 με όλες οι εγγραφές βίντεο, ήχου και παρουσιάσεων, ένα αρχείο M4A με τις ηχητικές εγγραφές καθώς και ένα αρχείο κειμένου με τις γραπτές συνομιλίες της τηλεδιάσκεψης Zoom με σκοπό την αξιολόγηση της έρευνας συμπεριφοράς χρηστών.

Με τη Zoom Video Communications, Inc. έχουμε συνάψει σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ. Με την εν λόγω σύμβαση, η Zoom Video Communications, Inc. διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Εφόσον η Zoom Video Communications, Inc. έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, δεν μπορεί να αποκλειστεί η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ επιτρέπεται, εφόσον μέσω τυποποιημένων ρητρών προστασίας των δεδομένων με την Zoom Video Communications, Inc. σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 2, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ εξασφαλίσαμε κατάλληλες εγγυήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η Zoom Video Communications, Inc. έχει λάβει πρόσθετα, ενδεδειγμένα μέτρα, τα οποία επίσης διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Ως συμπληρωματικό μέτρο προστασίας έχουμε επιλέξει μια διαμόρφωση του Zoom, η οποία χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή οnline τηλεδιασκέψεων μόνο κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε ασφαλείς τρίτες χώρες, όπως ο Καναδάς και η Ιαπωνία.

β) Teams

Για τη διεξαγωγή οnline τηλεδιασκέψεων και σεμιναρίων και την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω Chat, χρησιμοποιούμε το εργαλείο Microsoft Teams (εφεξής: Teams) της εταιρείας Microsoft Ireland Operations Ltd. (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ιρλανδία). Η επικοινωνία μέσω του Teams πραγματοποιείται με εξωτερικούς χρήστες και χρήστες της Chrono24 που συμμετέχουν στις έρευνές μας. Κατά τη χρήση του Teams υποβάλλονται σε επεξεργασία διάφορα είδη δεδομένων, ενώ το εύρος των υποβαλλόμενων σε επεξεργασία δεδομένων εξαρτάται από τις απαντήσεις πριν και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σε μια τηλεδιάσκεψη μέσω του Teams. Σε τελική ανάλυση, αντικείμενο επεξεργασίας μπορεί να είναι τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Όνομα αγγελίας
 • Διεύθυνση email
 • Εικόνα προφίλ
 • Μεταδεδομένα τηλεδιάσκεψης (ημερομηνία, ώρα, meeting ID, στοιχεία συσκευών και υλισμικού)
 • Διεύθυνση IP των συμμετεχόντων
 • Δεδομένα κειμένου, ήχου και βίντεο

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η προβολή βίντεο και η αναπαραγωγή δεδομένων ήχου, κατά τη διάρκεια στης τηλεδιάσκεψης μέσω Teams υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα από το μικρόφωνο και την κάμερα της τερματικής σας συσκευής. Ωστόσο, μπορείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσετε ή να σιγάσετε μόνοι σας την κάμερα ή το μικρόφωνο μέσω των σχετικών λειτουργιών του Teams.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε μια τηλεδιάσκεψη Teams με ένα τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλονται επιπρόσθετα σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Όνομα χώρας
 • Ενδεχ. πρόσθετα δεδομένα σύνδεσης όπως η διεύθυνση IP της χρησιμοποιούμενης συσκευής

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων κατά τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων μέσω της εφαρμογής Teams είναι το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον οι τηλεδιασκέψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συμβατικών σχέσεων.

Εάν δεν υφίσταται καμία συμβατική σχέση προς εσάς, νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα συνιστά το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Εδώ το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην αποτελεσματική διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων μέσω της εφαρμογής Teams και της διεξαγωγής ερευνών της συμπεριφοράς χρηστών.

Σε περίπτωση που θελήσουμε να προβούμε σε καταγραφή των τηλεδιασκέψεων μέσω Teams, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση εκ των προτέρων με απόλυτη διαφάνεια. Μια καταγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Με τη Microsoft Ireland Operations Ltd. έχουμε συνάψει σύμβαση εκτέλεσης της επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ. Με την εν λόγω σύμβαση η Microsoft Ireland Operations Ltd. διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Εφόσον η Microsoft Ireland Operations Ltd. είναι η ευρωπαϊκή θυγατρική της εταιρείας Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ) με έδρα στις ΗΠΑ, δεν μπορεί να αποκλειστεί η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ επιτρέπεται, εφόσον μέσω τυποποιημένων ρητρών προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 2, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ εξασφαλίσαμε κατάλληλες εγγυήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, η Microsoft Ireland Operations Ltd. έχει λάβει πρόσθετα, ενδεδειγμένα μέτρα, τα οποία επίσης διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Ως συμπληρωματικό μέτρο προστασίας έχουμε επιλέξει μια διαμόρφωση του Teams, ώστε η αποθήκευση των δεδομένων να πραγματοποιείται μόνο σε κέντρα δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα:

 • Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 3 του ΓΚΠΔ να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει στο παρελθόν. Αυτό έχει ως επακόλουθο πως δεν θα επιτρέπεται να συνεχίσουμε στο μέλλον την επεξεργασία δεδομένων, η οποία βασιζόταν σε αυτή τη συγκατάθεση.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ να απαιτήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υποβάλλονται από εμάς σε επεξεργασία. Ειδικότερα, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες των αποδεκτών, στους οποίους έχουν κοινολογηθεί ή κοινολογούνται τα δεδομένα σας, την προγραμματισμένη διάρκεια αποθήκευσης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας, την προέλευση των δεδομένων σας στον βαθμό που δεν έχουν συλλεχθεί από εμάς, καθώς και για την ύπαρξη μίας αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και ενδεχομένως σημαντικές πληροφορίες για σχετικές λεπτομέρειες.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ να ζητήσετε την χωρίς καθυστέρηση διόρθωση λανθασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών, αποθηκευμένων από εμάς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ να ζητήσετε τη διαγραφή των αποθηκευμένων από εμάς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στον βαθμό που η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά αντιτάσσεστε στη διαγραφή και εμείς δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, ωστόσο, εσείς χρειάζεστε τα δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβαση σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ να υποβάλετε καταγγελία σε μία εποπτική αρχή. Κατά κανόνα μπορείτε να απευθύνεστε σχετικά στην εποπτική αρχή του συνήθους τόπου διαμονής ή εργασίας σας ή σε αυτήν της έδρας της εταιρείας μας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Στον βαθμό που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον υφίστανται λόγοι που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή η εναντίωση αφορά στην απευθείας προώθηση. Στην τελευταία περίπτωση έχετε ένα γενικό δικαίωμα εναντίωσης, το οποίο θα εφαρμόσουμε χωρίς να απαιτείται επίκληση καμίας ιδιαίτερης κατάστασης.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας στην εναντίωση, αρκεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση .

Ασφάλεια δεδομένων

Για τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το διαδεδομένο πρωτόκολλο TLS (Transport Layer Security) σε συνδυασμό με το εκάστοτε πλέον υψηλό επίπεδο κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Το TLS είναι ένα ασφαλές και δοκιμασμένο πρότυπο, το οποίο π.χ. χρησιμοποιείται και στην ηλεκτρονική τραπεζική (Online Banking). Μεταξύ άλλων, μπορείτε να αναγνωρίσετε μία ασφαλή σύνδεση TLS από την προσθήκη ενός s στο http (δηλαδή https://..) στη γραμμή διεύθυνσης ή από το σύμβολο λουκέτου στο κάτω μέρος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από τυχαία ή εσκεμμένη παραποίηση, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε βελτιώνονται συνεχώς, σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Όταν εγγραφείτε ως χρήστης σε εμάς, τότε η πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη σας είναι μόνο δυνατή με την καταχώριση του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης. Θα πρέπει πάντα να αντιμετωπίζετε τα στοιχεία πρόσβασής σας ως εμπιστευτικά και να κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν ολοκληρώνετε την επικοινωνία με εμάς, ιδίως στην περίπτωση κοινής χρήσης του υπολογιστή με άλλα άτομα.

Με τη δέουσα σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε και την ενδοεταιρική προστασία των δεδομένων. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μας και οι ανάδοχες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου και των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων διατάξεων.

Ενημέρωση και τροποποιήσεις της παρούσας Δήλωσης απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου είναι επί του παρόντος έγκυρη και ισχύει από τον Απρίλιος του 2023.

Με την περαιτέρω εξέλιξη του ιστοτόπου και των προσφορών μας και ως επακόλουθο των αλλαγών στις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή των αρμόδιων αρχών ενδέχεται να καταστεί απαραίτητη η τροποποίηση της παρούσας Δήλωσης απορρήτου. Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε οποτεδήποτε την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Δήλωσης απορρήτου στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση
https://www.chrono24.com.gr/info/datenschutz.htm